Skleróza multiplex komplexne a odborne: aké má príčiny, príznaky, diagnóza, liečba a jej história

Skleróza multiplex

Poznáte ochorenie skleróza multiplex?

Počuli ste už o ochorení sklerózy multiplex, inak nazývanej aj roztrúsená skleróza, skrátene SM, či o diagnóze G35? Hovorí sa o nej, ako o “chorobe tisícich tvárí”, pretože jej prejavy sa nedajú predvídať a je ich veľmi pestrá škála, u väčšiny rozdielna. Veľakrát je toto ochorenie ťažko diagnostikovateľné, keďže jeho začiatok môže byť spojený iba s obyčajnou únavou, či pocitom vyčerpania a stresu.

V minulosti príčinu vzniku roztrúsenej sklerózy dávali do súvislosti s výskytom vírusov, predovšetkým u skupiny retrovírusov, ktoré majú schopnosť zmeniť imunitnú reakciu.

Za prvé pravdepodobné zdokumentovanie ochorenia sa pokladá rok 1842, kedy Augustus d’Este, vnuk kráľa Juraja III. na sebe popísal príznaky (dôkladne si o nich viedol denník), ktoré boli neskôr označené ako roztrúsená skleróza. V prvotnej fáze pociťoval poruchy zraku, dvojité videnie, stratu síl, problémy s pohyblivosťou, či znecitlivenie konca chrbtovej kosti, ale tiež problém vymočiť sa, mával častú zápchu a problémy s erekciou. O rok neskôr na udržanie rovnováhy pri státí alebo chôdzi potreboval ako oporu palice. Zomrel v roku 1848, žiaľ po smrti nebola vykonaná pitva.

Najväčšiu zásluhu na odhalení ochorenia na základe jasných a typických príznakov má profesor neurológie na Univerzite v Paríži Jean-Martin Charcot, ktorý ich vyselektoval na základe denníka Augustusa d'Esteho a v roku 1868 o ňom začal prednášať, ako o novej chorobe nervového systému - skleróze multiplex.

Štatistiky uvádzajú, že na Slovensku každoročne pribudnú tisícky ľudí, ktorí zistia prítomnosť choroby, preto odborníci pozdvihujú povedomie obyvateľstva cestou celosvetovej iniciatívy, najmä každoročne v čase Svetového dňa sklerózy multiplex.

Zaujímavosťou sklerózy multiplex je, že výskyt stúpa s rastúcou vzdialenosťou od rovníka a v oblasti okolo rovníka sa takmer nevyskytuje. Celosvetovo roztrúsenou sklerózou trpí približne 2,5 milióna obyvateľstva, najviac však v krajinách Škandinávie a severnej Európy, najčastejšie u indoeurópskej rasy. Choroba sa pomerne úspešne vyhýba japoncom, laponcom, eskymákom a afroameričanom. V oblastiach s lepšími hygienickými návykmi a sociálnymi podmienkami obyvateľstva sa SM vyskytuje výrazne častejšie.

Štúdie ukázali, že ak sa človek presťahuje z oblasti s vysokým výskytom roztrúsenej sklerózy na územie, ktoré je menej rizikové na výskyt ochorenia ešte pred dosiahnutím 15. roku života, hrozba, že ochorie, sa zníži na úroveň výskytu v oblasti nového bydliska. V sumáre to znamená, že faktory prostredia pred alebo počas puberty výrazne ovplyvňujú prepuknutie choroby.

Skleróza multiplex sa u žien vyskytuje dva až trikrát častejšie, než u mužov a prejavuje sa približne vo veku od 18 do 40 rokov. U detí do 10 rokov a seniorov nad 60 rokov je výskyt ochorenia zriedkavý.

Samozrejmosťou je, že ochorenie ovplyvňujú vonkajšie faktory a tiež genetické pozadie rôznych etnických skupín. Úlohu v počte chorých zohráva aj pohlavie, vek, či environmentálne a hormonálne faktory.

Roztrúsená skleróza je dnes z neurologického hľadiska jednou z najčastejších príčin invalidity mladých ľudí.

Tip: Aké sú príznaky roztrúsenej sklerózy?

Čo je to skleróza multiplex?

Skleróza mutliplex je odborne popisovaná ako chronické autoimunitné ochorenie, pri ktorom náš imunitný systém napáda centrálnu nervovú sústavu, resp. nervy (myelíny), ktorých zápal ničí ochranný obal nervových vlákien.

SM je nazývané ako zápalové demyelinizačné ochorenie, ktoré napáda mozog, miechu a obaly očných nervov.

Myelín je nevyhnutný pre správne fungovanie nervovej sústavy. Tvorí obal okolo výbežkov, teda okolo nervových vlákien, ktoré spájajú nervové bunky navzájom. Za klasických okolností chráni nervové vlákna a pomáha im šíriť elektrické vzruchy - informácie cez nervový systém, čím riadi funkcie celého tela.

Dlhodobý nedostatok myelínu vedie prvotne k zhoršeniu výživy nervových vlákien, neskôr k ich odumretiu a zániku (takéto miesto sa hojí väzivovou jazvou, ktorých veľké množstvo roztrúsených v nervovom systéme vedie k vývoju trvalých príznakov sklerózy multiplex). Zaniknuté mozgové bunky sa už neobnovia. Poškodeným miestam, kde dochádza k zničeniu myelínu a nervových buniek, hovoríme plaky (ložiská demyelinizácie). Objavujú sa v mozgu a mieche.

zdravy-neuron-zdravoradka.sk

Obr. 1 Zdravý - nepoškodený neurón

poskodeny-neuron-zdravoradka.sk

Obr. 2 Poškodený neurón

Čo môže ovplyvniť vznik ochorenia SM?

 • Genetika

V súčasnosti je už známe, že ochorenie je geneticky podmienené (pri vzniku choroby sa uplatňujú viaceré gény), čo znamená, že ak SM trpia obidvaja rodičia, ich potomok má 30-násobne väčšiu šancu, že bude chorobou tiež postihnutý, čo sa môže prejaviť aj u viacerých rodinných príslušníkov. Vplyv genetických faktorov je možné zvýšiť alebo znížiť rôznymi faktormi prostredia.

