Rekonštrukcia bytu pre bezbariérový prístup kvôli zdravotným ťažkostiam: všetko, čo potrebujete vedieť

 

Život so zdravotnými ťažkosťami je náročný sám o sebe. Aj tie najbežnejšie činnosti môžu byť komplikovanejšie a obtiažnejšie ako pre zdravého človeka. Aby ste sa aspoň doma cítili komfortne, je dôležité domov prispôsobiť vám alebo vašim blízkym, ktorí ťažkosťami trpia. 

Aj pri nejakom zdravotnom znevýhodnení je dôležité zastávať celostný pohľad na zdravie a nevzdávať sa na začiatku boja, ani v jeho priebehu. Aj život na vozíku môže byť plný radosti, šťastia a naplnenia. Pre pohodlnejší život so zdravotným obmedzením vám môže pomôcť aj rekonštrukcia vášho bývania.

Čo znamená bezbariérovosť? 

Bezbariérovosť umožňuje ľuďom s obmedzenou schopnosťou pohybu prístup na miesta za bežných okolností im nedostupné. Slúži vozíčkarom, ľuďom s ťažkou chôdzou, ale aj matkám s kočíkom či nevidiacim prekonávať schody, terénne nerovnosti, obrubníky a iné prekážky. Aby bol dom skutočne deklarovaný ako bezbariérový, musí spĺňať požiadavky podľa vyhlášky 532/2002. 

bezbarierový-dom

obrázok pixabay

Financie

Akékoľvek zdravotné ťažkosti so sebou prinášajú značné náklady a záťaž na váš rozpočet. Rekonštrukcia vášho domova, by v takom stave mohla byť úplne likvidačná. Štát pre to ponúka pomoc. Kedy na ňu máte nárok a ako sa o ňu uchádzať? 

Zdravotne postihnutí občania majú nárok na štátnu dotáciu pri kúpe, či úprave bezbariérového bývania. Peňažné príspevky na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže slúžia na:

 • Úpravu rodinného domu, bytu a garáže na bezbariérovú stavbu tak, aby sa zvýšila schopnosť osoby s ŤZP (ťažkým zdravotným postihnutím) premiestňovať sa, orientovať sa, dorozumievať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu
 • Odstránenie bariér, ktoré uľahčia premiestňovanie osoby s ŤZP
 • Úpravu príslušenstva bytu alebo rodinného domu

 

Viete, že domáca dialýza dokáže pacientovi skvalitniť život?

 

Za úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže sa považujú:

 • Zmeny, ktorými sa upravuje existujúce zariadenie v byte, rodinnom dome alebo garáži
 • Úpravy vstupu a prístupu do bytového domu, rodinného domu a garáže
 • Úpravy prístupu k výťahu v bytovom dome

Za úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže sa nepovažuje :

 • Vybudovanie nového objektu alebo zariadenia, ktorými sú kúpeľňa, WC, plyn, kanalizácia, vodovod
 • Úprava z dôvodu opotrebovania a prekročenia životnosti existujúceho zariadenia alebo opotrebovanie a prekročenie životnosti úpravy napríklad plechovej strechy.

Za bariéry v byte, bytovom dome, rodinnom dome a v garáži sa považujú prekážky, ktoré osoba s ŤZP nie je v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia schopná prekonať a v dôsledku, ktorých nie je schopná sa premiestňovať, orientovať, dorozumievať a zabezpečiť si sebaobsluhu.

 

POZNÁMKA: Určitou finančnou pomocou v prípade zdravotného znevýhodnenia spôsobeného chorobou alebo následkom úrazu môže byť kvalitné životné poistenie. Aj keď to nie je vždy možné, najlepšie je úrazom predchádzať, nepodceňujte teda reflexné prvky a ich dôležitosť. 

Úver

Štátny fond rozvoja bývania poskytuje podporu hendikepovaným ľuďom vo forme úveru. O ten môže žiadať člen domácnosti, ktorej členom je aj osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a žije v spoločnej domácnosti so žiadateľom aspoň jeden rok. 

Ak chcete zvýšiť podlahovú plochu bytu a ide o dlhodobé bývanie hendikepovaného človeka súčasťou žiadosti je aj potvrdenie odborného lekára o zdravotnom postihnutí podľa prílohy č.1 k zák. č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania. Byt musí byť bezbariérovo upravený v súlade s vyhláškou č. 532/2002 Z. z. o všeobecných požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Podpora sa poskytuje vo forme úveru: ŤZP do 100 % z obstarávacej ceny stavby, najviac však 80 000 €. Lehota splatnosti úveru je maximálne 40 rokov s úrokom 1 %. 

Bezpečnosť predovšetkým

Ešte než sa dostaneme k bezbariérovosti ako takej, je dobré si uvedomiť, že aj menej vážne zdravotné problémy si môžu žiadať určité zabezpečenie a úpravy. Ak u svojich detí pozorujete príznaky ADHD zamyslite sa, či je váš domov pre dieťa bezpečné miesto, nemôže si pri záchvate nejako ublížiť? Rovnako premýšľajte aj pri iných ochoreniach, ktoré môžu mať vplyv nielen na fyzickú zdatnosť, ale aj na správanie jedinca. Možno ako úprava bude stačiť ochrana rohov a schovanie ostrých predmetov. Taký domov síce nie je bezbariérový, ale bezpečný áno.

