Úvod do ajurvédy - základné princípy ajurvédy

Čo musí existovať, existuje, bez ohľadu na to, akým spôsobom sa svet mení.

Ajurvéda je veda, ktorá čelila otrasom všetkých čias a stále sa objavuje ako vedúci alternatívny systém zdravotnej starostlivosti. Je to najstaršia veda o zdravotnej starostlivosti na svete a je uznávaná aj Svetovou zdravotnou organizáciou WHO. Písomná tradícia sa datuje okolo 5000 rokov z Indie a je jedným z najstarších holistických liečebných systémov tela, mysle a ducha. Ponúka nám postupy a nástroje ako prosperovať vo všetkých aspektoch nášho života – fyzicky, emocionálne aj duchovne.

Tieto starodávne nástroje a receptúry sa zameriavajú na harmonizáciu tela, mysle a ducha v súlade s prírodou prostredníctvom prostredia, životného štýlu, cvičenia, jogy, meditácie, stravy, očisty, bylín a odpočinku.

Ajurvéda považuje každého človeka za inteligentný prejav života s dokonalým zdravým. Hlavným cieľom je byť v kontakte s prostredím dokonalého zdravia, kde sú duch, myseľ a telo dokonale vyvážené.

Ajurvéda nám denne pripomína, že sme neoddeliteľnou súčasťou Vesmíru. Sme zložení z tej istej látky, ktorá riadi celý vesmír. To znamená, že medzi našim telom (mikrokozmom) a vesmírom (makrokozmom) nie je žiadny rozdiel.

História ajurvédy

chram-ajurveda-zdravoradka

Sanskrtský výraz Ayurveda pochádza z dvoch slov. Ayur – život a Veda – vedomosti. Môžeme ho teda preložiť ako „poznanie života“.

Ajurvéda pochádza zo starovekých východných filozofií, ktoré opisujú povahu reality a ako môžeme využiť prírodné liečivé princípy. Vychádza z hlbokého pochopenia večných právd o ľudskom tele, mysli a duchu.

Skorá literatúra poskytuje dôkazy, že ajurvéda sa vyvinula ako filozofická a lekárska tradícia z hlbokej múdrosti duchovne osvietených prorokov, známych ako Riši. Žili v Himalájach v severnej Indii. Ich múdrosť, ktorá zahŕňala ajurvédu, meditáciu a jogu bola spočiatku prenášaná ústne z učiteľa na žiaka a neskôr zaznamenávaná v 4 posvätných textoch známych ako Védy:

Rig Veda

Yajur Veda

Sam Veda

Atharva Veda

Rig Veda obsahuje filozofické verše o povahe existencie a informácie o troch základných ľudských konštitúciách (dóšach). Hovorí o omladzovaní a používaní bylín na liečbu mysle a tela.

Atharva Veda obsahuje informácie o témach ako je chirurgia, interná medicína, neplodnosť a psychiatria.

V 70. rokoch 20. storočia učitelia ajurvédy z Indie cestovali do Spojených Štátov a Európy, aby sa podelili o svoje holistické učenie o zdraví.

Dnes existujú ajurvédske centrá, lekári a vysoké školy po celom svete.

Definícia ajurvédy

om-ajuveda-joga

Óm

Zdravie je v ajurvéde definované ako „dokonalá rovnováha medzi fyzickou a duševnou bioenergiou, tráviacimi a fyziologickými ohňami, vyváženým anabolizmom, správnymi vylučovacími funkciami, blaženou dušou, zmyslami a mysľou. Ich nerovnováha je choroba“.

Podľa ajurvédy sa všetka fyzická hmota ako aj naše telo skladá z piatich elementov – Zem, Voda, Vzduch, Éter a Oheň. Jediný rozdiel je v tom, že naše telo má šiesty prvok nazývaný Duša a neživé veci majú iba päť prvkov v rôznom pomere. V tomto článku budeme hovoriť o 5 základných elementoch.