 • Vírusové ochorenia

Spúšťačom ochorenia u niektorých ľudí môže byť aj vírusová infekcia (napríklad herpes alebo Epstein-Barrov vírus, atď.). Ako sme už písali, SM sa vyskytuje prevažne v krajinách, kde je hygiena na vyššej úrovni, pretože ľudia žijúci v týchto oblastiach sa nemajú možnosť stretnúť s celým spektrom vírusov a keď sa s ním v dospelosti nakazia, môže to mať za následok atypickú reakciu tela, čo vyvolá sklerózu multiplex.

Urýchlenie vzniku SM je ovplyvnené chemickými faktormi (napríklad antibiotiká, atď.), s ktorými sa denne stretávame ale aj to, že niektoré skupiny ľudí sú na infekcie oveľa náchylnejšie.

virusove-ochorenia-zdravoradka

 • Nedostatok vitamínu D

Vitamín D patrí medzi nevyhnutné vitamíny potrebné pre naše telo a je jedným z mnohých vitamínov, ktorý zabezpečuje, aby naše telo zostalo zdravé. Zachováva prirodzenú funkciu tela a udržiava kosti zdravé, na ktorých stavbu a tiež podporu zdravých tkanív využíva vápnik a fosfor.

Optimálna hodnota vitamínu D zabezpečuje rovnováhu vápnika v krvi a kostiach, zohráva dôležitú úlohu aj v našom nervovom systéme, pohybovom aparáte a imunitnom systéme, čím chráni naše telo pred vznikom ochorenia sklerózy multiplex.

Vitamín D sa prirodzenou cestou získava zo slnečného žiarenia a z potravy, preto aj prítomnosť choroby je vyššia v oblastiach, v ktorých je menej slnečného žiarenia a málo vitamínu v potrave.

Tip: Viete ako správne užívať doplnky výživy?

 • Stres

Stres, prípadne zvýšená záťaž patria medzi riziká ovplyvňujúce vznik roztrúsenej sklerózy. Výrazne pôsobia na náš hormonálny systém, ktorý potom ovplyvňuje riadenie imunitných a nervových funkcií.

V období od apríla 2020 do mája 2020 sa realizoval sumár literatúry o ľudských subjektoch publikovanej v angličtine po roku 2010, kde vedci zozbierali výpočty z 13 štúdií, ktoré popisovali ako a či stres ovplyvňuje riziko vzniku SM. 7 štúdií skúmalo stres v dospelosti, 5 v detstve, 1 v dospelosti, aj detstve. Štúdie súdržne opísali silnú súvislosť stresu s prepuknutím ochorenia, bez ohľadu na načasovanie vystavenia stresu. uskutočnil prehľad Stravovacie faktory

Kuriozitou je, že skleróza multiplex sa objavuje takmer výlučne v ekonomicky vyspelých priemyselných krajinách, ktorého základom je energeticky bohatá strava s bohatým podielom na mastné kyseliny a cukor.

Ďalším prvkom, ktorý môže prispieť k oddialeniu prepuknutia, či vzniku zápalovej reakcie, sú napr. diéty.

 • Diéta MIND

Základom diéty MIND je niekoľko desiatok potravín, ktoré obsahujú významné stopové prvky, vitamíny, či mastné kyseliny a priaznivo pôsobia na náš mozog. Diéta nie je nikde striktne popísaná, avšak niektoré druhy potravy si vieme vyselektovať.

Medzi vhodné potraviny môžeme zaradiť všetky druhy zeleniny, najmä zelenina listová (šaláty, kapusta, špenát…minimálne 6 krát do týždňa), strukoviny, bobuľové ovocie, celozrnné a obilninové produkty (dve až tri porcie denne), orechy (vhodné denne - malá porcia), rybu (aspoň 1 krát do týždňa), hydinu (2 krát do týždňa), poprípade dať si najviac 1 až 1,5 dcl červeného vína denne alebo šťavu z červeného hrozna.

Za nevhodné potraviny, ktoré ovplyvňujú nástup ochorenia môžeme označiť: margarín, maslo (max. 1 lyžičku denne), červené mäso (max. 4 porcie týždenne), syry (max. jedna porcia týždenne), pečivo a sladkosti (max. 5 porcií týždenne). Výrazdńe nevhodné potraviny sú údené a vyprážané produkty.

 • Ketogénna diéta (KD)

Ketogénna diéta sa už roky používa ako pomoc pri neriešiteľnej epilepsii. Časom sa prišlo na to, že KD má zmysel aj pri iných druhoch neurologických poruch, ako aj pri roztrúsenej skleróze. Výsledky z 3 pilotných klinických štúdií ukazujú, že práve tento druh diéty je bezpečný, uskutočniteľný a pre neuróny má ochranné pozitíva.

Ako sa prejavuje skleróza multiplex?

Prejavy ochorenia roztrúsenej sklerózy sa na začiatku môžu javiť úplne odlišne a u každého človeka inak, vzhľadom k tomu, ktorá  časť nervovej sústavy je aktuálne zasiahnutá. Na začiatku diagnostiky ochorenia je tiež nevyhnutné vylúčiť chronickú infekciu, anémiu, poruchu funkcie štítnej žľazy, ktoré sú pri SM pomerne obvyklé.

Medzi najčastejšie základné upozorňujúce príznaky vzniku ochorenia môžu patriť:

 • Únava - je jedným z najčastejších príznakov ochorenia (popisuje ju 53 až 90% chorých) a jej pocit je úplne odlišný ako u zdravej osoby. Jej intenzita je oveľa väčšia ako pri klasickej únave a taktiež jej odoznenie trvá dlhšie. Nastúpi v ktorejkoľvek dobe dňa a niekedy sa dokonca ani nedostaví úplný pocit “načerpania nových síl” a v bežných denných aktivitách býva veľmi obmedzujúca. Únava môže byť prvým a dokonca jediným príznakom roztrúsenej sklerózy.
 • Problémy s artikuláciou - ťažká výslovnosť slov a viet.
 • Problémy s koncentráciou a problémy s pamäťou - postupný a pomalý nástup vynechávania krátkodobej pamäte a porucha pozornosti sa vyskytujú až u viac než polovice ľudí trpiacich SM.
 • Zrakové problémy - prejavujú sa u 30 % postihnutých a to napríklad bolesťou oka, rozmazaným alebo dvojitým videním, farbosleposťou, či slabosťou a zhoršením zrakovej ostrosti.

