Dekompresná choroba: Nástrahy ponoru do hĺbok

Dekompresná choroba - zdravotný stav, ktorý možno skutočne vnímať ako vážny problém. Asi si myslíte, že keď sa potápač vynorí na povrch, je v bezpečí, opak môže byť pravdou. Tvorba plynových bublín počas ponoru môže mať vážne následky a spôsobiť rôznorodé príznaky a komplikácie. Je to ako keby sa vám v tele tvorili malé neviditeľné výbušniny, ktoré môžu poškodiť tkanivá a orgány.

Čo je dekompresná choroba

Dekompresná choroba, niekedy nazývaná aj choroba potápačov, je stav, ktorý môže nastať, keď človek príliš rýchlo prejde z oblasti s vysokým tlakom (napr. pod vodou) na miesto s nižším tlakom (napr. na povrchu).

Telo človeka obsahuje rôzne plyny, vrátane dusíka, ktoré sú súčasťou našich telesných tekutín. Keď sme v oblastiach s vysokým tlakom, ako je hlboká voda, tieto plyny sa snažia dostať do našich tkanív. Ak sa však príliš rýchlo vynoríme na povrch, tlak klesne a tieto plyny sa začnú z našich tkanív uvoľňovať príliš rýchlo. 

To môže spôsobiť tvorbu bublín v krvnom obehu a tkanivách, čo môže viesť k rôznym príznakom, ako sú bolesti kĺbov a svalov, dýchavičnosť, závrate, silná únava, paralýza alebo dokonca smrť.

K dekompresii môže dôjsť nielen pri potápaní ale aj pri leteckých nehodách  alebo konštrukčných prácach na mostoch a priehradách

Vznik a príčina dekompresnej choroby

Dekompresná choroba, známa tiež ako choroba potápačov, je spojená s rýchlymi zmenami atmosférického tlaku, ktorým je človek vystavený, najmä pri potápaní.

Keď sa potápač ponorí do hlbiny, tlak vody na jeho telo rýchlo stúpa. Toto spôsobuje, že plyny, ktoré dýchame (hlavne dusík), sa začnú viac rozpúšťať v telesných tekutinách. Tento proces je úplne normálny a nespôsobuje žiadne problémy, pokým je zmena tlaku postupná a plyny majú dostatok času na to, aby sa mohli bezpečne uvoľniť z tela. 

Aj pre tieto informácie je dôležité absolvovať potápačský výcvik.

Problém však nastáva, keď sa potápač príliš rýchlo vynorí na povrch, kde je tlak výrazne nižší. Táto rýchla zmena tlaku spôsobuje, že dusík, ktorý sa rozpustil v telesných tekutinách pod vysokým tlakom, sa začne uvoľňovať príliš rýchlo, keď tlak klesne. V dôsledku toho sa vo vnútri tela môžu vytvoriť mnohé malé bublinky.

Príznaky dekompresnej choroby

Symptómy potápačskej choroby sa zvyčajne prejavia do niekoľkých hodín od zmeny tlaku, no môžu sa objaviť aj okamžite. 

 • Bublinky často vznikajú vo veľkých kĺboch, čo vyvoláva jednu z prvých prejavov tejto choroby - bolesť kĺbov. Táto bolesť sa môže líšiť v intenzite v závislosti od jednotlivej situácie, avšak u väčšiny ľudí je charakteristická skôr tupou, než bodavou bolesťou. 
 • Na koži sa môže taktiež objaviť vyrážka a svrbenie 
 • Existujú však aj ďalšie, hoci menej časté, no o to závažnejšie symptómy spojené s neurologickými poruchami. Tieto môžu byť veľmi rôznorodé, pričom medzi najbežnejšie patrí mravenčenie v končatinách, strata pamäti, zmätenosť, bolesť hlavy, zrakové poruchy, pískanie v ušiach,
 • Pľúcne symptómy prejavujúce sa ťažkosťami s dýchaním a bolesťou v hrudníku.
 • V extrémnych prípadoch môže byť dekompresná choroba smrteľná, najmä ak sú postihnuté životne dôležité orgány, ako sú srdce alebo pľúca. 

