Menarché: Všetko, čo potrebujete vedieť o prvej menštruácii

Keď som bola na prahu dospievania, pripravená na svoje prvé menštruačné obdobie, moje vedomosti o tomto procese boli viac než obmedzené. Moja mama mi toho veľa nepovedala, možno premýšľala, že som ešte príliš mladá, a medzi kamarátkami sme sa tejto téme tiež veľmi nevenovali, prevládal medzi nami istý druh rozpakov.

Najviac informácií som získala z kníh, ktoré som vtedy hltala, keďže som bola (a stále som) zapálená čitateľka. Avšak tieto zdroje sa väčšinou zamerali skôr na "technické" aspekty menštruačného cyklu než na praktické a emocionálne záležitosti. Teda, keď ma prekvapila moja prvá menštruácia počas školského vyučovania, bola som z toho celkom vykoľajená.

V momente, keď sa mi narodila dcéra, jednou z mojich prvých myšlienok bolo odhodlanie, že v jej prípade to bude inak. Rozhodla som sa, že ju budem postupne a s láskou uvádzať do sveta ženskosti už od jej útleho veku.

V tomto článku by som chcela podeliť o informácie a tipy s ostatnými ženami - mamičkami, babičkami, tetami, ale aj otcami, ktorí sa starajú o svoje dcéry, ako aj s mladými dievčatami, ktoré sa pripravujú na svoje prvé menštruačné obdobie alebo ho už zažívajú. Chcem vám ponúknuť pohľad na to, ako sa môžeme v tejto fáze života najlepšie podporovať, orientovať a chápať všetky aspekty ženskosti.

Menarché je významným míľnikom v živote každej mladej dievčiny, symbolizujúcim prechod z detstva do dospievania a začiatok reprodukčnej schopnosti. Tento zvláštny moment, ktorý sa môže zdať plný tajomstiev a nezodpovedaných otázok, je dôležitý nielen z biologickej, ale aj z emocionálnej perspektívy. 

Čo je menarché?

Menarché je odborný termín používaný na opis prvej menštruačnej periódy dievčaťa. Tento moment predstavuje jednu z najvýraznejších zmien v puberte a označuje začiatok schopnosti ženského tela reprodukcie. Menarché je výsledkom komplexného súboru hormonálnych zmien, ktoré stimulujú rast a vývoj reprodukčných orgánov a pripravujú telo na potenciálnu možnosť otehotnenia.

Biologický význam prvej menštruácie - menarché

Biologicky vzaté, menarché signalizuje, že telo dievčaťa dosiahlo určitú úroveň vývoja, ktorá umožňuje menštruáciu, teda pravidelné odlučovanie vnútorného povrchu maternice (endometria). Tento proces je súčasťou menštruačného cyklu, ktorý je prípravou tela na možné otehotnenie. Menarché tak predstavuje dôležitý krok v rozvoji ženského reprodukčného systému.

Kedy má prísť prvá menštruácia

Aby dievča prešlo transformáciou na dospelú ženu, je potrebný rad významných zmien a signálov v mozgu. Tento proces nielenže stimuluje rast prsníkov, ale tiež iniciuje menštruáciu. 

Vek, v ktorom dievča zažije svoje prvé menarché, sa môže líšiť. Vo všeobecnosti sa priemerný vek nástupu menarché pohybuje medzi 10 a 15 rokmi, avšak je úplne normálne, ak k nemu dôjde skôr alebo neskôr. 

Skorý nástup menštruácie, môže byť spôsobený rôznymi faktormi, ako je vysoká energetická dostupnosť (prejavy nadváhy či obezity) alebo expozícia látkam, ktoré imitujú hormóny a môžu urýchliť proces dospievania. 

Na druhej strane, oneskorená menarche, teda jej nástup po 15. roku veku, môže byť dôsledkom nízkej energetickej dostupnosti, čo je často výsledkom extrémnej fyzickej aktivity (profesionálny šport) alebo obmedzeného príjmu potravy, najmä v prípade porúch príjmu potravy ako anorexia alebo bulímia. 

Samozrejme, existujú aj prípady, kedy je odložený nástup menarche spôsobený zdravotnými problémami.

Faktory ovplyvňujúce nástup menarché

Genetika: Vek, v ktorom matka alebo sestry zažili menarché, môže naznačovať, kedy približne môže k menarché dôjsť aj u dievčaťa.