Funkčné zložky týchto piatich elementov sú reprezentované tromi základnými energiami, ktoré vykonávajú všetky metabolické reakcie, pohyby, poskytujú výživu a podporu. Nazývajú sa dóše – Vata (kinetická energia), Pitta (tepelná energia) a Kapha (potenciálna energia).

Ajurvédske techniky sa zameriavajú na dosiahnutie rovnováhy Vata, Pitta, Kapha životným štýlom, stravou, bylinami a čistiacimi procedúrami. Ich nerovnováhu spôsobuje nepravidelný životný štýl, nesprávne stravovacie návyky, nekompatibilné potraviny, dlhotrvajúca fyzická a psychická záťaž, zneužívanie zmyslov.

Dóše - úvod do ajurvédy

ajurveda-dose-zdravoradkaelementy-ajurveda

Každá ľudská bytosť sa rodí s piatimi prvkami, ktoré sú v nej prítomné. Každý človek má však svoju jedinečnú kombináciu a mieru týchto piatich elementov. Niektorí ľudia majú vo svojom tele viac prvkov zeme a ohňa, zatiaľ čo u iných prevláda prvok vody.

Vata dóšu tvorí nadbytok prvkov priestoru (éter) a vzduchu.

Pitta dóšu robí trochu vody a ohňa.

Kapha dóšu vytvára voda a zem

Vaša prevládajúca dóša môže byť ktorákoľvek z týchto troch, kombinácia akýchkoľvek dvoch alebo všetkých troch vo vyváženej forme.

 

Tip: Urobte si Prakriti analýzu a zistite, ktorá dóša u vás prevláda

 

Okrem toho, že nám poskytujú individuálne fyzické vlastnosti, regulujú fyzické fungovanie v našom tele. Konštitúciu človeka primárne určuje dominantná dóša. Každá kombinácia dóší je taká jedinečná, že neexistujú dve rovnaké osoby. Určenie konštitúcie pomáha spoznať správanie telesného typu a vďaka tomu môžeme určiť, ktoré bylinky, strava a aktivity budú vhodné pre konkrétneho jedinca na udržanie zdravia po celý život. Je tiež jednoduchšie predvídať prípadné zdravotné ťažkosti rôznych typov tela a nastaviť si preventívny životný štýl. V súlade s tým si človek môže naplánovať stravu a iné bežné činnosti v súlade so svojou konštitúciou.

 Inšpirácia: Dr. Vikram Chauhan MD, zakladateľ značky Planet Ayurveda vydal útlu knižku Ajurvéda - prírodný manuál pre zdravie, ktorý nájdete aj v mojom obchodíku. Vysvetľuje v nej základné princípy ajurvédy, význam stravy, použitie bežných korenín a bylín na prevenciu a liečbu rôznych ochorení.

Vata – úvod do ajurvédy

vata-dosa-zdravoradka

Vata je kombináciou elementu vzduch a éter (prostredie) a ovplyvňuje najmä pohyb, pohybový systém a nervový systém. Prirovnáva sa ku kinetickej energii v tele. Všetky pohyby vo vesmíre aj v tele ovplyvňuje Vata.

Vata je energia, ktorá kontroluje:

 • dýchanie
 • rozprávanie
 • pohyb krvi a pohyb tela
 • trávenie a pohyb čriev
 • vylučovanie moču a stolice

Fyzické atribúty energie Vata:

 • suchá
 • drsná
 • jasná
 • pohyblivá
 • chladná
 • jemná

Charakteristiky tela typu Vata:

 • tenká a ľahká telesná konštrukcia
 • činnosti vykonáva rýchlo
 • nepravidelný hlad a trávenie
 • prerušovaný spánok, svetlo ich ruší
 • živá predstavivosť a nadšenie
 • stále sa meniaca nálada
 • typy Vata pochopia nové informácie tak rýchlo, ako ich zabudnú
 • zvyknú si robiť starosti
 • ľahko sa unavia
 • mávajú studené ruky a nohy
 • typické výbuchy duševnej a fyzickej energie

