Ako zmierniť pískanie v ušiach: Komplexný sprievodca liečbou tinnitu

 

Tinnitus, známy tiež ako pískanie v ušiach, je tichý spoločník, ktorý môže výrazne ovplyvniť kvalitu nášho života. Či už ide o šum v pozadí, ktorý sa ozýva len v tichu noci, alebo o neustále bzučanie, ktoré nás sprevádza počas dňa, boj s tinnitom môže byť frustrujúci. Avšak nie sme v tomto boji sami. Svet medicíny a alternatívnych terapií ponúka množstvo stratégií a metód, ako tinnitu čeliť a znížiť jeho intenzitu.

V tomto článku sa ponoríme do hlbín poznania, od konvenčnej medicíny až po starodávnu múdrosť tradičnej čínskej medicíny a ajurvédy. Predstavíme vám širokú paletu prístupov k liečbe tinnitu, vrátane psychosomatických aspektov, ktoré by mohli stáť za jeho vznikom. Okrem toho sa zameriame aj na prevenciu a zmeny životného štýlu, ktoré môžu pomôcť znížiť riziko vzniku tinnitu alebo zmierniť jeho symptómy. 

Poďme spoločne objaviť, ako si môžeme vytvoriť tichšie a pokojnejšie prostredie pre naše uši aj myseľ.

Čo je tinnitus

Tinnitus, je vnímanie zvuku v ušiach alebo hlave bez prítomnosti vonkajšieho zdroja zvuku. Pre niektorých ľudí môže byť tento zvuk podobný šumeniu, bzučaniu, pískaniu, škrípaniu, alebo dokonca hudobnému tónu. Tinnitus môže byť prítomný nepretržite alebo sa môže objavovať a zmiznúť. Môže byť vnímaný v jednom alebo oboch ušiach a jeho intenzita sa môže líšiť od miernych rušivých zvukov až po zvuky, ktoré môžu výrazne ovplyvniť každodenný život jedinca.

Hlavné symptómy tinnitu 

 1. Vnímanie zvukov, keď nie sú prítomné žiadne externé zdroje zvuku.
 2. Zvuky môžu mať rôzne charaktery - od šumivých po vysokofrekvenčné pískanie.
 3. Častá zmena hlasitosti a tónu zvukov.
 4. Zvýšená vnímavosť na tinnitus v tichom prostredí, čo môže viesť k ťažkostiam so zaspávaním alebo sústredením.
 5. V niektorých prípadoch môže byť tinnitus sprevádzaný stratou sluchu alebo vertigom (závratmi).

Tinnitus nie je samotná choroba, ale symptóm, ktorý môže byť spôsobený rôznymi zdravotnými stavmi, ako sú zmeny v sluchovom systéme, expozícia hluku, určité ochorenia, zmeny v krvnom obehu, alebo dokonca stres a úzkosť. 

piskanie-v-usiach-tinitus

Príčiny Tinnitu

Tinitus môže mať mnoho rôznych príčin, ale často je spojený s poškodením vnútorného ucha. Niektoré z najbežnejších príčin sú:

 • Staroba. S vekom môže dôjsť k poškodeniu sluchových buniek, čo môže viesť k tinnitu
 • Expozícia hlasného hluku môže poškodiť sluchové bunky
 • Ušná infekcia
 • Niektoré lieky môžu mať vedľajšie účinky, vrátane tinitu ako napríklad antibiotiká diuretiká, antidepresíva, chemoterapeutiká, acylpirín vo vysokých dávkach
 • Zranenia hlavy alebo ucha 
 • Náhle zmeny tlaku

Tinitus môže byť príznakom ochorení, ako sú:

 • nízky aj vysoký krvný tlak,
 • problémy so štítnou žľazou 
 • metabolické ochorenia ako obezita alebo cukrovka 
 • poruchy činnosti krčnej alebo čeľustnej časti,
 • skleróza multiplex - roztrúsená skleróza
 • poškodenie centrálneho nervového systému,
 • Meniérova choroba - ochorenie sluchovo rovnovážneho systému
 • nádcha
 • ateroskleróza
 • pokazené zuby a zubný kaz

Zaujímavé: Ako pristupuje ajurvéda a tradičná čínska medicína k ústnej hygiene

Stres a úzkosť môžu tiež významne prispievať k vnímaniu tinnitu, pretože psychické napätie môže ovplyvniť ako vnímame a spracovávame zvuky.