 

UPOZORNENIE: Ak vás láka potápanie, nepodceňujte význam kvalitného potápačského kurzu

Diagnostika

Diagnostika dekompresnej choroby sa zvyčajne uskutočňuje na základe príznakov a histórie vystavenia vysokému tlaku. Lekár môže vykonať niekoľko diagnostických testov na potvrdenie diagnózy, vrátane:

Fyzikálny vyšetrenie: 

Lekár môže skontrolovať prítomnosť bolesti, opuchov, kožných vyrážok, neurologických príznakov a ďalších symptómov dekompresnej choroby.

Zobrazovacie testy: 

Patria sem röntgenové snímky, počítačová tomografia (CT) a magnetická rezonancia (MRI), ktoré môžu pomôcť identifikovať prítomnosť bublín v tkanivách a iné problémy.

Krvné testy: 

Lekár môže vykonať krvné testy, aby skontroloval hladiny plynov, ako je dusík, kyslík a uhličitan, a skontroloval funkciu orgánov.

Kľúčovým faktom správnej diagnostiky je časový rámec od počatia zmeny krvného tlaku. V prípade, že sa symptómy objavia až po 6 hodinách od tejto zmeny, je nevyhnutné zvážiť možnosť iných diagnóz. Finálnu diagnózu však potvrdí až úspech liečby.

Riziká - kto je vystavený riziku vzniku dekompresnej choroby

Dekompresná choroba, ako sme už spomenuli, je bežne asociovaná s potápačmi, najmä s tými, ktorí sa potápajú na veľkú hĺbku alebo sa vynárajú príliš rýchlo. Toto je hlavná skupina ľudí, ktorí sú vystavení riziku tejto choroby. 

dekompresna-choroba-potapacka

freepik

Konkrétne je riziko najvyššie pre rekreačných potápačov, ktorí potápajú na voľnom mori alebo v jazerách, kde sa môžu rýchlo ponoriť do hĺbky a potom sa rovnako rýchlo vynoriť. Profesionálni potápači, ako sú potápači, ktorí pracujú na ropných plošinách alebo potápači, ktorí vykonávajú podvodné stavebné práce, sú tiež vystavení riziku.

 

Inšpirácia: Viete, kde je možné potápať sa na Slovensku?

 

Avšak, dekompresná choroba môže postihnúť aj ľudí, ktorí nie sú potápačmi. Iné situácie, ktoré môžu spôsobiť dekompresnú chorobu, môžu byť rýchle vystúpenie do vysokých nadmorských výšok, napríklad u horolezcov, alebo ľudí, ktorí sa rýchlo vynárajú z veľkej hĺbky v horách. 

Piloti a astronauti sú tiež vystavení riziku vzniku dekompresnej choroby v dôsledku rýchlych zmien tlaku, ktoré môžu nastať pri vzlete alebo pristátí. Navyše, niektoré letecké nehody alebo havárie môžu tiež spôsobiť dekompresnú chorobu, ak dôjde k rýchlemu poklesu tlaku v kabíne.

Riziko vzniku dekompresnej choroby sa zvyšuje s intenzitou a dĺžkou vystavenia zmenám tlaku, ale aj s individuálnymi faktormi, ako je vek, celkový zdravotný stav alebo prítomnosť určitých zdravotných stavov. Napríklad, ľudia s určitými srdcovými chybami alebo pľúcnymi ochoreniami môžu byť ohrození. 

Prevencia - ako predchádzať vzniku dekompresnej choroby

Prevencia pred vznikom dekompresnej choroby spočíva hlavne v správnom plánovaní a dodržiavaní bezpečnostných pokynov pri činnostiach, ktoré môžu spôsobiť rýchle zmeny tlaku. Tieto pokyny zahŕňajú:

 