Prvým klinickým príznakom ochorenia až u jednej tretiny obyvateľstva býva zápal očného nervu. Prejavuje sa prítomnosťou bolesti za okom, pri pohybe oka. Zápal sa prejavuje poruchou farbocitu, miernym zahmlením videnia alebo až po výrazný výpadok zorného poľa na jednom oku.

Problémy obvykle vymiznú v priebehu niekoľkých týždňov, no niekedy je potrebné vyhľadať lekársku pomoc.

 • Depresia, úzkosť, poruchy spánku - sú spôsobené poruchami v nervovej sústave.
 • Problémy s pohyblivosťou - začínajúce problémy s rovnováhou a koordináciou (evokujú pocit opitosti), stuhnutosť svalstva, slabá výdrž chôdze alebo nízky fyzický výkon, slabosť svalstva, podlamovanie sa v kolenách, či prítomnosť rôznych úrazov a nevysvetliteľných pádov, ktoré si neraz chorý uvedomí až po určitej záťaži.

V mozočku (cerebellum), ktorý má za úlohu koordináciu pohybov a stabilitu vznikajú na podklade prítomnosti zápalových lézií tzv. mozočkové príznaky ako zhoršená koordinácia pohybov, nestabilita a tras.

 • Svalová slabosť, kŕče, až ochrnutie - postihuje svalstvo končatín, trupu a tváre.
 • Bolesť - poväčšine dlhodobá, prenikavá, nepríjemná, intenzívna, avšak nie až tak ostrá.

Bolesť hlavy nepatrí medzi typické príznaky SM, no až 78 % opýtaných, ktorým bolo diagnostikované ochorenie potvrdilo, že za posledné 4 týždne bolesť hlavy pociťovalo.

 • Necitlivosť pokožky.
 • Brnenie v určitej časti tela, pocity brnenia, bodania, či pálenia v rôznych častiach tela.
 • Problémy s močením (prvý príznak ochorenia u 2 až 12 % obyvateľstva) - inkontinencia (samovoľný únik moču), nutkanie na močenie, neschopnosť úplného vyprázdnenia močového mechúra, prípadne až nutná potreba cievkovania.
 • Sexuálne problémy - strata chuti na sex (platí pre obidve pohlavia a vyskytuje sa u 60 % trpiacich ochorením SM), nedostatočná erekcia, nástup menopauzy v skoršom období.

 

Tip ako budovať šťastné partnerské vzťahy.

Diagnostika sklerózy multiplex

Určiť správne diagnózu a vylúčiť iné ochorenia je vždy “oriešok”. Pri diagnostike a odhalení sklerózy multiplex sa využíva viacero metód, no pred odporučením pacienta do starostlivosti špecialistu, je potrebné vylúčiť príčiny, ktoré by mohli súvisieť s iným ochorením.

Ide o:

 • úplné vyšetrenie krvného obrazu a pečeňových testov,
 • stanovenie hladín vápnika, glukózy a vitamínu B12,
 • HIV serológiu,
 • stanovenie zápalových markerov (sedimentácia, CRP)
 • vyšetrenie funkcie obličiek a hormónov štítnej žľazy.

rozbor-krvi-zdravoradka

Klinicky môže byť diagnóza stanovená s dôkazom dvoch alebo viacerých relapsov, čo je možné:

 1. prostredníctvom objektívneho klinického dôkazu dvoch alebo viacerých lézií,
 2. alebo objektívneho klinického dôkazu jednej lézie so spoľahlivým historickým dôkazom predchádzajúceho záchvatu.

Metódy používané pri diagnostike ochorenia SM:

 • Magnetická rezonancia mozgu a miechy - je moderná rádiologická zobrazovacia metóda, ktorá umožňuje detailný pohľad na štruktúry v mozgu, bez fyzického zásahu doň. Je schopná diagnostikovať patologické zmeny v ľudskom organizme, čím vie odhaliť typické znaky ochorenia a umožní diagnostikovať SM už pri prvých prejavoch. Jej využitie je podstatné aj pri kontrole účinnosti liečby, prognózy a zhodnoteniu aktivity ochorenia.
 • Vyšetrenie mozgovomiechového moku - je vyšetrenie, ktoré si vyžaduje zásah do organizmu, no je rozhodujúce. Z chrbticového kanálu sa tenkou ihlou odoberie mozgovomiechová tekutina, v ktorej sa zisťuje prítomnosť protilátok, ktoré sa porovnávajú s protilátkami v sére (čírej žltej kvapaline - tekutej zložke krvi, tvoriacej časť krvnej plazmy). Pre SM je typická produkcia protilátok nervovým tkanivom, ktoré sa objavia v likvore (tekutine), ale nie v sére.
 • Krvné testy - ich podstatou je najmä vylúčenie iných ochorení s podobnými príznakmi (napríklad herpetickej encefalitídy, Lymskej boreliózy, či iných chorôb nervového systému).
 • Kontrola fungovania nervov - rovnováhy, koordinácie pohybov, videnia (oftalmologické vyšetrenie - nepatrí k zásadným diagnostickým metódam, ale je rozhodujúca pri podozrení na optickú neuritídu) a iných telesných funkcií - využívajú sa neinvazívne testy, ktoré merajú elektrickú aktivitu mozgu a dobu trvania vedenia určitého podnetu do mozgu. Ich výpovedná hodnota je veľmi vysoká a keďže ich aplikácia nepotrebuje zásah do organizmu sú pri diagnostike ochorenia veľmi používané.

Inšpirácia: Poznáte huntingtonovú chorobu?

Typy ochorenia sklerózy multiplex

Podľa priebehu ochorenia je sklerózu multiplex možné rozdeliť do niekoľkých typov:

1. Relaps - remitentná forma

Podľa údajov Medzinárodnej federácie sklerózy multiplex (MSIF) íde o najbežnejší typ SM a v Európe, ktorá tvorí až 88 % prípadov zo všetkých a vyskytuje sa obvykle medzi 20. - 30. rokom života.