Psychosomatický pohľad na vznik tinnitu zvažuje, že tento stav môže byť výsledkom alebo sprievodným javom psychických faktorov. Emočné napätie, úzkosť, depresia alebo iné psychické problémy môžu zintenzívniť vnímanie tinnitu alebo dokonca prispievať k jeho vzniku. Z tohto dôvodu je dôležité pri liečbe zohľadniť nielen fyzické, ale aj psychické aspekty zdravia pacienta.

piskanie-v-usiach-depresia

Formy tinitu

Zvuky sa môžu prejavovať rôznymi spôsobmi a môžu mať rôzne formy a trvanie. Môžeme rozlišovať tri základné formy tinnitu: akútny, subakútny a chronický.

Akútny tinnitus

Akútny tinnitus je typ, ktorý sa objaví náhle a trvá krátkodobo, zvyčajne niekoľko minút až hodín. V niektorých prípadoch môže pretrvávať niekoľko dní. Akútny tinnitus môže byť spôsobený napríklad vystavením sa hlasnému hluku, ako je koncert alebo výstrel, a môže byť spojený aj s dočasným znížením sluchu alebo pocitom plnosti v uchu. 

Väčšinou tento stav spontánne ustúpi bez potreby zásahu, avšak ak je spojený s akútnou stratou sluchu alebo ak pretrváva, je dôležité vyhľadať lekárske ošetrenie.

Subakútny tinnitus

Subakútny tinnitus je stredne dlhodobý stav, ktorý môže trvať od niekoľkých dní až do niekoľkých týždňov. Tento typ môže byť spojený s postupným zlepšovaním alebo zhoršovaním a môže byť tiež prechodným stavom medzi akútnym a chronickým tinnitom. Môže byť výsledkom dočasných zdravotných stavov, ako sú napríklad ušné infekcie alebo zápal stredného ucha.

Chronický tinnitus

Chronický tinnitus je dlhodobý stav, ktorý trvá viac ako 6 mesiacov. Tento typ tinnitu môže byť spojený s rôznymi zdravotnými problémami, ako sú poškodenia vnútorného ucha, zmeny v sluchových cestách alebo v mozgu, dlhodobé vystavenie hluku, určité ochorenia a niekedy aj psychologické faktory.

Ako sa tinnitus diagnostikuje

Diagnostika tinnitu je proces, ktorý pomáha lekárom určiť príčinu a typ tinnitu, aby mohli navrhnúť najvhodnejšiu liečbu. Tinnitus môže byť subjektívny alebo objektívny a každá z týchto foriem vyžaduje odlišný prístup k diagnostike.

vysetrenie-ucha

Pexels

Subjektívny tinnitus

Subjektívny tinnitus je vnímaný len samotným pacientom a nemôže byť počutý nikým iným. Toto je najbežnejšia forma. Pri diagnostike subjektívneho tinnitu lekár začne podrobným pohovorom s pacientom, aby získal informácie o symptómoch, ich trvaní, charaktere zvukov, ako aj o možných spúšťacích faktoroch.

Nasleduje fyzikálne vyšetrenie, ktoré zahŕňa vyšetrenie uší, nosa a hrdla, aby sa vylúčili akékoľvek zjavné príčiny tinnitu, ako sú zápaly, ušné vosky alebo infekcie. Audiometrické testy (sluchové testy) sú tiež bežnou súčasťou diagnostiky, kde sa meria schopnosť pacienta počuť rôzne frekvencie zvukov a určuje sa prítomnosť a stupeň prípadnej straty sluchu.