Výživa a fyzická aktivita: Vyvážená strava a primeraná fyzická aktivita sú dôležité pre zdravý vývoj a môžu ovplyvniť vek nástupu menarché. Podvýživa alebo extrémna fyzická aktivita môžu nástup menarché oddialiť.

Celkové zdravie: Určité zdravotné podmienky a choroby môžu mať vplyv na vek nástupu menarché.

Životné prostredie a sociálno-ekonomické faktory: Štúdie naznačujú, že aj faktory ako životné prostredie a sociálno-ekonomický status môžu ovplyvniť, kedy dievča dosiahne menarché.

faktory-ovplyvnujuce-menstruaciu

Shopify.com

Príznaky blížiacej sa prvej menštruácie

Prvá menštruácia môže byť pre dievčatá plná neistoty, keďže sa ich telá a emócie začínajú meniť spôsobom, ktorý možno predtým nepoznali. Uvedomovanie si týchto zmien a pochopenie toho, čo znamenajú, môže mladým dievčatám pomôcť pripraviť sa na nadchádzajúce zmeny s väčšou dôverou a menej obáv. 

V nasledujúcich riadkoch sa preto pozrieme na rôzne fyzické a emocionálne signály, ktoré môžu naznačovať, že prvé menarché nie je ďaleko. 

Fyzické zmeny signalizujúce blížiacu sa menarché

Rast prsníkov: 

Jedným z prvých znakov, že menarché sa blíži, môže byť začiatok rastu prsníkov. Táto zmena obvykle predchádza menarché o jeden až dva roky.

Rast ochlpenia: 

Vývoj ochlpenia v oblasti podpazušia a na pohlavných orgánoch je ďalším dôležitým fyzickým znakom, ktorý signalizuje blížiace sa menarché.

Vaginálny výtok: 

Niektoré dievčatá môžu tiež začať pozorovať bledý alebo bezfarebný vaginálny výtok niekoľko mesiacov pred začiatkom menštruácie.

Zmeny v telesnej hmotnosti a tvare: 

Puberta často prináša zmeny v telesnej hmotnosti a rozdelení tuku, čo môže viesť k zaoblenejším tvarom tela.

Emocionálne zmeny

Nálady: Výkyvy nálad a zvýšená emocionálna citlivosť môžu byť spôsobené meniacimi sa hladinami hormónov a môžu signalizovať blížiacu sa menarché.

Zvýšený záujem o osobnú hygienu: Dievčatá môžu začať prejavovať väčší záujem o osobnú hygienu a starostlivosť o telo, čo môže súvisieť s fyzickými zmenami, ktoré zažívajú.

Ako vyzerá zdravý menštruačný cyklus

Zdravý menštruačný cyklus je základným aspektom reprodukčného zdravia ženy a jeho porozumenie pomáha ženám lepšie sa orientovať vo vlastnom tele a jeho potrebách. Menštruačný cyklus je komplexný proces riadený hormónmi, ktorý pripravuje ženské telo na možné tehotenstvo každý mesiac. Jeho dĺžka a prejavy sa môžu líšiť, no existujú určité charakteristiky, ktoré definujú jeho zdravý priebeh.

Dĺžka menštruačného cyklu

Zdravý menštruačný cyklus trvá zvyčajne medzi 24 a 38 dní. Prvý deň cyklu je deň, kedy začne menštruácia, teda krvácanie, a trvá až do prvého dňa menštruácie v nasledujúcom cykle. Priemerná dĺžka cyklu je 28 dní, ale je normálne, ak sa dĺžka cyklu pohybuje v rozmedzí 21 až 35 dní.

dlzka-menstruacneho-cyklu

Freepik.com

Fázy menštruačného cyklu

Tak, ako dobre viete, dospelý menštruačný cyklus obvykle trvá zhruba od 21 do 35 dní. Niektorá literatúra dokonca uvádza až 40 dní.

Menštruačná fáza:

Menštruačný cyklus má v podstate tri základné charakteristiky, alebo môžeme povedať štyri, a prvou z nich je deň, kedy začnete menštruovať. Tento deň je v skutočnosti prvým dňom vášho cyklu a toto obdobie môže trvať 2-7 dní a dochádza k odlučovaniu vnútorného povrchu maternice (endometria). 