Časté poruchy nerovnováhy Vata:

 • zášklby
 • tiky
 • bolestivé kĺby
 • suchá pokožka a vlasy
 • nervové poruchy
 • zápcha
 • duševný zmätok

Pozitívne psychologické črty Vata:

 • citlivosť
 • spontánnosť
 • nápaditosť
 • sila
 • vzrušenie

Typy Vata sa ťažko držia pri zemi. Ľudia s prevládajúcou energiou Vata môžu túto pohybovú energiu vyvážiť a uzemniť zdravým životným štýlom a každodennými rutinami. Keď je Vata v harmónii, stimuluje kreativitu a flexibilitu. Ak je v nerovnováhe, môže to viesť k strachu a úzkosti

Ako vyvážiť energiu Vata:

 • udržiavať sa v teple
 • zachovať pokoj
 • vyhýbať sa surovým a studeným potravinám
 • jesť teplé jedlá a koreniny
 • vyhýbať sa extrémnemu chladu
 • mať každodennú rutinu
 • dopriať si dostatok odpočinku

Výber bylín pre typy Vata:

Brahmi - upokojenie, podpora pamäti

Boswellia Curcumin - bolesť všeobecne, pohybový aparát

Triphala - vyprázdňovanie

Pitta – úvod do ajurvédy

pitta-dosa-zdravoradka

Pitta predstavuje predovšetkým element Ohňa a je energiou trávenia, metabolizmu a ostatných chemických reakcií. Je prirovnávaná k tepelnej energii. Zodpovedá za všetky chemické a metabolické reakcie v tele. Jej tepelná energia – oheň – je potrebná, aby proces prebehol.

Pitta energia je zodpovedná za:

 • trávenie
 • výživu
 • metabolizmus
 • telesnú teplotu

Fyzické vlastnosti energie Pitta:

 • ostrá
 • horúca
 • mastná
 • kyslá
 • pikantná – pálivá

Charakteristiky tela typu Pitta:

 • stredná výška a stavba tela
 • priemerná sila a vytrvalosť
 • zdravé trávenie
 • svetlá alebo medená pokožka s pehami alebo znamienkami
 • koža je teplá, hladká, menej vráskavá
 • blond, svetlohnedé alebo hodvábne ryšavé vlasy
 • oči sú stredne veľké
 • nos ostrý

Časté poruchy nevyváženej energie Pitta:

 • kožné vyrážky, akné
 • žalúdočné vredy
 • zápal
 • horúčky
 • návaly tepla
 • skoré plešatenie (u mužov)
 • hašterivosť
 • ľahko sa nahnevajú, výbuchy hnevu
 • prehnané ambície
 • netrpezlivosť
 • nenávisť
 • žiarlivosť

Pozitívne psychologické črty Pitta:

 • bystrý intelekt
 • presnosť
 • sebavedomie
 • miluje výzvy
 • disciplína

Keď je energia Pitta v rovnováhe, podporuje porozumenie a inteligenciu. Ak je v disharmónii, vyvoláva to u nej hnev, nenávisť a žiarlivosť. Slnečné svetlo, teplo a intenzívna fyzická aktivita môžu ľudí s energiou Pitta vyviesť z rovnováhy.

