Liečba zlyhávajúcich obličiek na Slovensku a v Česku: zlepšenie kvality života pacientov je možné so stále málo využívanou formou dialýzy

Chronické ochorenie obličiek predstavuje z hľadiska zdravotného stavu svetovej populácie závažný problém, ktorý postihuje až 10 % populácie. Veda nás však posúva dopredu a my poznáme niekoľko druhov liečby, vďaka ktorej môžeme pacientom efektívne pomôcť.

 

Pozrite sa s nami na problémami s obličkami pod lupou. Dozviete sa všeobecné informácie o zlyhávaní obličiek, ich liečbe, ako je na tom liečba na Slovensku, ČR a v ďalších krajinách, ale aj o tom, ako sa o obličky správne starať.

Aká je funkcia obličiek v našom tele?

Obličky zaisťujú pomocou filtrácie krvi rovnováhu telesných tekutín a chemického prostredia v tele. Hlavnými funkciami obličiek sú:

 

 • Vylučovanie odpadových látok - napríklad močovina, kyselina močová alebo kreatinín
 • Regulácia - vody, sodíka, hydroxylových aniónov a ďalších elektrolytov (napr. draslíka, fosfátu, vápnika), udržujú tak nielen objem telesných tekutín, ale aj ich zloženie
 • Syntéza hormónov a ich odbúravanie - sú jediným orgánom, kde sa tvorí aktívny vitamín D (kalcitriol), tvorí sa tu tiež rastový faktor erytropoetín a renín a odbúravajú sa tu niektoré hormóny ako napríklad hormón štítnej žľazy kalcitonín a inzulín

Zlyhanie obličiek

Ak obličky začnú zlyhávať, znamená to, že strácajú schopnosť vylučovať z tela odpadové látky a podieľať sa na udržiavaní stabilného vnútorného prostredia organizmu. Podľa klasického rozdelenia môžeme rozoznať 3 druhy zlyhania obličiek.

Akútne zlyhanie obličiek

Novšie sa označuje aj ako akútne poškodenie obličiek. Najčastejšie býva následkom dehydratácie organizmu, toxického pôsobenia rôznych látok (vrátane liekov), nedokrvenia obličiek následkom úrazu alebo ochorenia, prekážky v odtoku moča, akútneho zápalu obličiek a ďalších.

 

Následky akútneho zlyhania obličiek môžu viesť k smrti v priebehu niekoľkých dní až týždňov. Medzi typické príznaky môžeme zaradiť výrazné zníženie alebo úplné zastavenie močenia, celkovú slabosť, nevoľnosť, bolesti hlavy, zvracanie, rozvoj opuchov, sťažené dýchanie, poruchy vedomia až bezvedomie.

Chronické zlyhávanie obličiek

Postupné (chronické) zlyhávanie obličiek býva spôsobené poškodením obličiek chronickým zápalom, nefropatiou pri iných ochoreniach, artériovou hypertenziou, systémovými ochoreniami spojiva, vrodenými ochoreniami alebo aj ďalšími príčinami.

 

Funkcia obličiek sa pri týchto ochoreniach zhoršuje v priebehu rokov postupne. Príznaky bývajú nenápadné ako napríklad celková slabosť a unaviteľnosť. Dominujú skôr prejavy základného ochorenia a prejavy chýbania hormónov, ktoré sa tvoria v obličkách.

Štádia chronického zlyhania obličiek

Poškodenie obličiek sa rozdeľuje na päť štádií, ktoré sa s rastúcim číslom postupne zhoršujú:

 

 • prvé štádium (najmiernejšie) - nenesie so sebou žiadne príznaky, od prvého štádia je však potrebné vyhľadať nefrológa, vyžaduje klinické kontroly každých štyri až šesť mesiacov
 • druhé štádium - taktiež bez príznakov a vyžaduje klinické kontroly každých štyri až šesť mesiacov
 • tretie štádium - žiadne príznaky alebo noktúria (potreba močiť počas nočného spánku), mierny nepokoj, anorexia, v tomto štádiu je potrebné navštevovať svojho lekára minimálne každé tri mesiace
 • štvrté štádium - okrem príznakov z tretieho štádia sa pridáva aj únava, nevoľnosť, vyrážka, syndróm nepokojných nôh alebo dýchavičnosť, navštevovať nefrológa je potrebné raz mesačne
 • piate štádium - označuje sa aj ako terminálne
Kto je nefrológ?