Folikulárna fáza:

Začína súčasne s menštruačnou fázou a pokračuje až do ovulácie. Táto fáza je typická tým, že sa v tejto dobe produkuje viac estrogénu, zatiaľ čo progesterón sa takmer nevyrába a nehrá v tejto časti cyklu významnú rolu. Počas tejto fázy hormón estrogén stimuluje rast folikulov vo vaječníkoch, z ktorých jeden alebo viac sa vyvinie do zrelého vajíčka pripraveného na oplodnenie.

Ovulačná fáza:

Ovulácia je veľmi dôležitá, pretože v tejto dobe sa hormóny vytvárajú vo väčšom množstve. Väčšina týchto hormónov sú estrogény, progesterón a tiež hormón LH (luteinizačný hormón), ktoré sú zodpovedné za iniciovanie ovulácie.

Počas ovulácie môžete mať pocit, že máte viac energie, cítite sa atraktívnejšie a komunikatívnejšie.

Počas ovulácie vajíčko alebo folikul (zrelá vajcová bunka) opúšťa vaječník a prechádza do vajcovodu. Počas tohto procesu sa hormón LH už nevytvára a jeho produkcia klesá. 

Naopak, hormóny, ako je progesterón, začínajú byť produkované vo väčšom množstve, pretože vajíčko je vonku a telo sa pripravuje na možné tehotenstvo.

Vajíčko sa po uvoľnení z folikulu začína odlučovať od tzv. žltého telieska, čo je štruktúra, ktorá vytvára tzv. corpus luteum, čo je žľazovitá tkanina, ktorá produkuje progesterón.

Žlté teliesko sa odlúči od vajíčka. Vajíčko putuje samo a žlté teliesko produkuje hormón progesterón, ktorý prichádza hlavne v luteálnej fáze. 

Luteálna fáza:

Začína ihneď po ovulácii a trvá až do začiatku ďalšej menštruácie. Počas tejto fázy zvyšok folikulu, teraz nazývaný žlté teliesko, produkuje hormóny progesterón a estrogén, ktoré pripravujú endometrium na možné tehotenstvo.

To znamená, že po ovulácii až do 1. dňa menštruácie sme v luteálnej fáze, čo je obdobie, keď estrogén nie je tak dominantný. Samozrejme sa estrogén stále tvorí, pretože je dôležitý pre vývoj sliznice v maternici, ale v tomto období môžeme povedať, že progesterón dominuje a preberá kontrolu.

Zdravé trvanie menštruácie

Hlavnú rolu hrá to, čo sa vlastne deje, keď je hladina progesterónu nízka, či už kvôli problémom s ovuláciou alebo iným dôvodom. Ak je hladina progesterónu nízka, môže to spôsobiť väčšie množstvo zápalov v tele, čo môže zhoršiť príznaky predmenštruačného syndrómu (PMS). Tieto príznaky môžu zahŕňať veľmi boľavé prsia, bolesti pred menštruáciou, zvýšené akné, intenzívnu únavu a možnú depresiu.

Stres a podobné faktory môžu tiež hrať dôležitú rolu a môžu spôsobiť nielen chute na jedlo, ale tiež ovplyvniť hormonálnu rovnováhu. To je hlavne preto, že pri nízkej hladine progesterónu môže estrogén dominovať v období, keď by nemal byť tak výrazný. 

Je teda veľmi dôležité podporovať ovuláciu a zároveň zabezpečiť, aby folikulárna fáza bola dostatočne produktívna, aby mohol byť do mozgu poslaný signál pre tvorbu potrebných hormónov.

Hypotalamus obdrží signál, že ste v poriadku, nie ste v strese, nemáte strach a máte dostatok jedla, čo je dôležité pre podporu ovulácie.

Ak nedôjde k tehotenstvu, hladiny hormónov klesnú a pred menštruáciou sa môžu objaviť rôzne hormonálne zmeny a symptómy. Potom sa stane to, že začnete menštruovať a cyklus začne znova.

Takto nejako vyzerá, povedzme zdravý cyklus, ktorý by v ideálnom prípade nemal žiadne problémy. Máte ovuláciu a dĺžka cyklu je zhruba 21 až 35 dní.

Zdravá menštruácia trvá zvyčajne medzi 3 a 7 dňami. Počas tohto obdobia je normálne stratit približne 2 až 3 lyžice (30 až 45 ml) krvi.

zdrava-menstruacia

Freepic.com

Ako vyzerá menštruácia v puberte?

Ak máte menej ako 20 rokov, menštruácia zvyčajne nevyzerá tak, ako by sme očakávali. Ako teda naozaj vyzerá?

