Inkontinencia nie je tabu: Diagnostika, možnosti liečby a manažment

 

Inkontinencia môže byť témou, o ktorej sa ľudia často hanbia hovoriť, no je to stav, ktorý ovplyvňuje životy miliónov ľudí po celom svete. Či už sa s ňou stretávate priamo alebo sa o niekoho staráte, kto s ňou bojuje, dôležité je vedieť, že nie ste v tom sami a existuje množstvo možností, ako si s touto výzvou poradiť. 

V tomto článku sa podelíme o užitočné informácie a praktické tipy, ktoré vám pomôžu zlepšiť kvalitu života a poskytnúť vám nádej a podporu. Od konzervatívnych metód liečby, cez farmakologické možnosti a chirurgické zákroky, až po alternatívne prístupy a denné stratégie na zvládanie, náš cieľ je poskytnúť vám komplexný prehľad možností, ktoré máte k dispozícii. 

Takže, pohodlne sa usaďte a pripravte sa na objavovanie nových spôsobov, ako čeliť výzve inkontinencie s dôstojnosťou a optimizmom.

Čo je inkontinencia 

Inkontinencia moču je podľa definície Medzinárodnej spoločnosti pre kontinenciu (ICS) charakterizovaná ako nechcený a nekontrolovaný únik moču, ktorý predstavuje problém z hľadiska spoločenského alebo hygienického aspektu a je možné ho objektívne preukázať.

Tento jav neznamená samostatné ochorenie, ale skôr príznak naznačujúci rôzne organické alebo funkčné problémy s dolnými močovými cestami. Dôsledky inkontinencie moču sú pre postihnutých ľudí nielen nepríjemné, ale môžu mať aj vážne zdravotné, psychosociálne a ekonomické následky.

Typy inkontinencie

“V rámci zjednocovania diagnostických postupov, klasifikácie a terapeutických prístupov sa odporúča aplikácia klasifikácie ICS (International Continence Society), ktorá sa od roku 1969 špecializuje na problémy spojené s funkciou dolných močových ciest.” píše MUDr. Marek Vargovčák z Urologickej kliniky UPJŠ a FNLP v Košiciach.

V praxi sa často využíva zjednodušená klasifikácia, ktorá rozlišuje stresovú inkontinenciu, urgentnú inkontinenciu, zmiešanú inkontinenciu, reflexnú inkontinenciu, inkontinenciu z pretekania (paradoxná ischiúria) a extrauretrálnu inkontinenciu (v tomto prípade nejde o inkontinenciu moču v pravom zmysle slova, ale o únik moču patologickou cestou, napríklad cez veziko-vaginálnu fistulu).

Stresová inkontinencia

Stresová inkontinencia sa prejavuje nechceným únikom moču, ktorý je spojený s fyzickou aktivitou ako behanie, skákanie, zdvíhanie ťažkých predmetov, kýchaním alebo kašľom. V závažnejších prípadoch aj pri zmene polohy tela. Medzi možné príčiny patrí aj nadváha či obezita.

U žien predstavuje tento typ inkontinencie najčastejší výskyt, ktorý je spôsobený oslabením svalov panvového dna – či už v dôsledku pôrodu alebo zníženia hladiny estrogénov počas menopauzy.

prostata-inkontinencia

Unsplash

Urgentná inkontinencia

Urgentná inkontinencia sa vyznačuje nekontrolovateľným únikom moču, ktorý je sprevádzaný náhlym a silným pocitom potreby močiť, ktorý nie je možné ovládať. 

Tento typ inkontinencie môže byť motorický, keď je spôsobený zvýšenou aktivitou svalov močového mechúra, alebo senzorický, čo je výsledkom zvýšenej citlivosti senzorov v stene močového mechúra (napríklad pri ochoreniach ako sú nádory alebo zápaly močového mechúra).

To znamená, že sval, ktorý zabezpečuje stiahnutie močového mechúra, je podráždený, nestabilný a kontrahuje sa nepravidelne. Tento problém najčastejšie postihuje starších ľudí. Medzi hlavné spúšťače tohto stavu patrí nedostatočne liečená infekcia močových ciest, výskyt nádorov, diabetes a zväčšená prostata.