V niektorých prípadoch môže byť potrebné ďalšie vyšetrenie, ako sú zobrazovacie testy (napríklad MRI alebo CT hlavy), aby sa vylúčili štrukturálne problémy v uchu alebo mozgu. Ak sa podozrenie sústreďuje na možné metabolické alebo systémové príčiny, môžu byť odporučené aj krvné testy.

Objektívny tinnitus

Objektívny tinnitus je menej bežný a môže byť počutý aj lekárom pomocou stetoskopu alebo iných prístrojov. Tento typ tinnitu môže byť spôsobený fyziologickými procesmi v tele, ako sú napríklad cievne anomálie alebo svalové kontrakcie.

Diagnostika objektívneho tinnitu obnáša podobné kroky ako pri subjektívnom tinnite, ale s dôrazom na identifikáciu príčin, ktoré môžu byť počuté lekárom. To môže zahŕňať dopplerove ultrazvukové vyšetrenie, ktoré poskytuje obraz o krvnom obehu v blízkosti uší, alebo elektromyografické testy na detekciu svalových kontrakcií.

V oboch prípadoch je dôležitá úzka spolupráca medzi pacientom a lekárom, aby sa dosiahla presná diagnostika a následne účinná liečba. Pacient by mal byť tiež informovaný o tom, že niekedy môže byť ťažké nájsť konkrétnu príčinu tinnitu, a v takom prípade sa liečba zameriava na zmiernenie symptómov a zlepšenie kvality života pacienta.

Tinitus podľa charakteru zvuku

Rôzne typy tinnitu môžu byť rozpoznateľné podľa charakteru zvuku, ktorý jedinec vníma. Napríklad:

 • Stále pískanie v jednom uchu môže naznačovať akustický neuróm.
 • Tlkot srdca v ušiach môže signalizovať cievny problém, vysoký krvný tlak alebo aneuryzmu, ale môže byť tiež spôsobený upchatím Eustachovej trubice.
 • Bzučanie môže mať cievny pôvod a môže byť ovplyvnené zmenou telesnej polohy alebo fyzickou aktivitou.
 • Tlmené zvonenie je typické pre Meniérovu chorobu, ktoré sa môže počas závratov zintenzívniť.
 • Nepretržité zvonenie v oboch ušiach je časté u starších ľudí.
 • Klikajúce zvuky sú často dôsledkom svalových spazmov.
 • Vysoké tóny môžu byť výsledkom nadmernej expozície hluku, úrazu ucha alebo úderu do ucha.
 • Nízke tóny, ktoré sa objavujú a zoslabujú, môžu byť príznakom otosklerózy.
 • Rôzne tóny môže tiež spôsobiť nahromadený ušný maz, prítomnosť cudzieho telesa v ušnom kanáli alebo trenie drobných chĺpkov.

hucanie-v-usiach

Freepic

Ako sa lieči pískanie v ušiach

Liečba tinnitu zahŕňa rôzne konvenčné a alternatívne prístupy, ktoré sa môžu použiť samostatne alebo v kombinácii, v závislosti od individuálnych potrieb pacienta a príčiny.

Konvenčné liečebné prístupy k tinnitu

 1. Medicínske procedúry a lieky: V niektorých prípadoch môžu byť predpísané lieky, ako sú antidepresíva alebo anxiolytiká, na zmiernenie symptómov spôsobených tinnitom, najmä ak sú spojené s úzkosťou alebo depresiou. Lieky na zlepšenie krvného obehu alebo steroidy môžu byť tiež použité v prípade akútneho tinnitu.
 2. Zvuková terapia a sluchové pomôcky: Zvuková terapia využíva externé zvuky na maskovanie alebo odvrátenie pozornosti od tinnitu. Toto môže zahŕňať použitie bieleho šumu, zvukov prírody alebo špeciálne navrhnutých zvukových stôp. Sluchové pomôcky môžu byť tiež prospešné, najmä ak je tinnitus spojený so stratou sluchu, pretože posilnenie vonkajších zvukov môže pomôcť znížiť vnímanie tinnitu.