  • Menštruačný cyklus u žien v období puberty trvá približne 20 až 45 dní. Sledovanie dĺžky cyklu môže byť náročné. 
  • Môže sa zdať, že máte nepravidelnú menštruáciu alebo trvá dlho, ale v tomto veku je to v skutočnosti normálne.
  • Folikulárna fáza sa stáva dlhšou alebo začína skôr kvôli tomu, že mladé ženy v adolescencii ešte nevytvárajú dostatočné množstvo hormónov a môžu mať častejšie anovulačné cykly. To môže spôsobiť, že prvé menštruačné cykly budú silnejšie a bolestivejšie
  • Je tiež možné, že niektoré z týchto cyklov budú anovulačné, čo znamená, že nedôjde k uvoľneniu vajíčka. Je dôležité si uvedomiť, že toto je normálna súčasť procesu dospievania, keď sa telo mladej ženy postupne prispôsobuje hormonálnym zmenám.

Tieto procesy v tele musia byť postupne vytvorené, aby sa telo naučilo, ako reagovať na zvýšenú hladinu estrogénu, najmä v období medzi 13. a 15. rokom života, keď je estrogén veľmi silný. 

V tomto období môže dôjsť k potlačeniu chute na jedlo, čo môže viesť k rôznym obmedzeniam v kalorickom príjme alebo dokonca k hladovaniu.

Je zásadné, aby sme si boli vedomé týchto vplyvov a povzbudzovali mladé ženy, aby jedli normálne a vyvážene, pretože toto obdobie môže byť náchylné k problémom s jedlom. Zvýšený estrogén môže tiež ovplyvňovať myslenie a túžbu vyzerať a cítiť sa dobre. Cítime tlak na to, aby sme spĺňali určité štandardy vzhľadu.

V období puberty môže folikulárna fáza trvať oveľa dlhšie v porovnaní s luteálnou fázou. Je dôležité si uvedomiť, že telo sa snaží postupne naučiť, ako plne regulovať tento menštruačný cyklus tak, ako by mal vyzerať. Endokrinný alebo hormonálny systém potrebuje až 12 rokov, než sa plne naučí pravidelne menštruovať a ovulovať zdravo.

Dôležité je zdôrazniť, že počas tohto vývoja by nemalo dôjsť k obmedzeniu ovulácie a narušeniu cyklu. Je dôležité snažiť sa udržiavať čo najzdravší menštruačný cyklus a neobmedzovať sa v jedle ani nepoužívať zbytočné pilulky.

Je zásadné mať zdravý menštruačný cyklus od samého začiatku, aj keď nemáte záujem o budúce tehotenstvo alebo deti. To vám pomôže minimalizovať riziká do budúcnosti.

Ako sledovať svoj menštruačný cyklus

Vytvorte si denník a zaznamenávajte nielen skvelé zážitky, ale aj sledujte svoj menštruačný cyklus.

Poznanie o menštruačnom cykle môže výrazne pomôcť ženám zbaviť sa stresu spojeného s neistotou týkajúcou sa svojho tela. 

Vedomosť, kedy máte ovuláciu, kedy menštruujete, kedy ste po menštruácii alebo vo fáze, kedy môžete otehotnieť, vám poskytuje istotu a eliminuje potrebu hádať, čo sa s vami deje.

Je oslobodzujúce, keď máte tieto informácie a nemusíte sa len domnievať, čo vás môže trápiť. Prečo ma bolí hlava? Prečo mám akné? Prečo ma bolí brucho? Tieto otázky vás nebudú trápiť, keď budete mať jasno vo svojom menštruačnom cykle.

menstruacny-kalendar

Freepic.com

Ako sa prejavuje menštruačný cyklus

Prvý deň cyklu sa počíta od dňa, keď začnete krvácať, nielen špiniť. To znamená, že si svoj cyklus zaznamenávajte od dňa, keď začne menštruačné krvácanie. Počas tohto obdobia obvykle potrebujete približne 2–4 tampóny alebo vložky na zvládnutie krvácania. Tento začiatok cyklu si zapíšte a sledujte, aký dlhý je váš cyklus, aká silná je menštruácia a tiež si všímajte príznaky ako bolesti alebo nezvyčajné zmeny v tele.

Keď prejdete fázou menštruácie, môžete sledovať cervikálny hlien, ktorý je biely a vychádza z maternice. Tento hlien môže poskytnúť ďalšie informácie o vašom cykle.