Priebeh relaps - remitentnej roztrúsenej sklerózy je typický pre opakujúce sa zhoršenie a zlepšenie príznakov a stavu ochorenia, tzv. striedanie sa období relapsov a remisií. Remisie môžu byť spočiatku úplne bezpríznakové, pokiaľ predchádzajúci atak nezanechal žiaden neurologický deficit, no neskôr sa choroba začína stupňovať, zhoršovať a nakoniec sa stane sekundárne progresívnou SM.

Pred stanovením diagnózy RRSM môže byť najprv diagnostikovaný klinicky izolovaný syndróm, čo je v podstate prvá epizóda, no kým sa nestanoví fáza druhá, príp. sa nevyvinú nové lézie v centrálnom nervovom systéme, diagnóza nemôže byť potvrdená. Je pozoruhodné a vedci nevedia prečo sa u niekoho, komu je určený klinicky izolovaný syndróm skleróza multiplex nerozvinie.

2. Primárne progresívna forma

Primárna chronicky progresívna forma je charakterizovaná pozvoľným nárastom neurologického deficitu a postihuje 10 až 15 % populácie, približne rovnako u mužov i žien. Prvé príznaky ochorenia sa prejavujú po štyridsiatom roku života, no existujú aj tzv. “familiárne prípady”, kedy sa symptomatika rozvíja často ešte pred týmto vekom. 

3.Sekundárne progresívna forma

Štádium sekundárnej progresie je druhou najčastejšou formou sklerózy multiplex a je charakterizované pozvoľným nárastom neurologického deficitu (kedy je stav už nezvratný), s výskytom alebo bez prítomnosti relapsov, ktoré už nebývajú tak dramatické ako v remitentnom štádiu, no môže sa prejaviť aj ako klinicky izolovaný syndróm (s jedným alebo viacerými neurologickými príznakmi).

V prvej fáze ochorenia sekundárnej progresie má až 85 % postihnutých prudký atakovitý priebeh. Bez liečby sa počas 20 rokov 80 % z nich dostane do druhej - sekundárno progresívnej fázy, kedy sa rapídne zhoršia neurologické funkcie a relapsy celkom vymiznú alebo sa dostavia len ojedinele.

4. Relapsujúco - progresívna forma

Pre relapsujúco - progresívnu fázu je typický nárast neurologického deficitu aj medzi relapsami. Záchvaty mávajú aj miernejšie obdobia, no naďalej sa postupne zhoršujú. Celková prognóza ochorenia je nepriaznivá, postihuje približne 3 % trpiacich ochorením.

 Priebeh ochorenia sklerózy multiplex

Závažným faktorom, ktorý hrá hlavnú úlohu v diagnostike ochorenia je jeho včasné zistenie a nastavenie vhodnej liečby.

Roztrúsená skleróza sa zvyčajne objavuje medzi 20. až 40. rokom života človeka, no môže sa prejaviť vo veku detskom, najmä po 12. roku, ale aj po päťdesiatke.

U žien sa príznaky SM objavujú oveľa rýchlejšie než u mužov, avšak keď sa ochorenie u mužov prejaví, má výrazne rýchlejší nástup a riziko invalidity.

Prvotné ochorenie prebieha vo fáze relapsov (obnovený záchvat, ochorenie sa vracia späť k predchádzajúcemu stavu) a remisií (prechodné vymiznutie prejavov choroby). Po nejakom čase však nastáva obdobie tzv. sekundárnej progresie, kedy táto fáza končí a stav sa začne postupne zhoršovať.

Ak má ochorenie od začiatku len neustálý a pomerne rýchly rast zneschopnenia, ide o primárnu progresívnu formu. Stáva sa, že postihnutý má iba jeden relaps, no poväčšine sa ukáže, že ochorenie pretrváva už oveľa dlhšie.

Forma choroby sa nazýva klinicky izolovaný syndróm. Riziko opakovaných záchvatov je veľmi vysoké, čím sa z nej stáva klinicky definitívna skleróza multiplex.

Príznaky roztrúsenej sklerózy však môžu byť u každého úplne iné. Samotné ochorenie závisí od jeho priebehu. Pri malom množstve príznakov ochorenia  s minimálnymi následkami hovoríme o benígnom priebehu, malígny priebeh je definovaný ako SM s ťažkými záchvatmi, s rýchlym nárastom invalidity.

Liečba sklerózy multiplex

V súčasnej dobe liek, ktorý by dokázal odstrániť všetky príznaky a ochorenie navždy vyliečiť bohužiaľ neexistuje, no za posledných 20 rokov však vedci dokázali zozbierať poznatky, ktoré mali zásadný vplyv na vývoj nových biologických liekov, ktoré blokujú, resp. aktivujú jednotlivé molekuly imunitného systému.

Problémom, ktorý pri liečbe hrá významnú úlohu je oblasť degenerácie nervových vlákien. Degeneratívny vývoj je z najväčšej časti spôsobený v dôsledku škôd spôsobených zápalom.

Zdá sa, že degenerácia vlákien sa odohráva i nezávisle od zápalu (napr. pri primárnej progresii) a prevažuje v neskorších štádiách.  Tento stav sa dá iba minimálne ovplyvniť doterajšími vynájdenými dostupnými liečebnými metódami, no vďaka pokroku vedcov, medicína už vie veľmi účinne pomôcť v zastavení príznakov choroby, najmä pokiaľ sa začne s liečbou včas.

Treba zvýrazniť, že mnohé nové liečebné látky sú aktuálne vo fáze registrácie alebo sa skúma ich účinok v klinických štúdiách, čo vnáša do liečby SM svetlo a veľkú nádej.