Alternatívne a komplementárne prístupy:

 1. Akupunktúra a čínska medicína: Akupunktúra môže byť použitá na zmiernenie tinnitu, najmä ak je považovaný za prejav nerovnováhy v tele podľa princípov tradičnej čínskej medicíny. Čínska medicína môže tiež odporúčať zmeny v strave a životnom štýle.
 2. Bylinné doplnky a ajurvédske prístupy: Niektoré bylinné doplnky, sa používajú na zlepšenie krvného obehu v ušiach a celkovej vitality. Ajurvédska medicína môže tiež ponúkať rôzne bylinné a dietetické prístupy na zmiernenie tinnitu.
 3. Relaxačné techniky a meditácia: Techniky zvládania stresu, ako sú joga, tai chi, meditácia a mindfulnes, môžu pomôcť zmierniť tinnitus tým, že znižujú napätie a stres, ktoré môžu symptómy zhoršovať.
 4. Hyperbarická oxygenoterapia: Pacient je v hyperbarickej komore vystavený vysokému tlaku a čistému kyslíku.
 5. Vitamíny a minerály: V liečbe sa využíva aj vitamín E - alfa tokoferol - ako antioxidant. Magnézium je dôležitý minerál, ktorý ovplyvňuje schopnosť prechodu látok cez bunkové membrány a je tiež zodpovedný za prenos signálov medzi nervami a svalmi. Pre lepšiu účinnosť sa magnézium často podáva v kombinácii s organickými kyselinami, ako sú napríklad kyselina aspartámová alebo orotová, pretože tieto kyseliny pomáhajú zlepšiť jeho vstrebávanie do tela.


Vždy je dôležité konzultovať s lekárom alebo odborníkom v danej oblasti predtým, ako začnete užívať akékoľvek výživové doplnky alebo podstúpite alternatívne liečebné metódy, aby ste predišli možným interakciám s inými liekmi alebo zdravotnými problémami.

Pohľad čínskej medicíny na tinitus

V rámci alternatívnej medicíny, najmä tradičnej čínskej medicíny (TCM), je tinnitus často chápaný ako nerovnováha alebo blokáda Qi (životnej energie) v určitých meridiánoch, ktoré sú energetickými dráhami prechádzajúcimi telom. TCM rozlišuje medzi rôznymi typmi tinnitu založenými na príčinách a prejavoch, a pristupuje k liečbe individuálne.

Teória Qi a meridiánov:

Podľa TČM je tinnitus často spojený s nerovnováhou v meridiánoch obličiek a pečene, kde obličky sú spojené s esenciálnou energiou a pečeň s voľným tokom Qi a krvi. Pečeňový Jang stratí kotvu, stúpa nahor do hlavy a spôsobuje nepríjemné zvuky v ušiach. 

Nerovnováha môže byť spôsobená internými faktormi ako je emocionálny stres, frustrácia alebo hnev, ktoré ovplyvňujú pečeň, alebo externými faktormi ako je expozícia hluku, ktorá poškodzuje obličky.

Výber bylín a akupunktúrnych bodov špecifických pre tinnitus:

V TCM sa na liečbu tinnitu používajú špecifické byliny a akupunktúrne body. Napríklad, bylina Ginkgo biloba je často odporúčaná na zlepšenie krvného obehu v ušiach a celkovej vitality. Ďalšie byliny, ako je Rehmannia glutinosa (nachádza sa napríklad v tinktúre 076 - Utíšenie zvončekov), sú považované za užitočné pri posilňovaní obličiek a zlepšovaní symptómov tinnitu. 