Na začiatku cyklu bude cervikálny hlien hustý, až po ovulácii sa stane lepkavým a ťažko rozťažným. Tento signál naznačuje, že práve prechádzate obdobím ovulácie.

Po ovulácii viete, kedy máte plodné dni. Plodné dni nie sú rozložené po celom cykle, ale sú obmedzené na niekoľko dní.

Potom nasleduje luteálna fáza, ktorá nastáva po ovulácii. V tejto fáze si zaznamenávajte prípadné príznaky premenštruačného syndrómu (PMS). Aj keď máte pravidelný cyklus, každý mesiac sa môžu objaviť rôzne príznaky, ktoré môžu signalizovať potrebu sa o seba postarať alebo riešiť nejaký problém.

PMS sa môže prejavovať bolesťami hlavy, akné, bolesťami brucha a ďalšími symptómami, ktoré môžu byť frustrujúce alebo nepríjemné. Je dôležité si tieto príznaky zaznamenávať, aby ste mohli prípadne reagovať a zabezpečiť si čo najpohodlnejšie obdobie cyklu.

Posledný deň vášho cyklu je deň pred začiatkom menštruácie.

Ako sa starať o svoje telo počas dospievania

Problémy, s ktorými sa ženy v puberte často stretávajú v súvislosti s menštruáciou, predstavujú často silnú a bolestivú menštruáciu. Silná a bolestivá menštruácia môže byť spôsobená zvýšeným množstvom estrogénu, na ktorý sa telo musí postupne prispôsobiť. Je dôležité hľadať spôsoby, ako zvládnuť tieto problémy a prípadne sa poradiť s lekárom, ak sú ťažkosti výrazné.

Existujú spôsoby, ako si môžete pomôcť zmierniť bolestivú menštruáciu. Napríklad môžete skúšať zahriať brucho alebo užívať horčík, ktorý môže pomôcť znížiť hladiny prostaglandínov, čo sú hormóny, ktoré stimulujú sťahy maternice. Dostatočný príjem tekutín je tiež dôležitý.

Menštruačné pomôcky

Výber správnych menštruačných pomôcok je kľúčový pre pohodlie a zdravie. Nie všetkým dievčatám vyhovujú tampóny alebo menštruačné kalíšky, preto je dôležité nájsť to, čo im najviac vyhovuje. Dôležité je zabezpečiť, aby tampóny boli certifikované GOTS, vyrobené z kvalitnej bavlny a neobsahovali škodlivé látky. Rovnako je potrebné vyberať vložky bez parfémov a plastov, ktoré môžu spôsobiť podráždenie. Menštruačné nohavičky môžu byť skvelou alternatívou pre mnohé ženy, poskytujú pohodlie a sú ekologické.

SADA MENARCHÉ

menarche

Strava a pohyb

Pravidelný pohyb je nevyhnutný pre udržanie celkového zdravia, rovnako ako dbať na kvalitnú a vyváženú stravu. Dospievajúce telo potrebuje viac energie, preto je dôležité zamerať sa na kvalitné zdroje potravín a vyhýbať sa fastfoodu a vysokoenergetickým potravinám bez nutričnej hodnoty.

Pre dospievajúce športovkyne je kľúčové zabezpečiť dostatočný odpočinok a regeneráciu, aby sa vyhli poklesu výkonu kvôli fyzickým zmenám tela. Pomoc pri bolesti môže poskytnúť nahrievanie podbruška, príjem horčíka cez stravu alebo kúpele, dostatočný príjem vlákniny a mikroživín a kontrola hladiny železa v tele, najmä pri silných menštruáciách. 

Dôležité je tiež spolu s mladými ženami zvážiť vhodné metódy ochrany pred tehotenstvom, ktoré by neovplyvnili ich prirodzený cyklus a zároveň poskytovali adekvátnu ochranu. Zodpovednosť v tomto veku je veľmi dôležitá.