Reflexná inkontinencia

Reflexná inkontinencia sa vyskytuje u pacientov s neurologickými poruchami. Pri tomto type inkontinencie dochádza k nekontrolovateľnému úniku moču v dôsledku neurogénne spôsobenej hyperaktivity svalov močového mechúra bez prítomnosti citlivej reakcie.

Mechúr funguje reflexne, podobne ako u dojčiat, čo znamená, že jeho vyprázdňovanie prebieha úplne automaticky a nie je možné kontrolovať odtok moču.

Inkontinencia z pretekania

Inkontinencia z pretekania, známa tiež ako paradoxná ischúria, je charakterizovaná nechceným únikom moču v situácii, keď je močový mechúr preplnený.

Starší muži, ktorí majú problémy so zväčšenou prostatou, často zažívajú problémy s únikom moču. Tento problém nastáva, keď moč z preplneného mechúra odteká ťažšie kvôli zúženiu močovej trubice, čo je priamo spôsobené zväčšením prostaty.

Podobný typ inkontinencie sa môže objaviť aj u žien, napríklad v prípade, keď je prítomný nádor v močovom systéme.

Faktory prispievajúce k inkontinencii

Existuje niekoľko faktorov, ktoré môžu prispieť k jej vzniku alebo zhoršeniu. Tieto faktory sú rôznorodé a môžu zahŕňať fyziologické zmeny, životné udalosti, ale aj určité zdravotné stavy..

Starnutie

Jedným z najbežnejších faktorov prispievajúcich k inkontinencii je proces starnutia. S pribúdajúcim vekom slabnú svaly panvového dna a svaly okolo močového mechúra, čo môže viesť k zvýšenému riziku vzniku inkontinencie. Starnutie tiež môže spôsobiť zmeny v nervovom systéme, ktoré ovplyvňujú kontrolu močenia.

Tehotenstvo a pôrod

Tehotenstvo a pôrod sú ďalšími významnými faktormi, ktoré môžu prispieť k vzniku inkontinencie. Počas tehotenstva a pri pôrode dochádza k veľkému tlaku na svaly panvového dna, čo môže spôsobiť ich oslabenie alebo poškodenie. Toto oslabenie alebo poškodenie môže následne viesť k stresovej inkontinencii.

inkontinencia-po-porode

Freepik

Určité zdravotné stavy

Existuje rad zdravotných stavov, ktoré môžu prispieť k vzniku alebo zhoršeniu inkontinencie. Medzi ne patria napríklad cukrovka, obezita, určité neurologické poruchy (ako sú skleróza multiplex  a Parkinsonova choroba), ako aj stavy spojené s prostatou u mužov. Tieto stavy môžu ovplyvniť schopnosť tela kontrolovať močenie, čo môže viesť k urgentnej alebo zmiešanej inkontinencii.

Fyzická neaktivita

Fyzická neaktivita tiež prispieva k oslabeniu svalov panvového dna, čo môže zvýšiť riziko vzniku inkontinencie. Pravidelné cvičenie, najmä cviky zamerané na posilnenie svalov panvového dna, môže pomôcť znížiť riziko vzniku alebo zhoršenia inkontinencie.

Diagnostika a kedy vyhľadať lekársku pomoc pri úniku moču

Diagnostika inkontinencie a jej príčin je kľúčovým krokom k efektívnej liečbe a zlepšeniu kvality života postihnutých. Práve preto je dôležité vedieť, kedy a ako vyhľadať lekársku pomoc. 

Akékoľvek príznaky inkontinencie by nemali byť prehliadané alebo bagatelizované, pretože môžu signalizovať rôzne zdravotné problémy, ktoré vyžadujú odborné posúdenie a intervenciu. 

Prehľad základných diagnostických metód:

Anamnéza: Lekár vám položí otázky týkajúce sa vašich symptómov a lekárskej histórie. Dôležité je byť otvorený a úprimný, aby lekár mohol získať presný obraz o vašom stave.