Pri akupunktúre sa môžu vybrať body na meridiánoch pečene a obličiek, ako aj na iných relevantných meridiánoch, v závislosti od konkrétneho prípadu. Napríklad, bod GB20 (Fengchi) na zadnej strane hlavy, kde sa stretávajú meridiány žlčníka a močového mechúra, môže byť užitočný pri liečbe tinnitu, najmä ak je sprevádzaný závratmi.

akupunktura-tinitus

Freepik

TCM tiež zdôrazňuje dôležitosť celostného prístupu k zdraviu, ktorý zahŕňa zdravú stravu, pravidelné cvičenie a techniky na zvládanie stresu, ako je meditácia alebo Qi Gong. Tieto praktiky môžu pomôcť zmierniť tinnitus tým, že zlepšujú celkovú rovnováhu a harmonizujú tok Qi v tele.

Je dôležité, aby liečba tinnitu bola vedená skúseným praktikom TČM, ktorý dokáže správne diagnostikovať príčinu a navrhnúť vhodnú liečbu zahŕňajúcu kombináciu bylín, akupunktúry a životného štýlu.

MUDr. Marcela Horak Takácsová pre Acupunctura Bohemo Slovaca uvádza: “Liečba akupunktúrou by mala byť niekoľko týždňov intenzívna a následne udržiavacia. Osvedčila sa najmä kombinácia manuálnej lokálnej akupunktúry s distálnou akupunktúrou. Výber ošetrených akupunktúrnych bodov sa riadi zisteným syndrómom, orgánovým alebo meridiánovým, z hľadiska tradičnej čínskej medicíny.”

Ajurvéda a tinnitus

Ajurvéda, tradičná indická medicína, rozpoznáva tinnitus (známy ako "Karnanada") ako príznak nerovnováhy v telesných energiách známych ako doshy. Tri hlavné doshy - Vata, Pitta a Kapha - sú súčasťou základných princípov ajurvédy a reprezentujú rôzne aspekty fyziologických a psychologických funkcií tela a mysle.

Doshy a ich rola pri vzniku tinnitu

Vata dosha, spojená s pohybom a komunikáciou, môže pri nerovnováhe spôsobiť sucho, ľahkosť a nepravidelnosť, čo môže viesť k symptómom ako je tinnitus.

Pitta dosha, ktorá riadi metabolizmus a teplotu, môže pri nadmernej aktivite spôsobiť zápal a teplo, čo by mohlo prispieť k zvukom v ušiach.

Kapha dosha, zodpovedná za štruktúru a stabilitu, môže pri nadbytku vytvárať pocit plnosti alebo upchávania, čo by mohlo byť spojené s tinnitusom.

Ajurvédske praktiky a diéta pre zmiernenie symptómov

Ajurvéda odporúča celostný prístup k liečbe tinnitu, ktorý zahŕňa diétu, životný štýl a prírodné liečivá na vyváženie dosh.

 • Diéta by mala byť upravená tak, aby znižovala charakteristiky doshy, ktorá je nerovnováhe. Všeobecne však ajurvédsky lekár Dr. Chauhan z Planet Ayurveda odporúča diétu s nízkym obsahom cholesterolu a tukov a celkové vylúčenie kofeínu.
 • Bylinné prípravky, ako sú Ashwagandha (Withania somnifera) a Brahmi (Bacopa monnieri) môžu byť odporúčané na podporu nervového systému a cirkulácie.
 • Praktiky ako sú joga, meditácia a pranayama (dychové cvičenia) môžu pomôcť zmierniť stres a zlepšiť celkovú rovnováhu a pohodu.
 • Nasya terapia, kde sa v nose aplikujú bylinné oleje, môže byť tiež odporúčaná na zmiernenie prejavov Vata v hlave vrátane tinnitu.

Dôležité je, aby bol každý prístup prispôsobený individuálnym potrebám pacienta, a aby bol pod dohľadom kvalifikovaného ajurvédskeho lekára, ktorý dokáže poskytnúť správne usmernenie pre liečbu tinnitu.