Hygiena a kúpanie počas menštruácie

  • Intímna hygiena predstavuje dôležitú časť starostlivosti o seba, no často býva opomínaná či zahalená množstvom mýtov a nejasností. Aby bolo "dole" všetko v poriadku, je potrebné dodržiavať niekoľko zásad, ktoré pomôžu predchádzať nepríjemným pocitom, ako sú svrbenie, pálenie, alebo infekcie.
  • Zdravá vagína si udržiava kyslé pH okolo 3,8 - 4,5, ktoré je narušované používaním bežných mydiel s vyšším pH. To môže viesť k rastu nežiaducich baktérií a následným zdravotným komplikáciám. Gynekológovia preto radia používať špeciálne prípravky, napríklad emulziu určené na intímnu hygienu  alebo len teplú vodu, ktoré rešpektujú a udržujú prirodzenú rovnováhu.
  • Ani nedostatočná, ani nadmerná intímna hygiena nie je prospešná. Nadmerné umývanie či používanie agresívnych prípravkov môže narušiť prirodzenú obranyschopnosť vagíny a zvýšiť riziko infekcií.
  • Počas menštruácie je dôležité udržiavať čistotu, avšak kúpanie vo vani môže zvýšiť riziko infekcií. Hygienické pomôcky je potrebné meniť pravidelne, každé 2 až 4 hodiny, aby sa predišlo možnosti vzniku závažných zdravotných problémov, ako je syndróm toxického šoku. 
  • Utieranie "Spredu Dozadu" - Správna technika utierania po použití toalety – zo smeru vagíny ku konečníku – je kľúčová k zabráneniu prenosu škodlivých baktérií, ktoré môžu spôsobiť infekcie močového mechúra a ďalšie komplikácie. 
  • Pre zdravie intímnych partií je nevyhnutný výber kvalitnej a priedušnej spodnej bielizne, najlepšie z prírodných materiálov ako je bavlna alebo bambusové vlákna. Syntetické materiály a príliš tesné oblečenie môžu vytvoriť prostredie podporujúce rast baktérií.

Ako sa pripraviť na príchod prvej menštruácie

Aj keď sa môže zdať, že na tento moment nie sme nikdy úplne pripravené, existujú kroky, ktoré môžu dievčatá aj ich rodičia podniknúť, aby tento prechod prebehol hladko a bez stresu. 

Praktické rady pre dievčatá

Informuj sa: Najdôležitejším krokom je pochopenie toho, čo menštruácia je a prečo k nej dochádza. Vhodné sú rozhovory s rodičmi, staršími sestrami alebo dôveryhodnými dospelými, prípadne čítanie kníh alebo sledovanie vzdelávacích videí na túto tému.

Vytvor si "menštruačný kit": Priprav si malú tašku so základnými potrebami ako sú vložky, tampóny (ak si na ne pripravená), čisté spodné prádlo a vlhčené utierky. Tento kit nechaj v školskej taške alebo v batohu, aby si bola pripravená, keď príde tvoja prvá menštruácia.

Oboznám sa s produktami pre menštruáciu: Skús si rôzne typy vložiek alebo iných pomôcok, aby si zistila, ktoré ti najviac vyhovujú. Nezabudni, že je dôležité meniť vložky alebo tampóny pravidelne, približne každých 4 až 6 hodín.

Choď na kontrolu k lekárovi: Pred príchodom prvej menštruácie môže byť návšteva gynekológa užitočná, najmä ak máš akékoľvek obavy alebo otázky.

 balicek_menarche1_dennik_slecny_em_zdravoradka.sk

Rady pre rodičov

Začnite diskusiu skoro: Nečakajte na príchod prvej menštruácie, aby ste začali s dievčatami hovoriť o tom, čo to znamená. Pravidelné, otvorené rozhovory od mladého veku pomáhajú odstrániť tabu a neistotu.

Buďte prístupní a podporujúci: Uistite svoju dcéru, že menštruácia je prirodzená súčasť života a že môže kedykoľvek prísť za vami s otázkami alebo obavami.

Zdieľajte svoje skúsenosti: Ak je to možné, podeľte sa o svoje vlastné skúsenosti s menštruáciou. Rozprávanie o tom, ako ste sa cítili a čo ste robili, keď ste mali svoju prvú menštruáciu, môže vašej dcére pomôcť cítiť sa viac pohodlne.

Pomôžte s prípravou "menštruačného kitu": Spolu so svojou dcérou si pripravte malý balíček, ktorý bude obsahovať všetko potrebné pre prípad jej prvej menštruácie.

Vzdelávanie o hygiene a zdraví: Učte svoju dcéru, ako správne používať hygienické produkty a ako sa o seba starať počas menštruácie, vrátane dôležitosti hygieny.