 1. Pomalé vynáranie: Najdôležitejším opatrením pri prevencii dekompresnej choroby je pomalé a kontrolované vynáranie sa z hĺbky. Týmto spôsobom sa dá dusíku dostatočne času na to, aby sa mohol bezpečne uvoľniť z tela.
 2. Bezpečnostné zastávky: Potápači by mali robiť bezpečnostné zastávky na konci každého ponoru, najmä ak sú v hĺbke viac ako 10 metrov. Tieto zastávky obvykle trvajú niekoľko minút a umožňujú telu bezpečne eliminovať prebytočný dusík.
 3. Hydratácia: Dostatočná hydratácia je dôležitá na to, aby sa dusík mohol efektívne eliminovať z tela. Potápači by mali piť veľa vody pred a po ponore.
 4. Fyzická aktivita: Intenzívna fyzická aktivita hneď po ponore môže zvýšiť riziko dekompresnej choroby. Je lepšie si po ponore oddýchnuť a zaoberať sa menej náročnou aktivitou.
 5. Čas medzi ponormi a letmi: Potápači by mali dodržiavať určitý časový interval medzi posledným ponorom a letom lietadlom. Toto pravidlo znižuje riziko vzniku dekompresnej choroby v dôsledku kombinácie potápania a lietania.
 6. Zdravotné kontroly: Pravidelné zdravotné kontroly môžu pomôcť identifikovať potenciálne zdravotné problémy, ktoré by mohli zvýšiť riziko vzniku dekompresnej choroby.
 7. Školenie: Každý, kto sa hodlá venovať potápaniu, by mal absolvovať školenie z prvej pomoci a resuscitácie (CPR), aby vedel, ako reagovať v prípade dekompresnej choroby.

 

Dodržiavaním týchto preventívnych opatrení môžu potápači a iní ľudia, ktorí sú vystavení riziku vzniku dekompresnej choroby, značne znižovať toto riziko.

Prvá pomoc a prednemocničná liečba bez pomôcok

Principy predhospitalizačnej terapie bez použitia pomôcok zahŕňajú:

 

 • Polohovanie pacientov ležiacich na chrbte, v prípade ťažkostí s dýchaním v polosedacej polohe, avšak nikdy v Trendelenburgovej polohe (keď pacient leží na chrbte s miernym záklonom s zvýšenými dolnými končatinami)

 

 • Ochrana pred stratou tepla

 

 • Ak je postihnutý pri vedomí, poskytnúť mu tekutiny po dúškoch, vo výške 0,5 –1 l za hodinu (bez použitia hypertonických látok, alkoholu a kofeínu)

 

 • Privolať záchrannú službu (dostupný je aj letecký transport vrtuľníkom v nízkej nadmorskej výške)

 

Liečba dekompresnej choroby

Liečba dekompresnej choroby je zameraná na odstraňovanie nadbytočných plynov z tela a na zmiernenie príznakov. Táto liečba zahŕňa:

Hyperbarická oxygenoterapia: 

Toto je hlavná forma liečby dekompresnej choroby. Pacient je umiestnený do hyperbarickej komory, kde je vystavený vysokému tlaku a čistému kyslíku. Táto terapia pomáha pri odstraňovaní a rozpúšťaní plynových bublín v tele.

Rehydratácia:

Pacientovi môže byť podaný roztok soli a vody cez infúziu na zvýšenie prúdenia krvi a urýchlenie odstraňovania plynov z tela.

Lieky na bolesť: 

Ak má pacient bolesti, môže lekár predpísať lieky na bolesť.

Lieky na zvracanie a nevoľnosť: 

Ak má pacient tieto príznaky, môžu byť predpísané lieky na ich zmiernenie.

Fyzikálna terapia: 

Ak pacient trpí svalovou alebo kĺbovou bolesťou alebo má problémy s pohybom, môže byť odporučená fyzikálna terapia.

 

Hyperbarická komora

Hyperbarická komora je zariadenie používané pri liečbe rôznych zdravotných stavov, ako sú dekompresná choroba, otrava oxidom uhoľnatým, ťažké popáleniny, ťažké infekcie a ťažké rany. Toto zariadenie umožňuje individuálnu alebo skupinovú terapiu za vysokého tlaku a s vysokou koncentráciou kyslíku, čo vedie k rýchlejšiemu hojeniu a obnove tkanív.

Hyperbarická komora je obvykle veľká nádrž s pevnými stenami, ktorá je dostatočne veľká na to, aby v nej mohla byť jedna alebo viac osôb. Pacient je umiestnený do komory, dvere sa uzavrú a komora je potom naplnená kyslíkom pod vysokým tlakom.

hyperbaricka-komora

freepic

Aké sú účinky hyperbarickej komory

Tlak v komore je zvyčajne 2 až 3 krát vyšší než atmosférický tlak na úrovni mora. Toto zvýšené tlakové prostredie spôsobuje, že kyslík vo vzduchu a v krvnom obehu sa stáva viac nasýteným, čo umožňuje kyslíku lepšie preniknúť do tkanív a buniek tela.