Základom pozitívnej liečby je spolupráca lekára s chorým, ktorý musí byť oboznámený so všetkými jej postupmi a rizikami. Lekár musí posúdiť v akom stave a štádiu ochorenia sa postihnutý nachádza a následne stanoví liečbu.

konzultacia-s-lekarom

Rozdelenie liečby

Liečbu sklerózy multiplex by sme mohli rozdeliť do týchto častí:

1.    Imunosupresívna liečba

Imunosupresívna liečba je považovaná za najúčinnejšiu liečbu v akútnej fáze SM s vysokým stupňom zápalovej aktivity, pretože redukuje aktivitu T a B lymfocytov a urýchľujú apoptózu (zánik - smrť) látky, ktorá je schopná vyvolať v organizme imunitnú odpoveď. Poväčšine sa však využíva vo výnimočných prípadoch, pretože aj keď je účinná, pôsobí na všetky časti imunitného systému, čím sa zvyšuje riziko komplikácií.

V liečbe sa využívajú cytostatiká, ktoré tlmia rast a rozmnožovanie buniek, zároveň aj antiemetiká (pôsobiace proti zvracaniu). Lekár konzultuje s postihnutým možnosti, akým je zmrazenie spermií u mužov a plánovanie tehotenstva u žien.

2.    Imunomodulačná liečba

Výsledkom imunomodulačnej liečby by mal byť posun imunitnej rovnováhy k protizápalovej odpovedi. Imunomodulačnú liečbu alebo inak povedané, „ochorenie modifikujúcu terapiu“ vieme rozdeliť do týchto typov:

a. Liečba prvej línie – liečba v prvotnom štádiu, ktorou sa obvykle začína. Je považovaná za relatívne bezpečnú, s primeranou účinnosťou, čo v praxi znamená, že približne 30 % liečených nepociťuje žiadne príznaky choroby, 40 % sa má lepšie, ale občas sa objaví nejaký príznak a posledných 30 % ľudí v liečbe potrebuje skôr, či neskôr zmeniť užívaný liek za iný.

Liečba prebieha vo forme tabletkovej (užívanie 1-krát alebo 2-krát denne) alebo forme injekčnej (rôzna dávkovacia schéma - pichanie na dennej báze, každý druhý deň, až po - raz za 2 týždne). Veľkou výhodou je, že lieky tejto skupiny nevyvolávajú závažné a život ohrozujúce komplikácie a v prípade, že sa vyskytnú nežiaduce účinky, väčšina užívateľov ich dokáže tolerovať.

b. Liečba druhej línie – nastupuje v prípade, že liečba liekmi prvej línie zlyháva, prípadne je nedostatočná a tiež je určená pre chorých, ktorých prejavy ochorenia sú od začiatku aktívnejšie.

Liečba liekmi v druhej línii máva vyššiu účinnosť (od 50 do 70 %) a teda pravdepodobnosť, že sa vyskytnú príznaky ochorenia sklerózy multiplex sú o to menšie, no na druhej strane ich pôsobnosť prináša nové nežiaduce účinky, až potenciálne riziko ohrozenia života. Je dôležité dodať, že chorý je pravidelne sledovaný lekárom a pre každého býva osobitne stanovená schéma liečby, čím sa dá výrazne vyhnúť mnohým prípadným komplikáciám.

Liečba sa uskutočňuje v tabletkovej (dávka 1 krát denne) a infúznej podobe (raz mesačne alebo 5 a 3 za sebou idúcich dní s odstupom 12 mesiacov  - liečba vo forme cyklov).

c. Liečba kortikosteroidmi - pôsobí protizápalovo, účinná je na akútne záchvaty, užíva sa vo vyšších dávkach a krátkych cykloch.

Liečba je účinná a bezpečná v krátkodobej forme, no jej dlhodobé užívanie môže priniesť mnohé závažné komplikácie, preto sa neodporúča u ľudí trpiacich chronickým ochorením roztrúsenej sklerózy.

Vedeli ste, že vedľajším účinkom liečby SM môže byť aj sucho v ústach a tým zvýšená pravdepodobnosť vzniku zubného kazu? Pri liečbe je teda obzvlášť dôležité dbať na zubnú hygienu.

3.    Symptomatická liečba

Širokú škálu príznakov, ktoré tvoria sklerózu multiplex je možné ovplyvniť už za relatívne krátku dobu. Patria medzi ne:

 • Napätie svalov a ciev (svalový tonus) - trvalé alebo prechodné zvýšené napätie svalových vlákien, poruchy hybnosti celého tela, bolestivé kŕče, nutnosť odstránenia všetkých stavov zvyšujúcich napätie v svaloch a cievach, ako urogenitálne infekcie, zápcha, horúčky, bolesť, dekubity. Medzi osvojené priority trpiaceho by malo byť aktívne a pasívne cvičenie, prípadne správne polohovanie.
 • Depresia, úzkostné stavy a porucha spánku - užívajú sa lieky s minimálnym sedatívnym a hypotenzným (znižujúcim krvný tlak) účinkom. Napríklad Indická Valeriána,  Brahmi alebo Stress Suport

Je dobré naučiť sa rozpoznať zmeny nálad a vedieť spôsoby ako ich ovládať, napríklad pomocou fyzickej aktivity.

 • Liečba sfinkterových (svalových) obtiaží - zahŕňa:
  • Liečebnú terapiu - napríklad lieky uvoľňujúce bolestivé kŕče hladkej svaloviny v oblasti konečníka (anticholinergiká), biofeedback (nácvik relaxácie panvového dna)...
  • Crédeho hmat (manuálne vytlačenie postmikčného rezidua tlakom na podbruško), intermitentná autokatetrizácia močového mechúra s použitím sterilných cievok pre jednorazové použitie.
 • Liečba sexuálneho záujmu (dysfunkcie) o partnera:
  • U mužov - sa využívajú  liečivá, ktoré priamym pôsobením na hladkú svalovinu ciev spôsobujú ich rozšírenie, čiže inhibítory fosfodiesterázy - lieky uvoľňujúce sťah hladkého svalstva v cievach zásobujúcich penis, čím v ňom zvyšujú prietok krvi (viagra), vazodilatanciá - lieky znižujúce vnútorné napätie  cievnej steny, aplikácia testosterónu - mužského pohlavného hormónu.
  • U žien - rehabilitácia panvového svalstva, lubrikanciá (gély na lokálne použitie, ktoré odstraňujú suchosť sliznice pošvy), lokálne estrogénové preparáty.
 • Liečba bolesti muskuloskeletálneho (svalov kostry) pôvodu a radikulárnych (ťažkosti spojené s útlakom koreňa nervu, ktorý vychádza z miechy) bolestí, kĺbnych bolestí - potreba fyzioterapeutickej liečby a aplikácia analgetík.