Fyzikálne vyšetrenie: Môže zahŕňať vyšetrenie brušnej a panvovej oblasti na posúdenie zdravia vášho močového systému. U žien môže byť vykonané gynekologické vyšetrenie, u mužov vyšetrenie prostaty.

Močový denník: Môže byť požiadaný o vedenie záznamov o vašom pitnom režime, frekvencii močenia a prípadoch inkontinencie.

Dipstick test: Test moču na zistenie prítomnosti baktérií, krvi alebo proteínu.

Test zvyškového moču: Na meranie množstva moču zostávajúceho v močovom mechúre po močení.

Ďalšie špecializované testy: Ako je ultrazvukové vyšetrenie, cystoskopia alebo urodynamické testy, môžu byť odporúčané na podrobnejšie posúdenie funkcie močového mechúra a močovej trubice.

Počas diagnostiky sa môžete stretnúť aj s pojmami:

Uroflowmetria:Toto vyšetrenie sa uskutočňuje v špeciálne upravenej nádobe, kde sa meria rýchlosť a objem močového prúdu. Vyšetrenie poskytuje informácie nielen o maximálnej rýchlosti močového prúdu, ale aj o dĺžke trvania toku, jeho plynulosti a ďalších dátach, ktoré lekárovi pomáhajú určiť zdravotný stav pacienta.

Elektromyografické vyšetrenie: Toto vyšetrenie zahŕňa záznam elektrických signálov svalov panvového dna. Vykonáva sa len výnimočne a je určené pre pacientov s odolnými formami inkontinencie, kde iné metódy neposkytli dostatočné informácie.

Rady, ako a kedy vyhľadať lekársku pomoc

  • Ak začnete pociťovať nekontrolovaný únik moču alebo ak sa vaše symptómy inkontinencie zhoršia.
  • Ak inkontinencia ovplyvňuje vašu každodennú aktivitu alebo spôsobuje sociálnu alebo emocionálnu úzkosť.
  • Ak sa objavia ďalšie symptómy, ako je bolesť, pálivé močenie alebo krv v moči, ktoré môžu naznačovať prítomnosť infekcie alebo iného závažnejšieho zdravotného stavu.
  • Ak zmeny životného štýlu a domáce opatrenia neprinášajú zlepšenie.

anamneza-unik-mocu

Možnosti liečby a manažmentu inkontinencie

Liečba a manažment inkontinencie sú zložité procesy, ktoré vyžadujú individuálny prístup založený na konkrétnom type a príčine inkontinencie, ako aj na celkovom zdravotnom stave a preferenciách pacienta. Cieľom je zlepšiť kvalitu života pacientov a zmierniť príznaky inkontinencie. Možnosti liečby zahŕňajú konzervatívne metódy, farmakologické liečby a v niektorých prípadoch chirurgické zákroky.

Konzervatívne metódy liečby:

  • Kegelove cvičenia: Tieto cvičenia sú zamerané na posilnenie svalov panvového dna, čo môže pomôcť zlepšiť kontrolu nad močovým mechúrom a znížiť príznaky stresovej inkontinencie.
  • Tréning močového mechúra: Cieľom je predĺžiť intervaly medzi močením a zvýšiť objem moču, ktorý močový mechúr môže bezpečne držať. Táto metóda môže byť účinná pri urgentnej inkontinencii.
  • Zmeny životného štýlu: Úpravy stravovacích návykov, redukcia hmotnosti a obmedzenie konzumácie kofeínu a alkoholu môžu tiež pomôcť zmierniť príznaky inkontinencie.
  • Farmakoterapia: Na základe typu a závažnosti inkontinencie, ako aj celkovej zdravotnej kondície pacienta, môže byť vhodné zvážiť aj medikamentóznu terapiu.
  • Pomôcky: Pre ľahké prípady inkontinencie sú ideálne vložky špeciálne navrhnuté pre tento účel, keďže menštruačné vložky sa na tento problém nehodia v dôsledku ich odlišnej štruktúry a spôsobu absorpcie a distribúcie tekutín. V prípade vážnejších foriem inkontinencie je potrebné využívať absorpčné pomôcky, ktoré sú prispôsobené typu a stupňu inkontinencie, aby poskytovali spoľahlivú ochranu a komfort.

