ZdravoRadka: Ako sme dosiahli certifikát udržateľného e-shopu

V ZdravoRadka sme s hlbokou vďačnosťou prijali udeľovanie certifikátu udržateľného e-shopu. Toto ocenenie je pre nás nielen uznaním našich snáh, ale aj potvrdením, že cesta, ktorou sme sa vybrali, je správnou a že naše úsilie prináša hmatateľné výsledky v oblasti udržateľnosti.

Získanie tohto certifikátu je dôkazom, že naše prístupy k baleniu, distribúcii, výberu produktov, recyklácii a informovanosti sú nielen teoretické koncepty, ale praktické kroky, ktoré realizujeme každý deň. Sme hrdí, že naša práca a hodnoty sú rozpoznané a ceníme si dôveru, ktorú nám zákazníci preukazujú svojím rozhodnutím nakupovať u nás.

Čo znamená byť udržateľným e-shopom

V dnešnej dobe sa udržateľnosť stáva kľúčovým pojmom nielen v osobnom živote, ale aj v podnikaní. Byť udržateľným e-shopom znamená integrovať environmentálne, sociálne a ekonomické aspekty do všetkých oblastí podnikania s cieľom minimalizovať negatívny dopad na našu planétu a jej obyvateľov, pričom sa snažíme zachovať úspešný a prosperujúci obchodný model.

Definícia udržateľného podnikania

Udržateľné podnikanie je také, ktoré svoje rozhodnutia a stratégie formuluje s ohľadom na dlhodobú udržateľnosť svojej činnosti a súčasne prihliada na zdravie ekosystémov, blahobyt spoločnosti a ekonomickú stabilitu. V praxi to znamená nielen dosahovať zisk, ale robiť to spôsobom, ktorý rešpektuje prírodné zdroje a podporuje spravodlivé pracovné podmienky.

Naše kroky k udržateľnosti:

Zmeny v obalovom materiáli a logistike

V ZdravoRadka sa zaväzujeme k zníženiu environmentálneho dopadu nášho e-shopu prostredníctvom premyslených zmien v obalových materiáloch a v logistike. Smerujeme k využívaniu ekologických obalových riešení, kde prioritne uprednostňujeme obnoviteľné a recyklovateľné materiály. Snažíme sa maximalizovať využitie už existujúcich zdrojov, čím prispievame k obiehajúcej ekonomike. 

Tovar balíme do krabíc získaných z druhotného využitia, ktoré nám poskytujú naši dodávatelia alebo ktoré zbierame od lokálnych partnerov a komunity. Dokonca aj obalové a výplňové materiály z našich vlastných domácností dostávajú druhú šancu, namiesto toho, aby skončili na skládke. Týmto spôsobom znižujeme potrebu nových obalových materiálov a zároveň znižujeme množstvo odpadu.

Zodpovedný výber prepravcov

Okrem toho neustále pracujeme na optimalizácii našich logistických procesov, aby sme minimalizovali uhlíkovú stopu spojenú s dopravou našich produktov. To zahŕňa výber spôsobov dopravy s nižšími emisiami (DPD, Zásielkovňa).

Osobný odber

Naším cieľom je nielen poskytovať kvalitné produkty, ale aj prispievať k ochrane životného prostredia a podporovať myšlienku udržateľnosti. Preto sme v ZdravoRadka zaviedli možnosť osobného odberu pre našich zákazníkov. Aj keď nemáme tradičnú kamennú predajňu, sme otvorení možnosti, aby si zákazníci mohli svoje objednávky vyzdvihnúť osobne, pokiaľ sa nachádzajú v našom okolí alebo majú cestu popri nás.

Osobný odber nielenže ponúka zákazníkom úsporu na poštovnom, ale je to tiež ekologickejší prístup, ktorý znižuje emisie spojené s prepravou tovaru. Navyše je zadarmo.

Vyzdvihnutie objednávky je jednoduché a pohodlné – stačí sa s nami dohodnúť na vhodnom čase a mieste. 

Spolupráca s dodávateľmi a výrobcami s udržateľným prístupom

V ZdravoRadka kladieme dôraz na etický a udržateľný prístup vo všetkých aspektoch našej činnosti, vrátane výberu našich dodávateľov a výrobcov. Pri selekcii produktov do našej ponuky venujeme osobitnú pozornosť nielen ich kvalite, ale aj zodpovednému prístupu dodávateľov k životnému prostrediu a spoločenským otázkam.