Nefrológia je odbor medicíny, ktorý sa zaoberá obličkami a ich ochoreniami. Nefrológ je teda odborný lekár, ktorého špecializáciou sú obličky.

Akútne zhoršenie chronického obličkového zlyhania

V tomto prípade sa jedná o situáciu, kedy sa funkcia obličiek náhle zhorší, spravidla následkom iného závažného ochorenia. Toto zhoršenie môže byť aj závažné, ale väčšinou sa ho podarí zvládnuť po odstránení jeho príčiny.

 

TIP: Pozor na hypoglykémiu a hyperglykémiu, aj cukrovka môže viesť k poškodeniu obličiek.

Liečba

Pri akútnom zlyhaní obličiek

Zásadným krokom pri akútnom zlyhaní obličiek je urýchlené odstránenie alebo liečba príčiny, ktorá zlyhanie obličiek spôsobila. Dôležité je aj udržiavanie primeranej hydratácie vnútorného prostredia organizmu. V priaznivom prípade môžu obličky dostatočne obnoviť svoju funkciu v priebehu niekoľkých dní. V tom horšom scenári musí byť začatá liečba hemodialýzou.

Pri chronickom ochorení obličiek

Už v prvotných štádiách sa lekár pokúsi ochorenie spomaliť a to tzv. “konzervatívnou liečbou”. Pod týmto pojmom si môžeme predstaviť upravenú stravu a lieky. Neskôr však bude potrebná liečba, ktorá nahradí väčšinu stratenej funkcie obličiek. Existujú tri rôzne formy liečby dostupné ako náhrada stratenej funkcie obličiek:

 

 • transplantácia obličky
 • peritoneálna dialýza
 • hemodialýza

dialyza-obliciek-zdravoradka.sk

Čo je dialýza?

Dialýza patrí medzi metódy náhrady funkcie obličiek. Zdravé obličky odstraňujú z krvi odpadové látky a zbavujú telo prebytočných tekutín, a práve tieto funkcie dialýza nahrádza.

 

Existujú dva základné druhy dialýzy, ktoré sú vhodné pre zhruba 70% pacientov: hemodialýza a peritoneálna dialýza.

Peritoneálna dialýza

Jedná sa o spôsob liečby chronického zlyhania obličiek, ktorý sa vykonáva v domácom prostredí, preto sa jej hovorí aj domáca dialýza. Delíme ju na dva typy:

 

 • CAPD – ručná peritoneálna dialýza (Kontinuálna ambulantná peritoneálna dialýza)
 • APD – strojová peritoneálna dialýza (Automatizovaná peritoneálna dialýza)

CAPD

Ručná dialýza sa vzhľadom na svoju jednoduchosť, ako už vyplýva z názvu, vykonáva ručne, bez nutnosti použitia prístrojov. Potrebné sú len hadičky a dva vaky. Jeden obsahuje dialyzačný roztok a druhý je určený na odpadový roztok z brušnej dutiny (ten sa po ukončení dialýzy vypustí).

 

Výmena roztoku aj s prípravou trvá 30-45 minút a dialýza prebieha 4x denne. Pacient môže dialýzu vykonávať prakticky kdekoľvek, či už doma alebo v práci (ak mu to zamestnanie umožňuje). Kontrola u lekára je však stále potrebná.

APD

Automatizovaná dialýza sa vykonáva pomocou prístroja, ktorý nazývame cycler. Stačí, ak sa pacient k prístroju pripojí večer a ráno sa zobudí “oddialyzovaný”, behom noci stroj urobí 4-5 výmen dialyzačného roztoku. Cez deň potom pacientovi zväčša stačí maximálne jedna výmena.

dialyzacna-liecba-zdravoradka.sk

Hemodialýza

Pri tomto postupe sa krv pacienta čistí mimotelovo, pomocou dialyzátora (špeciálny filter) alebo umelej obličky. Krv z tela sa odvádza do prístroja, ktorý ju zbavuje odpadových látok a následne sa vráti do pacientovho obehu.