Psychosomatické aspekty tinitu

Psychosomatické aspekty tinnitu sú založené na predpoklade, že psychologický stres a emočné faktory môžu mať významný vplyv na vnímanie a intenzitu tinnitu. Mnoho pacientov s tinnitom hlási, že ich symptómy sa zhoršujú v čase stresu alebo úzkosti, čo naznačuje, že existuje silná spojitosť medzi psychickým stavom a vnímaním tinnitu.

Emocionálny stres a jeho vplyv na vnímanie tinnitu

Stres a úzkosť môžu zvyšovať vnímavosť na tinnitus, pretože súvisia s hyperaktivitou sympatického nervového systému, ktorý môže zvyšovať vnímanie bolesti a nepríjemných pocitov. Emocionálny stres tiež môže viesť k napätiu v oblasti krku a čeľuste, čo môže ovplyvniť sluchové funkcie a zhoršiť tinnitus.

Techniky na zmiernenie psychosomatických príčin

 1. Kognitívno-behaviorálna terapia (CBT): Táto forma psychoterapie pomáha pacientom rozpoznať a zmeniť negatívne myslenie a správanie, ktoré môže prispievať k ich vnímaniu tinnitu.
 2. Relaxačné techniky: Joga, meditácia, progresívne uvoľňovanie svalov a hlboké dychové cvičenia môžu pomôcť znižovať stres a napätie.
 3. Biofeedback: Táto metóda tréningu tela využíva elektronické zariadenia na učenie pacientov, ako kontrolovať určité telesné funkcie, ako je tep srdca a svalové napätie.
 4. Poradenstvo a podpora: Skupinové alebo individuálne poradenstvo môže poskytnúť pacientom nástroje a stratégie na zvládanie emočného stresu a zlepšenie ich schopnosti zvládať tinnitus.

Prevencia tinnitu

Prevencia tinnitu zahŕňa niekoľko opatrení, ktoré môžu pomôcť znížiť riziko jeho vzniku alebo zmierniť už existujúce symptómy. 

ochrana-sluchu

Freepic

Odporúčania pre prevenciu tinnitu:

 1. Vyhnite sa dlhodobému hlasnému hluku, ktorý môže poškodiť sluchové bunky.
 2. Používajte ochranné pomôcky na sluch, ako sú ušné zátky alebo ochranné slúchadlá, najmä v hlučných prostrediach ako sú koncerty, staveniská alebo pri používaní hlučných strojov.
 3. Znížte hlasitosť pri používaní slúchadiel a obmedzte čas strávený počúvaním hudby na bezpečnej úrovni.
 4. Pravidelne absolvujte sluchové testy, najmä ak ste vystavení rizikovým faktorom pre sluchové poškodenie.

Význam ochrany sluchu a tichého prostredia:

Ochrana sluchu je kľúčová pre prevenciu tinnitu. Snažte sa vytvoriť si tiché a pokojné prostredie, najmä v noci, čo môže pomôcť lepšiemu spánku a zníženiu vnímania tinnitu.

Stres a relaxácia:

Stres a úzkosť môžu zhoršovať tinnitus, preto je dôležité nájsť efektívne spôsoby, ako zvládať stres. Techniky ako hlboké dýchanie, meditácia alebo používanie relaxačných aplikácií môžu byť užitočné.

Dôležité je tiež udržiavať zdravý životný štýl vrátane vyváženej stravy, pravidelnej fyzickej aktivity a dostatočného spánku.

3 tipy na úľavu pri tinite: Masážne techniky a cvičenia

Ak trpíte tinitom, ktorý môže byť vyvolaný stresom alebo napätím svalov v oblasti krku a hlavy, existujú jednoduché cvičenia a masáže, ktoré vám môžu pomôcť znížiť nepohodlie. 

Uvoľnite svaly okolo čela a spánkov

Pre zmiernenie tinitu môže pomôcť uvoľnenie svalov v oblasti čela a spánkov. Jemnými krúživými masážnymi pohybmi podporíte nielen relaxáciu týchto svalov, ale aj zlepšenie mikrocirkulácie v danej oblasti.