Výsledkom tohto procesu je zvýšená produkcia energie v bunkách, zvýšená tvorba nových krvných ciev, zvýšené hojenie rán a zlepšená schopnosť tela bojovať proti infekciám. 

Hyperbarická komora tiež vytvára ideálne podmienky pre rozpúšťanie plynných bublín, ktoré môžu vzniknúť v tele pri dekompresnej chorobe, čím sa znižuje tlak a veľkosť týchto bublín a umožňuje ich bezpečné odstránenie z tela.

Celkový čas strávený v hyperbarickej komore závisí od konkrétnej diagnózy a vážnosti stavu, ale zvyčajne trvá niekoľko hodín a môže byť opakovaný viackrát, pokiaľ to lekár považuje za potrebné.

Na čo sa používa a kedy je vhodná hyperbarická komora

Hyperbarická komora sa využíva na liečbu rôznych zdravotných stavov, ktoré môžu mať prospešné účinky pri zvýšenom tlaku a vysokokoncentrovanom kyslíku. Je to najmä:

 

Dekompresná choroba

Hyperbarická komora je hlavnou formou liečby dekompresnej choroby. Vysoký tlak a vysokokoncentrovaný kyslík v komore pomáhajú odstrániť a rozpustiť plynové bubliny v tele.

Otrava oxidom uhoľnatým

Hyperbarická terapia sa môže použiť na liečbu otravy oxidom uhoľnatým. Vysoký tlak a kyslík v komore zlepšujú odstraňovanie oxidu uhličitého a zvyšujú množstvo dostupného kyslíka v krvi.

Neurologické ťažkosti

Hyperbarická liečba je aj doplnkom pri ochoreniach ako sú chronický únavový syndróm, poruchy koncentrácie a pamäti, chronický stres, včasné štádiá dementného syndrómu, náhlej percepčnej poruche sluchu.

 

Tip: Stres je už bežnou výbavou moderného človeka. Je dôležité si však pravidelne oddýchnuť a navštíviť nejaký dovolenkový raj. Viete ako sa vhodne obliecť na pláž?

Ťažké rany

Hyperbarická terapia sa môže použiť na liečbu ťažkých chronických rán, ako sú Bercove vredy na nohách alebo tlakové rany, komplikácie diabetes mellitus - diabetická noha, neuropatia, angiopatia, ťažké popáleniny, dekubity. Vysoký tlak a kyslík v komore podporujú hojenie a regeneráciu tkaniva.

Postcovidový stav

Hyperbarická oxygenoterapia a postcovidová rehabilitácia môžu mať mnoho pozitívnych účinkov na vaše zdravie a celkovú pohodu:

 

Odstránenie bolesti: Pomocou tejto terapie môžete odstrániť rôzne bolesti a nepohodlie, ktoré môžu byť spôsobené rôznymi zdravotnými problémami.

Zlepšenie dýchacích funkcií: Terapia môže značne zlepšiť vaše dýchacie schopnosti, čo môže prispieť k lepšiemu fyzickému výkonu a celkovému zdraviu.

Zlepšenie kvality spánku: Táto metóda môže pomôcť zlepšiť kvalitu vášho spánku, čo môže prispieť k lepšiemu duševnému zdraviu a celkovému pocitu pohody.

Zvýšenie vytrvalosti: Hyperbarická oxygenoterapia môže zvýšiť vašu vytrvalosť a zlepšiť vašu fyzickú kondíciu.

Harmonizácia psychiky: Táto terapia môže mať upokojujúci účinok na vašu psychiku a pomôže vám zvládať stres a úzkosť.

Regulácia tráviacich problémov: Môže pomôcť upraviť rôzne tráviace ťažkosti a prispieť k lepšiemu tráveniu a celkovému zdraviu.

Optimalizácia funkcií orgánov: Táto metóda môže zlepšiť funkciu rôznych orgánov a prispieť k ich lepšiemu výkonu.