Záväzne uprednostňujeme spoluprácu s lokálnymi výrobcami a exkluzívnymi distribútormi, ktorí zdieľajú naše hodnoty udržateľného rozvoja a kladú dôraz na ekologickú stopu svojich produktov. Veríme, že podpora lokálnej ekonomiky a krátkych dodávateľských reťazcov je kľúčom k znižovaniu emisií a podpore udržateľného podnikania.

Tu nájdete zoznam Udržateľných e-shopov

Etický prístup a transparentnosť

Naša filozofia je založená na transparentnosti a etike, preto sa usilujeme o otvorenú komunikáciu s našimi partnermi, aby sme zabezpečili, že všetky ponúkané produkty sú vyrobené s ohľadom na životné prostredie a v súlade so spravodlivými pracovnými podmienkami. Týmto spôsobom nielenže poskytujeme našim zákazníkom výrobky najvyššej kvality, ale zároveň prispievame k pozitívnej zmene v oblasti udržateľného rozvoja.

Sme hrdí na to, že naše partnerstvá sú založené na vzájomnej dôvere a záväzku k udržateľnosti, čím vytvárame silný základ pre dlhodobú spoluprácu a spoločný rast v harmónii s prírodou a spoločnosťou. Naším cieľom je neustále rozširovať naše portfólio produktov od dodávateľov, ktorí sa zaviazali k ochrane a rešpektovaniu našej planéty, čím zabezpečujeme, že naše podnikanie bude nielen prosperujúce, ale aj zodpovedné a udržateľné.

Redukcia plastov a prechod na biologicky rozložiteľné materiály

V ZdravoRadka sa aktívne zameriavame na redukciu plastov a hľadáme cesty, ako efektívne prejsť na používanie biologicky rozložiteľných materiálov. Sme si vedomí škodlivého vplyvu, ktorý môže bežné plastové obaly mať na životné prostredie, a preto sa snažíme tento dopad minimalizovať.

Naším cieľom je znížiť používanie plastov v našom balení a distribučných procesoch a nahradiť ich ekologickými alternatívami. Tento prechod zahŕňa výber materiálov, ktoré sú nielen recyklovateľné, ale aj kompostovateľné, čím podporujeme cyklus prirodzeného rozkladu a zníženie odpadu v našom ekosystéme.

Zavedenie programov na recykláciu a znovupoužitie produktov

V ZdravoRadka aktívne podporujeme myšlienku cirkulárnej ekonomiky a udržateľného životného štýlu, a preto hľadáme spôsoby, ako prispieť k zníženiu odpadu a podpore recyklácie. Hoci priamo neponúkame recyklačný program, sme hrdí na to, že v našej ponuke máme produkty značiek, ktoré poskytujú program recyklácie a znovupoužitia obalov svojich produktov.

Táto iniciatíva umožňuje zákazníkom vrátiť prázdne obaly od produktov Soaphoria, čím sa znižuje množstvo odpadu a podporuje sa opätovné využitie materiálov. Tento prístup nielenže predlžuje životnosť obalových materiálov, ale tiež napomáha udržateľnosti a znižuje dopad na životné prostredie.

Transparentnosť a etická zodpovednosť voči zákazníkom

V ZdravoRadka si ceníme dôveru našich zákazníkov a záleží nám na tom, aby sme boli voči nim úplne transparentní a eticky zodpovední. Preto sa zaväzujeme k otvorenej komunikácii o pôvode a výrobe ponúkaných produktov, ako aj o našich obchodných praktikách a princípoch udržateľnosti.

Chceme, aby si naši zákazníci boli vedomí, že nákupom u nás podporujú nielen kvalitné a zdravé produkty, ale aj etické a udržateľné podnikateľské praktiky. Zároveň sa usilujeme o to, aby sme našim zákazníkom poskytli všetky potrebné informácie, ktoré potrebujú na uvedomelé rozhodovanie o nákupe. 

Etická zodpovednosť voči zákazníkom a spoločnosti je pre nás kľúčová, a preto neustále pracujeme na zlepšovaní našich postupov, aby sme zabezpečili, že naše hodnoty a princípy sú v súlade s našimi činmi. 