Tip: S bolesťou kĺbov súvisí aj choroba DNA a zvýšená hladina kyseliny močovej.

 • Dysfágia (namáhavé, sťažené a bolestivé prehĺtanie) - možné je riešiť ju zmenou diéty, či nácvikom posturačných zmien (predklon hlavy pri prehĺtaní).
 • Zápcha (obstipácia) - nevyhnutné je dodržiavať pitný režim, požívať dostatočné množstvo vlákniny, posilňovať brušné svaly a byť fyzicky aktívny.
 • Liečba a prevencia infekcií - v prípade infekčného ochorenia (v rizikovom období dbať na prevenciu, avšak očkovanie nie je všeobecne odporúčané) potreba kľudového režimu, dôsledné znižovanie teploty a včasné nasadenie antibiotík.

4.    Liečba cytokínmi

Cytokíny, tzv. lieky prvej voľby, sú nízkomolekulárne proteíny, produkované bunkami imunitného systému, ktoré slúžia imunokompetentným bunkám ako „poslovia“, pomocou ktorých spolu „komunikujú“. Riadia a koordinujú tak obranu pôvodcov chorôb, čím sú spoluzodpovedné za úspešný priebeh imunitnej reakcie.

Bielkovina (interferón), ktorá sa bežne nachádza a vzniká v bunke (telo si ich dokáže aj samé vyrobiť) po napadnutí vírusom a chráni ďalšie bunky, sa bežne pri liečbe SM  vo vysokých dávkach aplikuje, čo telo vníma ako nezvyčajné, preto sa môže stať, že neutralizačné protilátky ju vnímajú ako cudzí prvok a ich účinnosť blokuje.

5.    Fyzioterapeutická liečba

Fyzioterapia je terapia, ktorej dôležitý význam je na neurofyziologickom podklade. Pozitívne ovplyvňuje jednotlivé symptómy, fyzickú zdatnosť, strnulosť svalstva, našu psychiku a kognitívne funkcie. Zvyšuje činnosť oslabených svalov, či utlmuje motorické funkcie pri spasticite (nácvik chôdze, postoja i stability v sede).

Ak je terapia dôsledná a pristupuje sa k nej zodpovedne, postupne dôjde k zníženiu únavnosti a bolestí, zlepšeniu kognitívnych funkcií i jemnej motoriky. Taktiež je veľmi dôležitý pravidelný aeróbny pohybový tréning, do ktorého môžeme zaradiť cyklistiku, veslársky trenažér, či rotoped.

Včasným zaradením rehabilitácie do života je možné ovplyvniť obnovenie, posilnenie a opätovné získanie kondície organizmu pri ústupe choroby.

 fyzioterapia-zdravoradka

Liečba príznakov sklerózy multiplex

Najviac obmedzujúce v prípade ochorenia sklerózy multiplex sú jej príznaky. Nie vždy sa hneď vyskytnú, ale akonáhle sa ukážu, treba ich zmierniť.

Niektoré symptómy sa dajú znížiť farmakologicky, teda liekmi, ktoré dokážu zmierniť únavu alebo závraty, antidepresívami a tiež medikamentami na lepší spánok, či účinnejšie vyprázdňovanie močového mechúra a liečbu bolestí.

Nefarmakologická liečba je veľmi dôležitá a je zameraná predovšetkým na fyzikálnu terapiu.

 • Cvičenie - pomáha najmä v udržaní sily, rovnováhy a držaní tela, zlepšení vytrvalosti (kardiovaskulárna kondícia), bdelosti a koncentrácie, pružnosti šliach a rozsahu pohybu kĺbov, rovnováhy a koordinácie, čím zmierňuje únavu, bolesť a riziko pádov. Zvyšuje hladinu energie a napomáha zlepšiť náladu, sebavedomie a pocit pohody.
 • Psychologická pomoc

Ochorenie SM je príznačné úzkosťami a výrazným stresom a obavami ako sa bude choroba ďalej vyvíjať. V mnohých prípadoch je potrebná pomoc psychológa, či podpornej pacientskej skupiny, no vhodná je aj konzultácia s psychiatrom.

Mnohokrát je dôležitou súčasťou pomoci aj duchovná cesta, ktorá nám môže pomôcť stať sa viac sebavedomím, hľadať v sebe silu a zmysel, objaviť harmóniu a pocity bezmocnosti premeniť na pocit tvorivej sily.

 • Úprava životosprávy

Liečba SM nevyžaduje špeciálnu potravinovú úpravu, no odborníci odporúčajú všeobecne zdravú stravu, ktorá síce nemá priamy vplyv na ochorenie, no je prospešná pre zdravie organizmu a niektoré štúdie dokonca dokázali, že môže pomôcť tlmiť zápal a pozitívne ovplyvniť priebeh ochorenia.

Zaujímavosť: Poznáte potraviny, ktoré môžu zhoršovať alebo zlepšovať príznaky psoriázy?

Špecialisti radia konzumovať potraviny s nízkym obsahom tukov, vysokým obsahom vlákniny, s množstvom rýb, celozrnných potravín, ovocia a zeleniny a naopak vyhýbaniu sa potravinám s vysokým obsahom nasýtených tukov a polotovarom.

 

Škodlivé a priaznivé látky,

ktoré môžu negatívne ovplyvniť, či naopak pozitívne ovplyvniť priebeh ochorenia SM

Živočíšne a rastlinné tuky – mlieko, maslo, margarín, mäso.

Ich prísun:

-       spôsobuje nerovnováhu v črevnej flóre a poruchu imunitného systému v čreve = vznik lokálneho až celkového zápalu,

-       podporuje upchávanie drobných ciev, čím vyvoláva vznik zápalu.

Ich obmedzenie:

-       utlmuje ochorenie.

Rastlinné oleje - olivový olej.

pre ľudí trpiacich SM je najprospešnejší olivový olej.