NEPREHLIADNITE: Vlhkosť a plesne z dôvodu starej stavby alebo zatekajúcej strechy môže spôsobiť vážne zdravotné problémy, ktoré v krajnom prípade vyústia do invalidity. Preto je dôležité vedieť, ako sa zbaviť vlhkosti a najmä starať sa o svoj domov ešte predtým, ako by mohli nastať takéto komplikácie. Skôr, ako sa pustíte do opráv, zistite si, či potrebujete na rekonštrukciu strechy stavebné povolenie.

Domov bez bariér 

Bezbariérové bývanie sa v určitých veciach odlišuje od toho klasického. Čo je to najdôležitejšie, čo by ste si mali pamätať? 

domov-bez-barier

obrázok Freepik

 • Bezbariérový domov by mal byť väčší - tak aby sa v ňom dalo bez problémov pohybovať aj s vozíkom
 • Prístup do bytu by mal byť taktiež bezbariérový alebo s dostatočne veľkým výťahom 
 • Rampy a výťahové plošiny vo vnútri bytu bývajú veľmi nákladné
 • Šírka všetkých dverí minimálne 80 cm
 • Dostupné okná aj z invalidného vozíka
 • Protišmyková a voči nárazom odolná podlaha 

Prahy

Asi prvou vecou, ktorú si predstavíte, ak niekto použije slovo BEZBARIÉROVÝ, sú prahy a schody.  Predstavíte si, ako by ste sa ich zbavili a ako vám bude podfukovať pod dvere. 

Veľmi estetické a moderné sú posuvné dvere. Dvere bez zárubne, ktoré sa zasúvajú do puzdra, sú mimoriadne nenápadné a na rozdiel od klasických dverí, nezaberajú miesto v priestore pri otváraní. Dvere sú uchytené na koľajniciach a preto nie je potrebný žiadny prah ani profil.

Ďalšou možnosťou sú prechodové lišty namiesto prahu. Vyzerajú veľmi jemne a súčasne sa po nich dá prejsť s vozíkom bez problémov. 

bezbarierovy-pristup-kuchyna

obrázok unsplash

Kuchyňa bez bariér

Dôležitý je predovšetkým dostatočný voľný priestor, aby sa v ňom dalo pohybovať aj s vozíkom. Znevýhodnená osoba by mala mať možný prístup ku všetkým potrebným zariadeniam. Znamená to teda zabezpečiť bezpečný prístup ku všetkým skrinkám, chladničke, elektrospotrebičom ale aj umývadlu. Veľmi vhodné je umiestnenie nábytku do tvaru L alebo U tak, aby sa v kuchyni mohol vozík pohybovať. 

Výška pracovnej dosky navrhnutá pre vozíčkara by nemala byť vyššia ako 750 mm. Vzdialenosť spodnej strany dosky od podlahy by mala byť približne 700 mm. Šírka pracovnej dosky by mala byť v rozmedzí 900 až 1.200 mm. Horné skrinky by mali byť do výšky maximálne 1.400 mm, pričom poličky nad pracovnou doskou by nemali byť hlbšie ako 300 mm. Vo výške kuchynskej linky by malo byť aj ovládanie svetla a zásuvky. To znamená, že ich výška by mala byť približne taká, ako výška zdvihnutej ruky.

 

TIP: Poznáte výhody nosenia zdravotnej obuvi? 

Kúpeľňa bez bariér

Prispôsobiť kúpeľnu býva jednou z najnáročnejších častí rekonštrukcie. V prvom rade, musí byť priestor v kúpeľni dostatočne veľký, aby nebol problém pohybovať sa v nej aj s vozíkom. S tým súvisia aj rozšírené dvere. Je dôležité, aby sa s vozíkom dalo bez problémov prejsť aj cez dvere. 

wc-bezbarierove

obrázok pixabay

Záleží aj na tom, či bude toaletu využívať niekto, kto je odkázaný na invalidný vozík alebo človek s problémovým zohýbaním. Toaleta pre vozíčkara, by mala byť umiestnená v bežnej výške alebo o niečo nižšie. Jej umiestnenie by nemalo byť nižšie ako 45 cm a vyššie ako 52 cm. Pre vozíčkarov sú užitočné aj pohyblivé držadlá, ktoré sa v prípade asistencie ďalšieho človeka dajú sklopiť.

Pomôcky 

Nezabudnite na rôzne zdravotné rehabilitačné pomôcky (nielen) pre invalidov. Domov nestačí prispôsobiť len tak, aby ste v ňom vy alebo vaši blízky “prežili” ale tak, aby ste v ňom žili šťastný život a posúvali vaše hranice ďalej a ďalej. Rôzne pomôcky na cvičenie pomáhajú s rozvojom pohybového aparátu. Napríklad s mnohými poúrazovými stavmi pohybového aparátu môže pomôcť saunovanie. 

Ani s invalidným vozíkom sa nemusíte športu vzdávať. Ak vám to vek a zdravie dovoľuje, zostávajte aktívny. Vo vozíku môžete cvičiť dokonca aj s činkami. Cvičenie je dôležitou súčasťou komplexného zdravie. 

Bezbariérový prístup nestačí

Pri niektorých ochorenia alebo znevýhodneniach bezbariérový prístup skrátka nestačí. V dome je potrebných množstvo ďalších rekonštrukcii a ďalšieho priestoru na rôzne zdravotnícke prístroje. 

Avšak aj s menším zdravotným obmedzením sú často potrebné nejaké zmeny v dome alebo byte. Napríklad ak musíte pravidelne vykonávať domácu dialýzou, musíte si doma vyhradiť priestor pre stroj, ktorý dialýzu vykonáva. Súčasne by ste si u neho mali vytvoriť aj pohodlné miesto pre seba, pretože takýto proces môže chvíľku trvať.

Natália Várošová SEO služby a copywriting