 

Hemodialýza prebieha zvyčajne 3x týždenne počas 4-6 hodín. Nefrológ však môže stanoviť rozdielnu frekvenciu aj dĺžku trvania v závislosti od zdravotného stavu pacienta. Starostlivosť o pacienta sa odohráva priamo v dialyzačnom stredisku, takže pacienti aj ich rodiny majú istotu, že o nich bude profesionálne postarané.

Domáca hemodialýza

Na to, aby ste mali možnosť vykonávať hemodialýzu doma, je potrebné splniť niekoľko podmienok. Je potrebné mať dostatočný priestor pre dialyzačný monitor, lôžko, čističku vody a ďalšie vybavenie, pri dialýze musí byť prítomný ďalší človek v prípade komplikácií a samotný pacient musí byť dostatočne edukovaný o priebehu a technických záležitostiach.

 

TIP: V prípade dialýzy je dôležité myslieť na záložné zdroje alebo domáce elektrocentrály pre prípad výpadku prúdu.

Hemodialýza versus peritoneálna dialýza

Pri hemodialýze sú pacienti často nútení vzdať sa práce alebo štúdia z dôvodu častých návštev dialyzačného centra, zvyčajne niekoľkokrát do týždňa. V nemocnici tak pacient strávi niekoľko hodín. Pri tejto forme dialýzy tiež rýchlejšie zaniká funkcia obličiek, avšak nepopierateľnou výhodou je prítomnosť lekára.

 

Peritoneálna dialýza so sebou prináša väčšiu zodpovednosť, pretože za svoju liečbu doma zodpovedá pacient sám. Keďže je pacient ušetrený od častých ciest do nemocnice, peritoneálna dialýza ponúka viac voľného času a väčšiu slobodu. Približne 43 % pacientov tak zostáva v pôvodnom zamestnaní alebo v škole.

 

Aj keď nie všetci pacienti sú na peritoneálnu dialýzu spôsobilí, až 70 % pacientov na tento typ liečby medicínsky spôsobilých je.

 

Z ekonomického hľadiska pre štát je výhodnejšia peritoneálna dialýza, aj keď je menej používaná. Priemerný pacient využívajúci hemodialýzu stojí poisťovňu za rok približne o 20 % viac než pri pacientoch využívajúcich CAPD alebo o 7 % viac než u pacientov využívajúcich APD.

Ako sa pripraviť na domácu dialýzu?

Pýtate sa, ako sa pripraviť na domácu dialýzu? Jedným z najdôležitejších faktorov prípravy na dialýzu je psychické rozpoloženie pacienta. Vyrovnať sa s faktom, že je pacient závislý na prístrojoch niekoľkokrát denne či týždenne je náročné a psychicky vyčerpávajúce.

 

Keďže okrem fyzickej záťaže prichádza s dialýzou aj tá psychická, medzi najbežnejšiu a najúčinnejšiu pomoc patrí návšteva psychológa, ktorý pomôže neľahkú situáciu spojenú so zdravotnými problémami zvládnuť.

Hemodialýza

Fyzická príprava sa líši vzhľadom na jednotlivé typy dialýzy a predovšetkým odborné inštrukcie lekára. V prípade hemodialýzy je potrebné, aby doktor pod kožu zaviedol cievny prístup, tzv. fistulu. Je tiež dôležité mať vyhradené miesto na prístroj, ale aj k ošetreniu so stoličkou alebo lôžkom a telefónom (predovšetkým v prípade komplikácií).

 

V mieste, kde sa dialýza vykonáva je nevyhnutné elektrické pripojenie podľa požiadaviek dialyzačného prístroja, jednoduchý prístup k prívodu vody, ale aj odvod odpadových vôd do kanalizácie. S rozhodovaním o najlepšom mieste vám poradia na školení alebo zdravotník na prípadnej návšteve.

 

TIP: Život bez elektrickej energie je v prípade dialýzy naozaj nepredstaviteľný. Zachrániť vás môže práve elektrická energia z elektrocentrály. Viete aké druhy elektrocentrál existujú?

 

Neodmysliteľnou súčasťou sú však aj dostatočné znalosti. Pacient sa musí naučiť samostatne obsluhovať dialyzačný prístroj a zvládnuť sa k nemu bezchybne pripojiť.

 

Predpisy vyžadujú, aby bol pri každom dialyzačnom ošetrení prítomný niekto z pacientovych blízkych, ktorý by v prípade nutnosti zasiahol a privolal pomoc. Pri pacientoch vo vyššom veku tieto podmienky môžu byť problematické, avšak nie nereálne.