Rybí tuk - losos, tuniak, makrela, haring.

Jeho prísun:

– má protizápalový a antitrombotický (netvoriaci krvné zrazeniny) účinok.

Polyfenoly – nachádzajú sa v zelenine (paradajka, cibuľa, červený melón), v ovocí (bobuľovité ovocie, grep, jablko, citrusy), káve, zelenom čaji, kurkume, orechoch, čokoláde a červenom víne.

Ich prísun:

-       má protizápalové účinky,

-       ovplyvňuje funkciu imunitného systému,

-       má priaznivý vplyv na nervovú sústavu,

-       súčasné výsledky skúmania ukázali, že väčšia konzumácia zeleniny by mohla znížiť riziko SM.

Rafinovaný cukor

Jeho prísun:

-       podporuje vznik zápalu.

Soľ

Alergia na bielkovinu kravského mlieka + intolerancia na laktózu.

Jeho prísun:

-       výrazne nevhodný, nutné dodržiavať bezláktozovú, poprípade úplnú bezmiečnu diétu.

Lepok - súčasť obilného zrna, múky.

Jeho prísun:

-       môže podporovať autoimunitné procesy,

-       vhodná bezlepková strava.

Celiakia sa potvrdila aj u veľkej časti ľudí trpiacich ochorením roztrúsenej sklerózy.

Fajčenie

Jeho užívanie:

-       má preukázateľný vplyv na vznik sklerózy multiplex,

-       spôsobuje vážnejší priebeh ochorenia, preto sa neodporúča.

Alkohol

Jeho prísun:

-       nie je vhodný vo forme destilátov,

-       niektoré druhy bielych a červených vín majú v malých množstvách ochranný efekt.

Vitamíny

Prísun vitamínu D:

-       jeho vyššia hladina zabezpečuje menej časté relapsy,

-       má priaznivý vplyv na imunitný systém,

-       je najsľubnejšou nutričnou molekulou v liečbe chronického zápalového ochorenia ako je SM.

Prísun vitamínu A: (pokiaľ jeme vyváženú a plnohotnú stravu, nedostatok vitamínu A býva ojedinelý):

-       má ochranný vplyv.

Prísun vitamínu B12, C, E, B13 (kyselina lipoová), ginko biloby a probiotík:

-       majú priaznivý vplyv na rozvoj a priebeh SM.

Prísun vitamínu H (známy tiež ako Biotín alebo Vitamín B7):

-       má viacero pozitívnych funkcií v energetickom metabolizme a syntéze mastných kyselín,

-       podieľa sa na syntéze myelínu aktiváciou enzýmu acetyl-CoA karboxylázy,

-       pri príjme vysokých dávok sa u ľudí trpiacich progresívnou SM preukázalo  zlepšenie klinických meraní.

Káva

Jej požívanie:

-       odborníkmi bol hlásený jej psychostimulačný účinok s pozitívnym krátkodobým účinkom na pozornosť, poznávacie schopnosti, duševný stav a pamäť.

Tip: Poznáte rôzne druhy kávy?

Tab. 1 Škodlivé a priaznivé látky ovplyvňujúce vznik a priebeh ochorenia sklerózy multiplex.

Inšpirácia: Aký je vplyv potravín na naše zdravie

Spolupráca pri liečbe SM

Na začiatku každého neznámeho ochorenia prichádza šok, strach, či úzkosť. Pri ochorení sklerózy multiplex sú o to väčšie, že málokto túto chorobu pozná a je to pre neho úplne nová situácia. Zo začiatku sa chorý poväčšine oddá do rúk špecialistov, no  neskôr jeho ochota spolupracovať zlyháva a to najviac z dôvodu, že má veľké očakávania.

Zlepšenie zdravotného stavu pri skleróze multiplex sa zväčša vyvíja pomaly, nevzniká okamžite, čo môže viesť k veľkému sklamaniu, strate ilúzií a následne až ukončeniu liečby. Dôvodom na ukončenie liečby môže byť tiež zľahčovanie samotného ochorenia alebo pocit, že terapia nefunguje.

Veľakrát sa stáva, že chorý podľahne reklamným ťahákom, ukončí farmakologickú liečbu a skúša neoverené preparáty. Treba si však uvedomiť, že neliečenie, či nevhodná liečba môže zbytočne urýchľovať progresiu choroby.

Doplnkovú a alternatívnu medicínu, rastlinné preparáty, meditáciu, T'ai Chi, cvičenie, akupunktúru a ochladzovacie stratégie kladne potvrdzujú vedecké  a klinické štúdie, no ich zaradenie do nášho života je najskôr potrebné prekonzultovať s ošetrujúcimi lekármi, či lekárnikmi.

Obavy z ochorenia a zmien sú výrazné a skutočne ovplyvňujú život chorého, avšak nie vždy sa treba chorobe poddať, ale treba bojovať!

Zaujímavé video s ajurvédskym lekárom Dr. Chauhanom o skleróze multiplex a ajurvéde

 

Náš tip: Vedeli ste, že aj rastlinné preparáty môžu pomôcť pri prejavoch ochorenia SM?

Mýty o roztrúsenej skleróze

Niekedy sme tak veľmi ovplyvniteľní okolím, že si ani neuvedomujeme, že niečo nemusí byť až také ťažké a že aj keď pomaličky, ale dá sa posúvať vpred.

 • Cvičenie

Pri SM je veľmi vhodné cvičiť, no treba mať na zreteli, že cvičenie by malo byť odborné (poradiť sa s lekárom alebo fyzioterapeutom), opatrné, dôsledné a dlhodobé.

Vhodným odporúčaným cvičením je napríklad tai chi alebo joga, ktorých základom sú pomalé a kontrolované pohyby, rotácia v pohybe, naťahovanie, hlboké relaxačné dýchanie s koncentráciou. Jeho výrazným benefitom je zlepšenie rovnováhy a síl v končatinách, natiahnutie šliach a väzov, zvýšenie ohybnosti a rozsahu pohybov, rozsah pohybu, pomáha liečiť depresiu a zvyšuje kvalitu života.