 

Zaujímavé: K zlepšeniu postcovidových stavov môžu dopomôcť aj zdravé byliny a vhodné stravovanie.

Kde je možnosť hyperbarickej liečby na Slovensku

Liečba v hyperbarickej komore je možná aj v rôznych zdravotníckych zariadeniach na Slovensku. Niektoré z týchto zariadení sú:

AMV Medical, s.r.o. - Nachádza sa na adrese Kollárova 1, 940 01 Nové Zámky. Poskytujú rôzne služby vrátane liečby v hyperbarickej komore.

HBO Martin - Poliklinika Senium Medica, s.r.o. Martin, Most pri Bratislave. Poskytujú liečbu v hyperbarickej komore a sú zmluvnými partnermi všetkých zdravotných poisťovní na Slovensku.

Oxymedic - Hyperbarická terapia vo Zvolene

Zdravá bunka - Hyperbarická komora  Nitra

Hyperbarické centrum v Bratislave, Košiciach a Prešove

Špecializovaný liečebný ústav Marína v Kováčovej

Hyperbarická komora Trebišov - Michalovce

Niekoľko nemocníc a kliník po celom Slovensku má tiež zariadenia pre liečbu v hyperbarickej komore. Medzi ne patria napríklad: 

 • Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom, 
 • Nemocnica F.D. Roosevelta Banská Bystrica, 
 • Univerzitná nemocnica Bratislava 
 • Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

 

Koľko to stojí?

Cena procedúry v hyperbarickej komore sa môže líšiť v závislosti od špecifických potrieb pacienta a zdravotníckeho zariadenia, ktoré poskytuje túto službu. Všeobecne sa ceny pohybujú od približne 25 eur až 50 eur za jedno sedenie. Táto cena sa znižuje od počtu naraz zakúpených procedúr.

Je však dôležité si uvedomiť, že mnoho zdravotných poisťovní pokrýva náklady na hyperbarickú terapiu pre určité diagnózy, takže konečné náklady pre pacienta môžu byť nižšie. Pre podrobnosti je najlepšie sa obrátiť priamo na zdravotnícke zariadenie alebo na zdravotnú poisťovňu.

 

Patofyziológia dekompresnej choroby

Patofyziológia dekompresnej choroby je odvodená zo štyroch fyzikálnych zákonov

Boyleov zákon

Boyleov zákon hovorí o závislosti medzi tlakom a objemom plynu pri konštantnej teplote. Podľa tohto zákona, keď sa tlak plynu zväčšuje, jeho objem sa zmenšuje, a naopak. Pri dekompresii pri potápaní, keď sa potápač dostáva na väčšiu hĺbku, tlak vody nad ním sa zväčšuje a tým aj tlak plynu v jeho pľúcach a ostatných dutinách v tele.

Je dôležité vedieť, že každých 10 metrov ponorenia pod hladinu zvyšuje tlak o jednu atmosféru. Toto má praktické dôsledky, napríklad keď sa vzduch uzavrie v určitom priestore, ako je to pri zadržiavaní dychu pri výstupe k hladine. Objem tohto vzduchu sa zvyšuje a vyvíja silu na steny orgánov, ako sú pľúca, stredné ucho alebo dutiny. V dôsledku toho môže dôjsť k ruptúre.

Henryho zákon

Henryho zákon hovorí o závislosti medzi rozpustnosťou plynu v kvapaline a tlakom nad kvapalinou. Podľa tohto zákona, keď sa tlak plynu nad kvapalinou zväčšuje, jeho rozpustnosť v kvapaline sa zväčšuje, a naopak. Pri dekompresnej chorobe, keď potápač stúpa na povrch, dochádza k rýchlejšiemu uvoľňovaniu rozpusteného dusíka z tkanív spôsobeného klesajúcim tlakom nad nimi.

Henryho-zakon

freepik

Vysvetliť sa to dá na príklade vzniku bublín, keď otvoríme fľašu s perlivým nápojom. V podstate, dusík sa rozpúšťa v krvi a tkanivách pri zvyšujúcom tlaku počas potápania. Ak ale vystúpime prudko k hladine, dusík nemá čas sa uvoľniť z tkanív cez rozpustenie do krvi. Namiesto toho sa uvoľňuje vo forme bubliniek, ktoré sú následne roznesené cirkuláciou po celom tele.