Uvoľnite krčné a ramenné svaly

Ak je tinitus spojený s napätím v krku a ramenách, vyskúšajte pomalé otáčanie ramien alebo jemné pohyby hlavy dopredu a dozadu, známe ako "chin tucks". Tieto cvičenia môžu pomôcť uvoľniť svaly a zlepšiť pohyb. Nezabudnite, že v prípade vážnejších problémov je lepšie vyhľadať fyzioterapeuta.

Uvoľnite čeľustné svaly

Stres často vedie k napätiu v oblasti čeľuste, čo môže zintenzívniť tinitus. Vyskúšajte jemnú masáž okolo čeľustného kĺbu s krúživými pohybmi prstov. Ak pocítite bolesť alebo ak je napätie príliš silné, je lepšie vyhľadať profesionálnu pomoc fyzioterapeuta.

Cvičenie na uvoľnenie čeľuste môže spočívať v pomalom a opatrnom otváraní a zatváraní úst. Pri akýchkoľvek nezvyčajných pocitoch ako drhnutie alebo bolesť, je vhodné obrátiť sa na špecialistu.

Na zvýšenie relaxačného efektu masáží a cvičení si vytvorte príjemné prostredie. Zapálenie voňavých sviečok, použitie esenciálnych olejov alebo pustenie relaxačnej hudby môže ešte viac umocniť váš zážitok a pomôcť vám dosiahnuť hlbokú relaxáciu a úľavu od tinitu. 

Čo ste sa dozvedeli

V súčasnosti existuje mnoho prístupov k liečbe a prevencii tinnitu, a je dôležité, aby každý, kto trpí týmto stavom, hľadal individuálne riešenie, ktoré najlepšie vyhovuje jeho potrebám. Je dôležité spolupracovať so zdravotníckymi odborníkmi, ktorí majú skúsenosti s liečbou tinnitu, vrátane ORL lekárov, audiologov, psychológov a terapeutov špecializovaných na alternatívne medicínske prístupy, akými sú tradičná čínska medicína a ajurvéda.

Zmena životného štýlu, ochrana sluchu, ovládanie stresu a relaxačné techniky sú kľúčové pre prevenciu a zmiernenie symptómov tinnitu. Techniky ako jóga, qi gong a mindfulness môžu pomôcť zlepšiť celkovú pohodu a znižovať vnímanie pískania v ušiach. Bylinné doplnky a akupunktúra môžu tiež ponúknuť úľavu niektorým ľuďom, no je dôležité, aby boli používané pod dohľadom skúseného terapeuta.

Tinnitus je stav, ktorý ovplyvňuje približne 15 až 20 percent svetovej populácie, a je tak jedným z najčastejších problémov súvisiacich s hlavou. Po bolestiach hlavy a závratoch je tinnitus tretím najčastejším ťažkosťou, ktorá nás môže stretávať v tejto oblasti. Ak sa stretávate s neustálym alebo príležitostným pískaním či bzučaním v ušiach, nezúfajte. 

Existujú rôzne spôsoby, ako môžete tento stav zmierniť a zlepšiť kvalitu svojho života. Na našej stránke nájdete informácie a produkty, ktoré vám môžu pomôcť v boji s tinnitom. Nebojte sa nás kontaktovať pre osobné poradenstvo a spoločne nájdeme riešenie, ktoré bude pre vás to pravé.

Autor:

Mgr. Radka Žiaková 

Zdroje:

https://akupunktura.cz/wp-content/uploads/2021/02/Aku_3-2020.pdf

https://theses.cz/id/bzxoz1/11240310

https://www.altemeda.sk/tinitus

https://www.solen.cz/pdfs/med/2011/09/09.pdf

https://www.orl-lfuk.sk/wp/orl-choroby/ucho/tinnitus-usne-selesty/

https://naturopat.sk/pomoc-s-tinitusom/