Ako vyvážiť energiu Pitta:

 • vyhnite sa nadmernému teplu, saune, parnému kúpeľu a cvičeniu ak je horúco
 • obmedzte príjem soli
 • jedzte chladné a nekorenisté jedlo
 • vhodná je kokosová voda a všetky potraviny s horkou chuťou (napríklad rôzne druhy tekvice)
 • odporúčajú sa koreniny s ochladzujúcimi vlastnosťami ako je šafran, fenikel, koriander, aloe vera

Výber bylín pre tip Pitta:

Amalaki - všeobecne na zvýšenú Pitta dóšu je to prvá voľba

Neem - pri kožných ťažkostiach

Arjuna - srdcové ochorenia

 

Kapha – úvod do ajurvédy

kapha-dosa-zdravoradka

Kapha v sebe nosí element Zeme a Vody. Prirovnáva sa k potenciálnej energii v tele. Kapha poskytuje látku, ktorá drží bunky pohromade a dodáva tekutinu všetkým častiam a systémom tela. Premasťuje kĺby, zvlhčuje pokožku a udržuje imunitu. Je zodpovedná za štruktúru tela ako sú kosti, svaly a šľachy. Tukové tkanivo je tiež formou Kaphy v našom tele.

Kapha energia je zodpovedná za:

 • chuť – nachádza sa v slinných žľazách a v ústach
 • trávenie – zvlhčuje a rozkladá jedlo
 • výživu a podporu
 • vnútro telovú tekutinu
 • lubrikáciu – mazivo – napríklad medzi kĺbmi

Fyzické vlastnosti energie Kapha:

 • studená
 • lepkavá
 • kalná
 • mastná
 • sladká

Charakteristiky tela typu Kapha:

 • robustná konštrukcia tela
 • dobre vyvinuté svaly s veľkou fyzickou silou a vytrvalosťou
 • chladná, hladká, bledá, často mastná pokožka
 • oči sú veľké, atraktívne s hustými mihalnicami a obočím
 • pomalšie sa učia nové informácie ale majú dobrú dlhodobú pamäť
 • ťažký a hlboký dlhý spánok
 • pomalý metabolizmus so sklonom k priberaniu
 • pomalý tráviaci systém
 • mierne sa potia

Časté poruchy nerovnováhy energie Kapha:

 • nadmerný spánok
 • nadváha (obezita)
 • letargia, depresia
 • odmietanie zmien
 • tvrdohlavosť
 • chronické ochorenia: cukrovka, dna, vysoký cholesterol, astma
 • upchaté dutiny
 • bolestivé kĺby
 • zadržiavanie vody
 • lenivosť

Pozitívne psychologické vlastnosti typu Kapha:

 • milujúci
 • sympatický
 • pokojný
 • odvážny
 • vytrvalý
 • silný
 • tolerantný
 • pomaly a elegantne v akcii
 • láskavý a odpúšťajúci

Keď je Kapha v rovnováhe je milujúca, pokojná, stabilná, uzemnená, odpúšťajúca. Ak sa ale rovnováha Kaphy naruší, môže byť veľmi pripútaná, chamtivá, závistlivá a majetnícka.

Ako vyvážiť energiu Kapha:

 • dostatok pohybu – tancujte, plávajte, behajte
 • vyhýbajte sa ťažkým, mastným jedlám
 • jedzte ľahké a suché jedlo
 • vyhýbajte sa mlieku a mliečnym výrobkom
 • nepite ľadové nápoje
 • zbavte sa všetkých vecí, ktoré nepotrebujete
 • nedávajte si počas dňa spánkové siesty

Výber bylín pre typ Kapha:

Trim Support - nadváha

Tulsi - dýchacie ťažkosti

Gugullipid - zníženie cholesterolu, zbavenie sa toxínov

 

Zaradenie ajurvédy do vášho životného štýlu bude mať za následok pokoj a pohodu v každom aspekte vášho života.

Vždy sa poraďte so svojim lekárom, ak zvažujete ajurvédu ohľadom vašich zdravotných problémov. A porozprávajte sa s ajurvédskym lekárom alebo odborníkom predtým, ako sa budete liečiť niektorou z ajurvédskych techník. Tieto postupy by nemali nahradiť vašu bežnú starostlivosť ale ju dopĺňať.

 

Zdroje: www.planetayurveda.sk

            www.planetayurveda.com

            www.mylenerietkerk.com