Daltonov zákon

Daltonov zákon hovorí o závislosti medzi celkovým tlakom zmesi plynov a tlakmi jednotlivých plynov v zmesi. Podľa tohto zákona, celkový tlak zmesi plynov je súčtom tlakov jednotlivých plynov v zmesi. Pri dekompresnej chorobe, keď potápač stúpa na povrch, dochádza k zníženiu tlaku v plynoch v tkanivách, čo môže viesť k tvorbe plynových bublín.

Dá sa to vysvetliť tak, že pri potápaní sa zvyšuje tlak vdychovaného vzduchu a taktiež čiastočné tlaky jednotlivých jeho zložiek. Vzduch obsahuje najviac dusíka, a keď je jeho množstvo zvýšené, ovplyvňuje elektrické vlastnosti membrán mozgových buniek. V hĺbke 15 metrov sa toto javí ako keby ste vypili jednu dávku alkoholu. V hĺbke 50 metrov sa objavujú symptómy dusíkovej narkózy, vrátane porúch pamäti, koncentrácie, straty sebakontroly a nadhodnotenia vlastnej sily. 

Pri potápaní sa zvyšuje aj množstvo rozpusteného kyslíka. Ak by ste vdýchli 100% kyslík na hĺbke 10 metrov, prejavy jeho toxicity na centrálny nervový systém by sa objavili už do 30 minút.

Charlesov zákon

Charlesov zákon hovorí o závislosti medzi teplotou a objemom plynu pri konštantnom tlaku. Podľa tohto zákona, keď teplota plynu stúpa, jeho objem sa zväčšuje, a naopak. Pri dekompresnej chorobe, keď potápač stúpa na povrch, dochádza k rýchlejšiemu ochladzovaniu tkanív vplyvom nižšej teploty, čo môže zvýšiť tvorbu plynových bublín.

Aké orgány môže postihnúť dekompresná choroba

Dekompresná choroba môže postihnúť rôzne orgány a tkanivá v tele. Najčastejšie postihnuté sú:

Kĺby 

Dekompresná choroba môže spôsobiť bolesti kĺbov a svalov, ktoré sa môžu prejaviť ako stuhnutosť, bolesť a obmedzenie pohybu. Bolesť je najčastejším symptómom (v 70 až 85% prípadov), ktorú často charakterizujú ako tupú a hlbokú. Táto bolesť postupne narastá a najčastejšie sa vyskytuje v oblasti kĺbov a šliach. Kĺby horných končatín sú postihnuté trikrát častejšie ako kĺby dolných končatín.

V raných štádiách môže bolesť kĺbov zakrývať neurologické príznaky spojené s ťažším priebehom DKCH. 

Koža

Mierne príznaky sa môžu objaviť ako jediné alebo viaceré z nasledujúcich symptómov:

 • mierna bolesť, ktorá sa zmierni do 10 minút;
 • pocit svrbenia, štípania alebo pálenia kože;
 • sčervenanie kože, ktoré vykazuje makulózny až papulózny exantém s mramorovým vzorom vo fialovej farbe, pripomínajúci povrch pomarančovej kôry - nedá sa zameniť s prípadnou reakciou na plavkovinu, ktorú ste mali pri ponore oblečenú.

Dýchací systém

V prípade dekompresnej choroby môžu plynové bubliny zablokovať malé cievy v pľúcach, čo môže viesť k dýchavičnosti a ťažkostiam s dýchaním:

 • pálivý intenzívny pocit za hrudnou kosťou, 
 • suchý, neutíchajúci kašeľ a 
 • zlyhanie dýchania. 

Príznaky týkajúce sa pľúc sú menej časté (približne 2 %), no môžu byť fatálne. Obvykle sa objavia do 12 hodín po prvých príznakoch a môžu pretrvať od 12 do 48 hodín. Tón hlasu: priateľský.