Chirurgické zákroky:

Slučky na podporu močovej trubice: Tento zákrok môže byť užitočný pri liečbe stresovej inkontinencie, keď konzervatívne metódy zlyhali.

Implantáty: U pacientov s vážnou inkontinenciou môžu byť implantované zariadenia, ktoré regulujú tok moču.

Operácie na zlepšenie anatomických podmienok: V niektorých prípadoch môže byť potrebný chirurgický zákrok na opravu alebo rekonštrukciu panvových orgánov a tkanív.

Dôležitosť individuálneho prístupu a plánu liečby:

Každý pacient s inkontinenciou je jedinečný a to, čo funguje pre jedného, nemusí byť vhodné pre iného. Preto je kľúčové, aby liečebný plán bol prispôsobený individuálnym potrebám pacienta, jeho zdravotnému stavu a preferenciám. Pravidelné konzultácie s odborníkom na inkontinenciu, ako sú urológovia, gynekológovia alebo fyzioterapeuti, sú nevyhnutné na monitorovanie pokroku a prípadné úpravy liečebného plánu.

Alternatívne možnosti: Pohľad a prístup ajurvédy a tradičnej čínskej medicíny na inkontinenciu

Okrem konvenčných metód, ako sú Kegelove cvičenia, farmakoterapia alebo chirurgické zákroky, existujú aj alternatívne prístupy, ktoré môžu ponúknuť účinnú pomoc pri liečbe inkontinencie. Medzi takéto alternatívne prístupy patria ajurvéda a tradičná čínska medicína (TČM), ktoré poskytujú komplementárne možnosti liečby zamerané na celostné zlepšenie zdravia a blaha pacientov.

Ako nahliada ajurvéda na inkontinenciu

Ajurvéda, starodávný systém liečby pochádzajúci z Indie, pristupuje k liečbe inkontinencie s dôrazom na rovnováhu medzi telom, mysľou a duchom. Inkontinenciu spôsobuje z hľadiska ajurvédy nerovnováha dóše VATA. 

Liečba sa zameriava na posilnenie panvového dna a zlepšenie funkcie močového mechúra prostredníctvom kombinácie bylinných doplnkov, stravovacích úprav a životného štýlu.

Medzi odporúčané byliny patria:

Ashwagandha – Táto bylina posilňuje svaly v celom tele, vrátane tých, ktoré sú súčasťou močového mechúra. Okrem toho podporuje lepší prenos nervových signálov a výrazne redukuje nerovnováhu Vata dóšu.

Shilajit – Obsahuje bohaté množstvo dôležitých minerálov. V ajurvéde sa himalájsky Shilajit používa hlavne pri problémoch s močovým systémom. U mužov je zvlášť prospešný pri liečbe zväčšenej prostaty, čo je častá príčina inkontinencie.

ajurveda-inkontinencia

planetayurveda.sk

Doplnkové ajurvédske rastliny na inkontinenciu

Varuna a Neem – Ak je inkontinencia spôsobená akútnym alebo chronickým zápalom močového mechúra, kombinácia Varuny a Neemu je neoceniteľná. Tieto byliny účinne pomáhajú pri zápaloch močového mechúra a močovej trubice.

Brahmi – V prípade, že za inkontinenciou stojí stres alebo nervozita, je vhodné k Ashwagandhe pridať Brahmi. Brahmi je kľúčovou bylinou v ajurvédskej medicíne na upokojenie mysle a zmiernenie stresu.

Ajurvéda tiež zdôrazňuje dôležitosť jogy a pranajámy (dýchacie techniky) na zlepšenie kontroly panvového dna.

Tradičná čínska medicína (TČM) a únik moču

TČM pristupuje k liečbe inkontinencie z hľadiska obnovy rovnováhy a harmónie v tele. Akupunktúra a bylinná medicína sú často využívané na stimuláciu energetických dráh (meridiánov) a podporu zdravia močového mechúra. 