Odporúčam:

Podcastový rozhovor Eriky Bistrovič s Mgr. Katkou Bagniari o prvej menštruácii

Bagniari rádio Podcast - #54 - Menštruácia v puberte

Kedy by dievčatá mali po prvýkrát navštíviť gynekológa

Po prvýkrát navštíviť gynekológa by mali dievčatá vo veku medzi 13 a 15 rokmi, podľa odporúčaní Americkej akadémie pediatrov . Toto odporúčanie sa zakladá na tom, že v tomto veku dochádza k významným zmenám v tele dievčaťa a začínajú sa prejavovať záujmy o sexualitu.

Cieľom tejto prvej návštevy je nielen poskytnúť dievčatám vzdelanie a informácie, ale aj vytvoriť vzťah dôvery medzi pacientkou a jej gynekológom. Bude sa diskutovať o menštruácii, puberte, prevencii tehotenstva a pohlavne prenosných infekciách (STI).

Je dôležité zdôrazniť, že prvá návšteva gynekológa nemusí vždy zahŕňať vnútorné vyšetrenie panvy alebo vyšetrenie PAP, pokiaľ nie sú konkrétne sťažnosti alebo potreby. Väčšinou sa zo začiatku sústredí na rozhovor a vzdelávanie. Ak je dievča sexuálne aktívne alebo má určité zdravotné problémy, gynekológ môže odporučiť vhodné riešenie alebo poskytnúť ďalšie usmernenia na reguláciu hormónov, ktoré môžu pomôcť pri nepravidelných menštruačných cykloch.

Okrem zdravotných aspektov je prvá gynekologická návšteva príležitosťou na otvorenú diskusiu o telesných zmenách, rozmnožovaní a bezpečnom sexe. Táto návšteva môže výrazne prispieť k osvete mladých dievčat a pomôcť im prijať zodpovednosť za svoje reprodukčné zdravie.

Rodičia by mali dievčatá podporovať  pri hľadaní spoľahlivých informácií a starostlivosti.

Prvá konzultácia u gynekológa

Dievčatá, ktoré ešte nezačali so sexuálnym životom, ale chcú byť zodpovedné a prihlásia sa k gynekológovi, nemusia mať strach z prvého vyšetrenia. Vykonáva sa cez análny otvor a hoci môže byť skôr nepríjemné ako bolestivé, použitie gélu výrazne prispieva k jeho znesiteľnosti. Dôležitá je však aj ochota a spolupráca zo strany pacientky. Vyšetrenie je krátke, čo tiež napomáha k jeho lepšej tolerancii.

Existujú prípady, keď je možné vyšetrenie uskutočniť aj iným spôsobom. Podľa slov gynekologičky, MUDr. Veroniky Gáborikovej, anatomická štruktúra panenskej blany niekedy umožňuje aj vyšetrenie cez vagínu.

Súčasťou prvej návštevy gynekológa je ultrazvukové vyšetrenie malej panvy, ktoré sa realizuje cez brušnú stenu. Pre jeho úspešné uskutočnenie je potrebné mať plný močový mechúr. Tento postup je úplne bezbolestný, jediným nepríjemným momentom je pocit plného mechúra.
Na záver prehliadky vás môže gynekológ zoznámiť s vyšetrením prsníkov a poskytne informácie o tom, ako si ich môžete samy pravidelne kontrolovať doma.

Sex a antikoncepcia

Ak mladá žena zvažuje použitie antikoncepcie, mala by uvážiť rôzne dostupné možnosti. Jednou z možností sú kondómy, ktoré poskytujú ochranu proti nechcenému tehotenstvu a sexuálne prenosným chorobám. Ďalšou alternatívou je medená vnútromaternicová špirála, ktorá neobsahuje hormóny, ale môže mať niektoré vedľajšie účinky a existuje riziko toxicity z dôvodu kovového materiálu. Je kľúčové poradiť sa s lekárom alebo gynekológom, ktorá forma antikoncepcie je najvhodnejšia s ohľadom na potreby a zdravotný stav mladej ženy.

Je dôležité dbať na svoje zdravie a venovať pozornosť svojmu menštruačnému cyklu a ženskému telu, najmä počas puberty. Hormonálna antikoncepcia nemusí byť vždy najlepšou voľbou, najmä pre mladé ženy, pretože môže prerušiť ovuláciu a ovplyvniť hormonálnu rovnováhu. Dôležité je, aby mladé ženy mali dostatok informácií o svojom menštruačnom cykle, plodných dňoch a naučili sa monitorovať bazálnu teplotu a cyklus. Je tiež kľúčové ochraňovať svoju ženskosť a rozhodovať sa o sexuálnej aktivite s partnerom s ohľadom na vlastné pocity a pohodu.