Nervový systém

Ak sa plynové bubliny dostanú do cerebrálnej cirkulácie, môžu spôsobiť problémy s mozgom a nervovou sústavou:

 • prejavujú sa príznaky, ktoré naznačujú poškodenie miechy, pripomínajúce miechovú traumu.
 • bolesti chrbta sa spúšťajú po pár minútach a vyvíjajú sa v priebehu niekoľkých hodín,
 • až sa dostavia parestézie a paréza 
 • príznaky nezodpovedajú anatomickej inervácii, teda atypická distribúcia príznakov komplikuje diagnostiku, ale zároveň ju odlišuje od traumatického nervového poškodenia. 
 • psychika pacienta, jeho zrak a vnímanie môžu prejsť zmenami
 • pocit na zvracanie, zvracanie, závrate, pískanie v ušiach a čiastočná hluchota, porucha rovnováhy

Srdcovocievny systém

Bubliny v krvi môžu zablokovať cievy a obmedziť prívod krvi do srdca, čo môže viesť k bolestiam na hrudníku a srdcovým problémom.

Hypovolemický šok, ktorý je spôsobený presunom tekutín z ciev do medzibunkového priestoru, môže byť často sprevádzaný zrýchleným srdcovým tepom a nízkym krvným tlakom pri zmene polohy tela. Tento stav môže byť veľmi vážny. 

Navyše, tvorba krvných zrazenín v cievach a aktivácia poruchy v systéme zrážania krvi zvyšujú riziko tohto stavu. Je dôležité venovať pozornosť týmto príznakom a rýchlo konať, aby sa predišlo vážnym zdravotným komplikáciám.

Príznaky dekompresnej choroby sa však môžu líšiť v závislosti od konkrétnej osoby a závažnosti stavu. Je dôležité okamžite vyhľadať lekársku pomoc, ak sa prejavia príznaky dekompresnej choroby, aby sa minimalizovalo riziko komplikácií a zlepšilo sa liečenie.

Dekompresia pri potápaní

Dekompresia pri potápaní je proces vyrovnávania tlaku v tele počas ponoru do väčších hĺbok. Pri potápaní dochádza k zvýšeniu tlaku vody nad potápačom a v dôsledku toho sa zvyšuje aj tlak v plynoch v jeho tele. Ak potápač stúpa na povrch príliš rýchlo, môžu sa vplyvom zníženia tlaku vytvoriť plynové bubliny v tkanivách a krvných cievach. Tieto bubliny môžu spôsobiť dekompresnú chorobu.

dekompresia

freepick

Postup pri dekompresii počas potápania zahŕňa:

Nezabudnite: Aby ste si mohli zopakovať zážitok z potápania aj na suchu, alebo sa s ním podeliť s blízkymi, nezabudnite na potápačskú masku s kamerou alebo fotoaparátom.

 1. Plánovanie ponoru: Potápač si musí pred každým ponorom stanoviť dekompresný profil ponoru. To zahŕňa určenie maximálnej hĺbky ponoru, dĺžky ponoru a rýchlosti stúpania na povrch. Plánovanie je dôležité aj pre určenie počtu bezpečnostných zastávok počas stúpania na povrch.
 2. Stúpanie na povrch: Potápač by mal dodržiavať určený dekompresný profil a postupne stúpať na povrch. Týmto spôsobom sa postupne vyrovnáva tlak v tele a minimalizuje sa tvorba plynových bublín.
 3. Bezpečnostné zastávky: Počas stúpania na povrch je potrebné dodržiavať bezpečnostné zastávky na určených hĺbkach. Tieto zastávky umožňujú postupnú dekompresiu a odstraňovanie nadbytočného dusíka z tela.
 4. Dýchanie kyslíka: Po skončení ponoru môže potápač dýchať čistý kyslík počas určitého času. Tento kyslík pomáha pri rýchlejšej dekompresii a odstraňovaní plynových bublín.

Na dekompresiu je tiež vhodné mať dostatok zvyškového času na povrchu pred ďalším ponorom.

Na čo si dať pozor, aké sú riziká 

Pri dekompresii je dôležité dodržiavať stanovený dekompresný profil a postupovať podľa plánu ponoru. Je potrebné dodržiavať bezpečnostné zastávky počas stúpania na povrch a dýchať čistý kyslík po skončení ponoru. 

Riziká pri dekompresii zahŕňajú vznik plynových bublín v tkanivách a krvných cievach, čo môže viesť k dekompresnej chorobe. Pri rýchlej dekompresii alebo nedodržaní stanoveného dekompresného profilu môže dôjsť k vzniku potápačskej nehody a vážnym zdravotným komplikáciám.