Strava

O správnej strave je nutné predovšetkým dbať na odporúčania lekárov a odborníkov. Vhodná strava závisí od množstva faktorov a môže sa individuálne líšiť. Všeobecne však platí, že základom diéty je predovšetkým zvýšenie príjmu bielkovín doplnené znížením prijatého množstva fosforu, draslíku, sodíku a purínov. Pravidlom, podľa ktorého sa stanoví množstvo prijatých tekutín, býva diuréza (množstvo moču vylúčeného za 24h) + 500ml.

Peritoneálna dialýza

V prvom rade je potrebné vykonať chirurgický zákrok, kedy sa pacientovi do brušnej dutiny zavedie tenká mäkká silikónová hadička (katéter). Následne je pacient zaškolený lekárskym personálom, ako dialýzu doma vykonávať. Opäť je dôležité doma vyhradiť potrebné miesto na roztoky a dbať na dodržiavanie hygieny.

 

Jedným z častých problémov, ktoré peritoneálna dialýza môže priniesť je zápal pobrušnice (peritonitída). Môže k nej prísť tak, ak sa infekcia dostane do miesta, kde katéter vstupuje do tela. Pred manipuláciou s katétrom je potrebné poriadne umyť aj vydezinfikovať ruky (vrátane zápästia a nechtov).

 

Taktiež miestnosť, v ktorej sa výmena vykonáva, musí byť čistá, suchá, dobre osvetlená, bez prachu a prievanu. Dvere a okná by mali byť uzavreté a ventilátory vypnuté.

Strava

Peritoneálna dialýza sa pri porovnaní s hemodialýzou vykonáva každý deň, a preto je pri nej menej diétnych obmedzení. Cieľom diéty u peritoneálne dialyzovaných pacientov je, aby sa dobre cítili, mali chuť k jedlu a mali normálny krvný tlak.

 

Diéta musí obsahovať správne množstvo vitamínov a minerálov. Dôležité je prijať dostatok bielkovín aj ostatných živín. Základnými zložkami potravy počas liečby peritoneálnou dialýzou by mali byť:

 

 • bielkoviny
 • tuky
 • vitamíny
 • sodík, draslík, vápnik, fosfor a ďalšie minerály

 

Obmedziť by pacienti mali:

 

 • mlieko a mliečne výrobky, tvrdé syry
 • strukoviny
 • ovocné a zeleninové džúsy
 • vajcia, hlavne žĺtka
 • sušené huby, čerstvé iba v minimálnom množstve
 • alkohol
 • soľ

 

TIP: Močové cesty a obličky spolu úzko súvisia, preto by ste pri starostlivosti nemali zabúdať ani na ne. Bylinná kúra na močové cesty vám môže pomôcť v prípade zápalov či infekcie. Aj ajurvédska medicína má svoje bylinné kombinácie na starostlivosť o obličky a močový systém. Overená je kombinácia štandardizovaných bylinných extraktov Varun + Moringa + Chanca Piedra + Shilajit

Liečba dialýzou v číslach

Slovensko

V posledných desiatich rokoch mali počty pacientov s chronickým ochorením obličiek na Slovensku rastúci trend. Podľa údajov NCZI (Národného centra zdravotníckych informácií), v roku 2020 vykázalo svoju činnosť 155 nefrologických ambulancií na území Slovenska, ktoré sa starajú o viac ako 160 tisíc nefrologických pacientov. U dospelých pacientov vo veľkej miere prevládali ochorenia obličiek, ktoré boli spôsobené metabolickými alebo kardiovaskulárnymi ochoreniami.

 

Napriek tomu, že je peritoneálna dialýza pre štát lacnejšia a pre pacientov menej obmedzujúca, na Slovensku ju v roku 2017 využívalo len 2,6 % pacientov. V priemere boli títo pacienti mladší a väčšie zastúpenie mali ženy.

Česká republika

V roku 2020 sa podľa dát z portálu UZIS (Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky) liečilo hemodialýzou 11 097 pacientov. Pomocou peritoneálnej dialýzy to bolo len 342 pacientov. K dispozícii na to mali 115 dialyzačných stredísk. V Česku je situácia pre peritoneálnu dialýzu len o málo lepšia ako na Slovensku a v roku 2017 ju využívalo približne 7 % pacientov.