Význam vzdelávania dievčat i chlapcov o menštruácii a reprodukčnom zdraví

Začlenenie vzdelávania o menštruácii a reprodukčnom zdraví do školských osnov je kľúčové nielen pre dievčatá, ale aj pre chlapcov. Vedomosti v tejto oblasti prispievajú k demystifikácii menštruácie, znižujú stigmy a podporujú rovnosť pohlaví. Toto vzdelávanie pomáha budovať základ pre rešpekt a porozumenie prirodzeným procesom, ktoré ovplyvňujú polovicu populácie, a zároveň odstraňuje bariéry, ktoré môžu dievčatá znevýhodňovať v akademickom a sociálnom prostredí.

Poskytovanie informácií o menštruácii a reprodukčnom zdraví v školách vedie k lepšiemu zdraviu, väčšej sebadôvere a zlepšenému prístupu k vzdelávaniu pre dievčatá. Vedomosti a zdroje, ktoré školy môžu poskytnúť, umožňujú dievčatám efektívne riadiť svoju menštruáciu, čím sa znižuje pravdepodobnosť, že by z dôvodu menštruácie chýbali na vyučovaní. Taktiež to prispieva k znižovaniu tabu a predsudkov súvisiacich s menštruáciou, čo má pozitívny vplyv na celú spoločnosť.

Pre chlapcov je rovnako dôležité, aby pochopili menštruáciu a reprodukčné zdravie. Vzdelávanie v tejto oblasti im pomáha rozvíjať empatiu a rešpekt k ženám a dievčatám, znižuje pocity rozpakov a nevedomosti a podporuje zdravé, otvorené vzťahy medzi pohlaviami. V konečnom dôsledku vzdelávanie v oblasti menštruácie a reprodukčného zdravia prispieva k odstráneniu stigma, podporuje rovnosť a umožňuje všetkým žiť zdravší a informovanejší život.

V dnešnej dobe, keď sa spoločnosť snaží o dosiahnutie väčšej rovnosti a inklúzivnosti, je nevyhnutné, aby školy zohrávali aktívnu rolu v poskytovaní celostného vzdelávania o menštruácii a reprodukčnom zdraví. Týmto spôsobom môžeme spoločne pracovať na vytvorení sveta, kde menštruácia už nie je tabu, ale prirodzenou a otvorene diskutovanou súčasťou ľudského života.

Záver: Smerom k otvorenej diskusii a podpore

Prvá menštruácia, alebo menarché, je dôležitým míľnikom v živote každej mladej ženy, symbolizujúcim nielen biologické zmeny, ale aj prechod do novej fázy života. Ako sme videli, tento proces je ovplyvnený množstvom faktorov, od genetických predispozícií až po životné podmienky. Dôležité je, aby sa o týchto zmenách hovorilo otvorene a s porozumením, nielen v rodine, ale aj v školách a medzi vrstovníkmi.

Edukácia a otvorená komunikácia môžu výrazne prispieť k tomu, aby sa mladé dievčatá na tento dôležitý moment cítili pripravené a bezpečne. Rozprávanie o menštruácii by nemalo byť tabu, ale prirodzenou súčasťou výchovy a vzdelávania, ktorá pomáha mladým ľuďom lepšie porozumieť svojmu telu a prežívať tento prechod pozitívnejšie.

Pristupujme k téme menštruácie s empatiou, podporou a otvorenosťou. Tým nielenže zabezpečíme, že mladé dievčatá budú lepšie pripravené na príchod svojej prvej menštruácie, ale tiež prispejeme k zdravšej spoločnosti, ktorá rešpektuje a oslavuje prirodzené biologické procesy.

Zo srdca Radka

Zdoje: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470216/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470216/#

https://bagniari.com/ako-vyzera-menstruacia-v-puberte/

https://bagniari.com/jak-merit-a-sledovat-menstruacni-cyklus/

https://www.prolekare.cz/casopisy/prakticka-gynekologie/2008-1/nastup-menarche-vyvoj-sekundarnych-pohlavnych-znakov-a-sekularny-trend-u-dievcat-bratislavskeho-kraja-48322

https://www.klubzdravia.sk/a/najcastejsie-chyby-zien-pri-intimnej-hygiene

https://watermark.silverchair.com/zpe00910000583.pdf