Čo robiť pri poruche potápačského zariadenia

V prípade poruchy nejakého zariadenia, ako je napríklad dýchacia automatika, je dôležité okamžite zareagovať. Potápač by mal mať dostatočnú odbornú prípravu a potápačský výcvik a vedieť, ako postupovať v prípade poruchy. 

V takomto prípade je dôležité udržať si pokoj a postupovať podľa stanovených bezpečnostných postupov. Ak nie je možné rýchlo opraviť poruchu, potápač by mal okamžite zahájiť stúpanie na povrch a sledovať svoj dýchací plyn.

Čo robiť v prípade náhleho núdzového vynorenia

V prípade náhleho núdzového vynorenia je dôležité okamžite reagovať a postupovať podľa nasledujúcich krokov:

 • Udržujte pokoj: Je dôležité udržať si chladnú hlavu a neprepadnúť panike. Pokúste sa zabezpečiť svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných potápačov.
 • Signalizujte núdzovú situáciu: Ak sa nachádzate v skupine, signalizujte ostatným potápačom, že máte núdzovú situáciu. Použite predom dohodnuté signály na signalizáciu núdze, ako je napríklad zdvihnutie ruky alebo blikanie svetlom.
 • Zastávka: Ak je to možné, zastavte a stabilizujte svoju polohu. Zabezpečte si dostatočný prívod vzduchu a sledujte svoje dýchacie plyny.
 • Zabezpečte si vzduch: Ak máte problém s dýchaním, skúste zabezpečiť si dostatočný prívod vzduchu. Skontrolujte, či je dýchacia automatika správne pripojená a funguje. Ak je problém so vzduchom, použite alternatívny zdroj dýchania, ako je napríklad okamžité doplňovanie vzduchu (ponorný balón) alebo dýchanie z partnerovho dýchacieho prístroja.
 • Vynorenie na povrch: Ak nie je možné rýchlo opraviť poruchu a zabezpečiť si dostatočný prívod vzduchu, pokračujte vo vynášaní na povrch. Snažte sa stúpať pomaly a kontrolovať svoju polohu a dýchacie plyny.
 • Kontaktujte lekársku pomoc: Ak sa vynoríte na povrch a máte akékoľvek príznaky kesónovej choroby (dekompresná choroba), ako je bolesť, závraty, nevoľnosť alebo problémy s dýchaním, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Lekár môže rozhodnúť o ďalšom postupe a liečbe.

Je dôležité mať dostatočnú odbornú prípravu a vedieť, ako postupovať v prípade núdzového vynorenia. Dodržanie bezpečnostných postupov a pravidelná údržba potápačskej výstroje môžu minimalizovať riziko vzniku núdzových situácií pri potápaní.

Zhrnutie na záver

Dekompresná choroba je zdravotný stav, ktorý môže vzniknúť v dôsledku rýchleho zníženia tlaku okolia počas potápania. Tento stav je spôsobený tvorbou plynových bublín v tele, ktoré môžu poškodiť tkanivá a orgány a spôsobiť rôznorodé príznaky a komplikácie. 

Hlavnými príznakmi dekompresnej choroby sú bolesti kĺbov a svalov, ťažkosti s dýchaním, bolesti hlavy, závraty a zášklby, záujmy, únava a zmätenosť. Liečba dekompresnej choroby zahŕňa hyperbarickú terapiu, ktorá pomáha odstrániť a rozpustiť plynové bubliny v tele.

Je dôležité okamžite vyhľadať lekársku pomoc, ak sa prejavia príznaky dekompresnej choroby, aby sa minimalizovalo riziko komplikácií a zlepšilo sa liečenie. Aby ste minimalizovali riziko vzniku dekompresnej choroby, je dobré, keď absolvujete kvalitný potápačský výcvik a počas ponoru sa riadite pokynmi skúseného potápača.

 

Radka Žiaková, Obsahový špecialista na optimalizáciu webov z PoctiveSEO  

 

Zdroje:

https://www.hyperbarickecentrum.sk/

https://www.solen.sk/storage/file/article/36f3c5da14f0c6b86a8fe8a5d58b57be.pdf

https://lekar.sk/clanok/dekompresna-choroba