 

S rozšírením pomohla takzvaná asistenčná služba. Na začiatku využívania peritoneálnej dialýzy pacienti prejdú školením v dialyzačnom stredisku, kde sa naučia základy samo-vykonávania dialýzy, či ako riešiť najbežnejšie problémy. APD tiež dovoľuje vďaka využívaniu prístroja lekárovi lepšie kontrolovať stav pacienta na diaľku.

Vo svete

Ochorenia obličiek sa môžu vyskytnúť u ľudí bez rozdielu veku alebo rasy. Chronické ochorenia obličiek postihujú až 10 % populácie a štatisticky ním trpí 1 z 5 mužov a 1 zo 4 žien vo veku 65 až 74 rokov.

 

Domáca dialýza môže pacientovi skvalitniť život a štáty západnej a severnej Európy sú s jej používaním na tom výrazne lepšie, napríklad v Dánsku a Švédsku používa peritoneálnu dialýzu až 21 %, v Spojenom kráľovstve 13 % a v susednom Maďarsku a na Ukrajine 14 % pacientov.

 

Na globálnej úrovni je využívanie domácej formy dialýzy len okolo 15 %, niektoré zdravotnícke systémy ju však preferujú. Tieto krajiny sa delia na:

 

 • PD-First Policy - patrí sem napríklad Hong Kong alebo Thajsko a znamená to, že peritoneálna dialýza je automaticky prvou voľbou liečby, ak je to u pacienta možné
 • PD-Favoured - tento typ politiky preferuje peritoneálnu dialýzu voči hemodialýze a uplatňuje sa v krajinách ako Spojené štáty, Kanada, Španielsko či Taiwan
 • Home Dialysis-First - teda preferovanie domácej dialýzy doma zvolili za svoju politiku Austrália, Fínsko či Nový Zéland

Transplantácia obličiek

Najlepšou liečebnou metódou pre pacientov s chronickým zlyhaním obličiek je transplantácia od žijúceho darcu. Obličky sú párový orgán, ale funkciu v tele môže zabezpečovať aj jedna oblička. Práve preto je možné darovanie aj od živého darcu.

 

Obličku je možné transplantovať aj od mŕtveho darcu, avšak výsledky po transplantácii od živého darcu sú priaznivejšie. Odber i transplantácia prebiehajú takmer súčasne a teda doba, počas ktorej sa oblička nachádza mimo telo, je veľmi krátka. Darovaná oblička tak začína fungovať bezprostredne po transplantácii. Navyše životnosť obličky od živého darcu je výrazne dlhšia.

opraracia-obliciek-zdravoradka.sk

 

Bohužiaľ, ani táto forma liečby nie je vhodná pre úplne všetkých pacientov a pacienti s chronickým ochorením obličiek čakajú na transplantáciu 1 až 2 roky. Samozrejmosťou je tiež to, že prednosť majú pacienti s akútnymi problémami a bez novej obličky neprežijú.

Prevencia

V mnohých prípadoch môže riziko ochorenia obličiek znížiť prevencia a tu je zopár rád, ako sa starať o obličky:

 

 1. Udržujte svoje telo v dobrej kondícii a majte dostatok pohybu
 2. Kontrolujte si pravidelne hladinu cukru v krvi
 3. Sledujte si váš krvný tlak
 4. Jedzte zdravo
 5. Pre správne fungovanie obličiek a močových ciest dbajte na správny príjem tekutín
 6. Nefajčite
 7. Neužívajte pravidelne voľnopredajné lieky
 8. Buďte obozretnejší, pokiaľ máte jeden alebo viac vysoko rizikových faktorov:
 • cukrovka
 • vysoký krvný tlak (hypertenzia)
 • obezita
 • výskyt ochorení obličiek v rodine (rodičia alebo príbuzní)

pitny-rezim-zdravoradka.sk 

Poškodenie obličiek v počiatočných štádiách je často ťažké identifikovať, pretože nenesie takmer žiadne príznaky. Je ho však možné zistiť pomocou jednoduchých vyšetrení, ako je vyšetrenie moču na prítomnosť bielkovín alebo vyšetrenie krvi na hladinu kreatinínu.

 

autor: Natália Várošová, SEO, Optimalizácia webu pre vyhľadávače