Osoba trpiaca roztrúsenou sklerózou by pri cvičení nikdy nemala ísť na “dno svojich síl”. Efektívne cvičenie by malo byť ľahké a bezbolestné.

joga-zdravoradka 

 • Psychologické dôsledky

Pri ochorení SM sa objavujú prejavy, ako depresia, úzkosť, strach zo zlyhania, znížené sebavedomie a zmeny vnímania seba a svojho tela. Je veľmi dôležité, že akonáhle pocítime niektorí z týchto stavov, aby sme vyhľadali odbornú pomoc, psychológa, psychiatra, či aj kňaza, ktorí nám pomôžu vysporiadať sa so situáciou hneď na začiatku a pomôžu s odpoveďami na rôzne otázky, ktoré nás trápia.

 • Pohlavný život a SM

Aj keď SM so sebou prináša mnohé nežiaduce príznaky, ako znížená chuť na sex, únavu, kŕče, bolesť, problémy s udržaním moču a iné ťažkosti, existujú  páry, ktoré dosiahli lepšie vzájomné porozumenie len vďaka ochoreniu a naučili sa pozitívnym spôsobom akceptovať obmedzenia partnera v dôsledku ochorenia.

Inšpirácia na zlepšenie sexuálneho života.

 • Tehotenstvo

To, že žena trpí sklerźou multiplex ešte neznamená, že nemôže otehotnieť a mať zdravé bábätko, dokonca u mnohých žien počas tehotenstva nastáva zmiernenie príznakov SM. Súvislosti s tehotenstvom a pôrodom sú rovnaké ako u ostatných žien, no samozrejme, tehotenstvo je dobré si plánovať a vopred konzultovať s neurológom, ktorý zváži prípadnú zmenu liečby.

 

Náš tip: Ako sa pripraviť na tehotenstvo

 

V prípade tehotenstva by sme sa mali pripraviť na niektoré nepríjemnosti, ktoré sa nás môžu týkať. Zväčša ide o riziko vzniku infekcií močových ciest, ktoré sú pomerne časté, s pribúdajúcou hmotnosťou sa môžu dostaviť  problémy s rovnováhou.

Pôrod sa nijako nelíši od mamičiek, ktoré SM netrpia a počas neho môžu dokonca využiť epidurálnu anestéziu.

Dojčenie je vítané, pokiaľ matka neužíva medikamenty, ktoré by mohli preniknúť do materského mlieka a dieťaťu ublížiť. Ak však môže liečba počkať, dojčenie je odporúčané aj ženám so sklerózou multiplex a novonarodenému dieťaťu.

Počas prvých 9 mesiacov po pôrode máva až 40 % žien relaps ochorenia, hlavne ak záchvatmi trpeli pred otehotnením. Je preto dôležité sa s lekárom poradiť, kedy je potrebné opätovne nasadiť liečbu, ktorá bola počas tehotenstva prerušená. Mamičkám so SM hrozí aj vyššie riziko popôrodnej depresie, preto už pri prvých náznakoch je nutné vyhľadať lekára a poradiť sa s ním.

Na záver je potrebné podotknúť, že tehotenstvo bez záchvatov je možné podporiť vhodnou stravou, miernym cvičením a dostatkom odpočinku.

            Náš tip: Ako sa pripraviť na pôrod a na čo nezabudnúť?

Prognóza ochorenia

Na Slovensku traduje fáma, že ak trpíme ochorením roztrúsenej sklerózy, tak automaticky skončíme na vozíčku. Skleróza multiplex má však oveľa lepšiu prognózu, než sa často predpokladá a liečení ľudia žijú častokrát plnohodnotným a aktívnym životom a chodia do práce.

Áno, je pravda, že ochorenie si vyžaduje určité obmedzenia, ako napríklad pichanie si injekcií, dodržiavanie zdravej stravy, v prípade zhoršenia chôdze sú potrebné paličky, no dôležitým faktom je, že iba približne 20 % ľudí trpiacich SM skončí na vozíku.

 

Nezaradené linky v článku:

Použitá literatúra:

 1. Hrubšová, S. 2022, Vplyv výživy na ochorenie skleróza multiplex (Diplomová práca)
 2. Überlauerová, M. 2012, Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti u pacienta so sklerózou multiplex (Bakalárska práca)
 3. Slobodová, M. 2018, Sociálne dôsledky jednotlivcov s ochorením skleróza multiplex (Bakalárska práca)
 4. Valentíny, J. 2022, Kvalita života pacienta so sklerózou multiplex (Bakalárska práca)
 5. https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/15050-vitamin-d-vitamin-d-deficiency
 6. https://www.msard-journal.com/article/S2211-0348(22)00649-6/fulltext
 7. https://www.vlasta.cz/clanek/mind-dieta-vam-pomuze-a-navic-vas-nauci-jist-jinak-20250525.html
 8. https://link.springer.com/article/10.1007/s40120-022-00325-z
 9. https://academic.oup.com/advances/advance-article-abstract/doi/10.1093/advances/nmac065/6604830?login=false
 10. https://sk.wikipedia.org/wiki/Zobrazovanie_magnetickou_rezonanciou
 11. https://www.sanofi.sk/
 12. www.spolumozeme.sk
 13. https://primar.sme.sk/c/4117004/cytokiny.html
 14. www.webzdravia.sk
 15. https://brainfoundation.org.au/
 16. https://www.msaustralia.org.au/
 17. https://www.nationalmssociety.org/Programs-and-Services/Programs/Mood-in-MS,-August-9

 

Autor:

PhDr. Mgr. Eva Medvecká, PhD., DiS

Vyštudovala III.st. VŠ v odbore ošetrovateľstvo. Má špecializáciu z anesteziológie, resuscitológie a urgentnej starostlivosti, špecializáciu z komunitného ošetrovateľstva.

38 rokov pracovala ako vedúca sestra na OAIM. Od roku 2015  je konateľom  ADOS.

Počas dlhoročnej odbornej praxe a celoživotného vzdelávania získala široké spektrum multiodborových vedomostí a skúsenosti v nemocničných zariadeniach, ale aj v  komunitnej domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Prednáša, konzultuje a oponuje  diplomové práce na VŠ v odbore ošetrovateľstvo.