Akupunktúra môže pomôcť znížiť príznaky urgentnej inkontinencie tým, že znižuje lokálne zápalové procesy a podporuje relaxáciu svalov. Bylinné zmesi, ako je napríklad kombinácia "Ba Zheng San", sú tradične používané na čistenie tepla a odstraňovanie vlhkosti z dolného ohrievača, čo pomáha zlepšiť symptómy inkontinencie.

V obidvoch týchto tradičných systémoch liečby je dôležitá personalizácia terapie, ktorá zohľadňuje jedinečné charakteristiky a potreby každého pacienta. Pred začatím akéhokoľvek alternatívneho liečebného režimu je však dôležité konzultovať s kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom, aby sa zabezpečila bezpečnosť a efektívnosť vybranej metódy liečby.

Kombináciou týchto alternatívnych prístupov s konvenčnými metódami liečby je možné dosiahnuť komplexnú starostlivosť o pacienta s inkontinenciou, čo môže viesť k zlepšeniu kvality života a celkového zdravia.

Praktické tipy pre každodenný život

Zvládanie inkontinencie v bežnom živote môže byť výzvou, ale existujú praktické kroky, ktoré môžete podniknúť, aby ste minimalizovali jej vplyv na váš každodenný život a zachovali si sociálnu aktivitu a kvalitu života.

Odporúčania pre zvládanie inkontinencie v bežnom živote:

Používanie pomôcok: Existuje široká škála pomôcok určených na zvládanie inkontinencie, vrátane inkontinenčných vložiek, plienok pre dospelých a ochranných podložiek. Výber správnej pomôcky závisí od stupňa inkontinencie a vašich osobných potrieb. Je dôležité pravidelne meniť tieto pomôcky, aby ste predišli vzniku vyrážok alebo infekcií.

Úprava stravy a pitného režimu: Určité potraviny a nápoje môžu zhoršiť symptómy inkontinencie. Obmedzenie konzumácie kofeínu, alkoholu a pikantných jedál môže pomôcť zmierniť naliehavosť a frekvenciu močenia. Zároveň je dôležité piť dostatočné množstvo vody, aby ste predišli dehydratácii a udržali zdravie močového traktu.

Plánovanie: Keď plánujete cestu alebo dlhšie vychádzky, zistite si vopred, kde sa nachádzajú toalety. Môžete tiež nosiť so sebou náhradné oblečenie a hygienické potreby pre prípad potreby.

unik-mocu-zivotny-styl

Picwizard

Rady pre zachovanie sociálnej aktivity a kvality života napriek inkontinencii:

Neizolujte sa: Hoci môže byť inkontinencia zdrojom trápenia, je dôležité udržiavať si sociálne kontakty a nevyhýbať sa aktivitám, ktoré vás tešia. S priateľmi a rodinou otvorene hovorte o svojej situácii. Pravdepodobne budú pochopit a podporiť vás.

Zúčastňujte sa na vhodných aktivitách: Mnohé aktivity a koníčky môžete vykonávať aj napriek inkontinencii. Možno budete musieť prispôsobiť niektoré aspekty svojich záľub, ale nemusíte ich úplne opustiť.

Vyhladajte podporu: Zúčastnite sa skupín podpory alebo fór na internete, kde môžete zdieľať svoje skúsenosti a tipy s ďalšími ľuďmi, ktorí prechádzajú podobnou situáciou. Vedieť, že nie ste v tom sami, môže byť veľkou útechou.

Pamätajte, že aj keď je inkontinencia súčasťou vášho života, nemusí definovať váš celkový životný štýl alebo obmedzovať vašu schopnosť tešiť sa z aktívneho a plnohodnotného života.

Tento obsah slúži predovšetkým na informačné účely. Je dôležité zdôrazniť, že konkrétne odborné rady a odporúčania by vám mal vždy poskytnúť váš ošetrujúci lekár.

Zdroje:

https://inkontinencia.sk/

https://www.solen.sk/storage/file/article/Vargovcak.pdf

https://www.planetayurveda.sk/liecba-chorob-a-ajurveda/inkontinencia/

https://www.urology.sk/nase-sluzby/inkontinencia-mocu/

Úvodný obrázok:  Wayhomestudio - Freepik