Vzdelávanie a informovanie o význame udržateľnej spotreby

V ZdravoRadka veríme, že súčasťou našej zodpovednosti je nielen predávať udržateľné produkty, ale aj aktívne sa podieľať na vzdelávaní a informovaní našich zákazníkov o dôležitosti udržateľnej spotreby. Snažíme sa preto vytvárať obsah, ktorý osvetľuje témy ako sú ekologický dopad, recyklácia, znovupoužitie a dôležitosť výberu produktov, ktoré sú priateľské k životnému prostrediu.

V ZdravoRadka sme hrdí na to, že môžeme byť viac než len predajcami – chceme aj inšpirovať v oblasti udržateľného životného štýlu. Naším zámerom je pokračovať v tejto misii a rozširovať povedomie o tom, že každá malá zmena sa počíta a spoločne môžeme dosiahnuť veľké veci pre našu planétu.

Príklady konkrétnych udržateľných produktov

Naša ponuka zahŕňa široký výber udržateľných produktov, ktoré sú príkladom našej angažovanosti v oblasti ochrany životného prostredia a etického podnikania.

Soaphoria  - kozmetika a sviečky s dušou prírody

Soaphoria je jednou z takých značiek, ktorá nielenže ponúka vysokokvalitné prírodné kozmetické produkty, ale zároveň zaviedla recyklačný program, ktorý zákazníkom umožňuje vrátiť obaly po použití. Týmto krokom sa znižuje množstvo odpadu a podporuje sa znovupoužitie materiálov. Sklenené obaly od sviečok Soaphoria môžu byť po dohorení využité opätovne, čo predstavuje ďalší spôsob, ako predĺžiť životnosť obalov a zredukovať odpad.

Ecopets - vízia a láska prenesená cez zvieratá k ľuďom

Rodinná firma Ecopets prichádza s prírodnými produktmi pre domácich miláčikov, pričom kladie veľký dôraz na ekologické obalové materiály. Používa papierové obaly alebo sklo, ktoré sú plne recyklovateľné alebo znovupoužiteľné, čím znižuje environmentálny dopad svojich produktov.

Veselý čaj - Veselá rodinka, ktorá si fičí na čajoch

Veselý čaj ponúka možnosť zakúpiť si čaje v ekologickom balení, ktoré minimalizuje použitie plastov a podporuje recykláciu. Ako lokálny výrobca dáva prednosť papierovým obalom, ktoré sú šetrnejšie k prírode a podporujú filozofiu zero waste.

Avita - výživové doplnky a produkty zo Slovenska

Avita, ďalší lokálny výrobca, ponúka svoje produkty v znovupoužiteľných sklenených obaloch a zákazníkom poskytuje možnosť vybrať si ekobalenie, ktoré obsahuje viac produktu a tým redukuje potrebu častého nákupu nových obalov. Tento prístup nielenže šetrí životné prostredie, ale aj poskytuje zákazníkom výhodnejšie ekonomické balenie.

Tieto príklady sú svedectvom našej snahy o poskytovanie kvalitných produktov, ktoré sú v harmónii s prírodou a reflektujú naše záväzky k udržateľnosti. V ZdravoRadka sme hrdí na to, že sme súčasťou pozitívnej zmeny a že môžeme našim zákazníkom ponúkať produkty, ktoré sú nielen zdravé, ale aj etické a ekologické.

Naša snaha o udržateľnosť je neustálym procesom, ktorý vyžaduje pravidelné hodnotenie a zlepšovanie našich postupov. Sme odhodlaní k tomu, aby sme neustále zlepšovali naše udržateľné praktiky a zdieľali svoje poznatky a výsledky s našimi zákazníkmi a komunitou. Naším cieľom je nielen predávať produkty, ale aj inšpirovať a motivovať k udržateľnejšiemu životnému štýlu.

Toto je len začiatok…

Na ceste k udržateľnosti nás čaká ešte mnoho výziev, ale s podporou našich zákazníkov a partnerov sme presvedčení, že dokážeme urobiť pozitívnu zmenu. Vďaka tomuto oceneniu cítime ešte väčšiu zodpovednosť za naše rozhodnutia a súčasne nám dodáva silu pokračovať v našej misii udržateľnosti.

Radka Žiaková - majiteľka e-shopu Zdravoradka

Obrázky:

https://www.freepik.com/free-photo/ecological-bag-grass_8726651.htm

https://www.freepik.com/free-photo/cartoon-car-recycle-sign-grass_8726657.htm